Studieprogramma

De opleiding Interactive/Media/Design is een vierjarige voltijdopleiding. De opleiding legt de nadruk op onderzoek en zelfontplooiing om op die manier een sterke en onafhankelijke ontwerpidentiteit te ontwikkelen.

De structuur van het programma is onderverdeeld in vijf fasen: ontwikkeling van vaardigheden, toepassing van geavanceerde vaardigheden, ontwikkeling van onderzoek, verkenning van het professionele domein en zelfontplooiing. Aan het begin van het tweede jaar start je met het Individuele Studietraject (IST). Dit traject biedt de mogelijkheid om buiten het I/M/D-curriculum een interessegebied uit te diepen.

Structuur van het programma

Voor een overzicht van de vakken per jaar, zie Vakken & ECTS-punten en voor enkele projectvoorbeelden bij de I/M/D Showcase.

In het eerste jaar verkennen studenten het veld van Interactieve/Media/Design. Ze leren vaardigheden, tools, methodes en theorieën die de basis vormen voor hun professionele carrière.

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 1ECTS
Creative Coding5
Visual Communication5
Art, Design & Identity5
Prototyping5
Theoretical Framework4
IMD Project Weeks3
100 Day Program1.5
Discourse1.5
Collective 10
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Electronics5
Visual Communication + PPS15
Emerging Realities5
Art, Design & Identity5
Theoretical Framework4
Build-up Final exam2
Research1.5
Discourse1.5
Collaboration week1
Collective 20
Totaal studiepunten per semester30

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in het eerste jaar, krijgen studenten in het tweede jaar het vertrouwen om zichzelf te positioneren binnen het werkveld.

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 1ECTS
Interaction Design: Client Assignment5
Interactive Textiles & Materials5
Design5
Emerging Realities5
IMD Project Weeks3
Studium Generale1
Individual Study Trajectory (IST)6
Collective 30
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
PPS2: Client Assignment6
Writing5
Interactive Spatial Design6
Emerging Realities6
Studium Generale1
Individual Study Trajectory (IST)6
Collective 40
Totaal studiepunten per semester30

In het derde jaar testen studenten hun opgedane kennis en vaardigheden door naar buiten te treden met een externe professionele opdracht en stage. Ze vestigen zich vervolgens met hun ontwerpidentiteit en een eigen signatuur in het werkveld.

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 1ECTS
I/M/D/ Studio12
Writing 2 + prep thesis6
PPS 3: Profiling3
IMD Project Weeks3
Individual Study Trajectory (IST)6
Collective 50
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Internship24
Individual Study Trajectory (IST)6
Collective 60
Totaal studiepunten per semester30

In het laatste jaar maken studenten hun eigen onafhankelijke, professionele statement op basis van een breed en kritisch begrip van het ontwerpveld. Zij zijn hierbij bewust van hun positie binnen dit veld. De studenten maken dit statement met een onafhankelijke creatieve en conceptuele geest waarbij zij gebruikmaken van ontwerpinstrumenten en -methoden.

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 1ECTS
Last Lab: Project

9

Last Lab: Thesis12
PPS4: Network & Positioning

3

Individual Study Trajectory (IST)6
Collective 70
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Final Project30
Totaal studiepunten per semester30

Learning Objectives/Competencies

De eindkwalificaties zijn samengevat in zeven competenties. De KABK heeft deze competenties samengesteld volgens het document Beroepsprofiel en Opleidingsprofielen Beeldende Kunst en Vormgeving van Overleg Beeldende Kunsten (OBK).

Er wordt van afstudeerders verwacht dat ze de volgende eindkwalificaties bezitten:

Je bent in staat om een innovatief concept te ontwikkelen dat voortkomt uit je artistieke ambitie en onderzoek, het uit te werken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en om het op een zinvolle manier te contextualiseren.

Je bent in staat om je eigen werk en dat van anderen te analyseren, interpreteren en beoordelen, en bent in staat om je bevindingen constructief te overwegen met betrekking tot je eigen werk.

Je bent in staat om je visie, werk en werkmethoden in de breedte en diepte verder te ontwikkelen door middel van een continu proces van onderzoek en op deze manier een bijdrage te leveren aan je discipline en de maatschappij.

Je bent in staat om een inspirerende en functionele werksituatie op te zetten en in stand te houden en om je onderzoek, werk en praktijk te organiseren.

Je bent in staat om effectief je visie, onderzoek en werk te presenteren en een dialoog aan te gaan met klanten en andere geïnteresseerde partijen.

Je bent in staat om je artistieke praktijk te relateren aan de artistieke en sociale context.

Je bent in staat om een onafhankelijke bijdrage aan een gezamenlijk product of proces te leveren.

Deze competenties vormen de basis voor de beoordeling door de docenten aan het eind van elk vak, en ze worden gebruikt om de presentaties aan het eind van elk semester te evalueren. Daarnaast vinden er twee keer per jaar evaluatiesessies plaats, waarin studenten het programma evalueren en verbeteringen voorstellen.

Studenten worden getoetst op hun ontwikkeling binnen deze waaier van beroepscompetenties in drie domeinen:

  • Het artistiek-technische domein
  • Het theoretische domein
  • Het professioneel-sociale domein

OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)