Collegegeld 2020-2021

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Voltijd (vt)

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op €2.143,- (vt).

Deeltijd (dt)

Vanaf 2017/2018 heeft het College van Bestuur (CvB) de tarieven van het wettelijk collegegeld vt en dt gelijkgeschakeld.

Halvering collegegeld

Voor nieuw instromende bachelor studenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven geldt voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van €1.071,-.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur (CvB) vastgesteld.

Voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt de tarief van het instellingscollegegeld €7.500,-.

Nota Bene: Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2020 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De onderstaande bedragen gelden voor een studiejaar (2020-2021).

Collegegeld voor EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) die in 2020-2021 instromen

EER-studenten

Bacheloropleidingen

voltijd & deeltijd

Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijk collegegeld
€2.143,-
Voor Nederlandse en andere EER-studenten
die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd
€1.071,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld*€7.500,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld*€3.750,-

Masteropleidingen

voltijd

Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijk collegegeld €2.143,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld*€7.500,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld*€3.750,-

Collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2020-2021 instromen

Bachelor- of Masteropleiding

voltijd
& deeltijd

Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld*€7.500,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.143,-


*Nota Bene: Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2020 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Gerelateerde links