Collegegeld 2023-2024

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, de eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is inclusief NL), de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Voltijd (vt)

Het wettelijke collegegeld voor voltijdse opleidingen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. Het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 is vastgesteld op €2.314,-.

Deeltijd (dt)

Vanaf 2017/2018 heeft het College van Bestuur (CvB) de tarieven van het wettelijk collegegeld voltijd en deeltijd gelijkgeschakeld.

Halvering collegegeld voor nieuw instromende bachelorstudenten

Voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven geldt voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van €1.157,-.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur (CvB) vastgesteld.

Bekijk de tabel met informatie over het collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2023-2024 instromen.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af:
Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie of uit een land aangesloten op het SEPA-netwerk dan kan je via Studielink een machtiging afgeven.

Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen.

Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Collegegeld voor EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) die in 2023-2024 instromen

EER-studenten

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2023-2024).

Bacheloropleidingenvoltijd & deeltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijke collegegeld€2.314,-
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd€1.157,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€9.872,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.936,-
Masteropleidingenvoltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijke collegegeld€2.314,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€9.872,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.936,-

Collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2023-2024 instromen

Let op: niet-EU/EER-studenten moeten aantonen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken door het collegegeld en de kosten voor levensonderhoud vooruit te betalen.
Zie meer informatie over kosten van levensonderhoud en verblijfsvergunning.

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2023-2024)

Bacheloropleidingvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€9.872,-
Studenten uit Oekraïne betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2,314.€2.314,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijke collegegeld.€2.314,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd.
Geldt alleen voor bacheloropleidingen
€1.157,-
Masteropleidingvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€9.872,-
Studenten uit Oekraïne betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2,314.€2.314,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.314,-

Collegegeld uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten van een partneronderwijsinstelling

EU/EER en niet-EU/EER-uitwisselingsstudenten van een partneronderwijsinstelling (Erasmus partneruniversiteiten of niet-Erasmus partneruniversiteiten) betalen geen collegegeld aan de KABK.

Studenten van een niet-partneronderwijsinstelling (free movers)

Studenten van een onderwijsinstelling die geen partner is van de KABK (free movers), betalen het instellingscollegegeld voor de duur van hun verblijf (één of twee semesters), ongeacht hun nationaliteit.

Vragen?

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Studentenadministratie via studentadministration@kabk.nl