Collegegeld 2022-2023

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Voltijd (vt)

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. Het wettelijk collegegeld voor 2022-2023 is vastgesteld op €2.209,-.

Deeltijd (dt)

Vanaf 2017/2018 heeft het College van Bestuur (CvB) de tarieven van het wettelijk collegegeld voltijd en deeltijd gelijkgeschakeld.

Halvering collegegeld voor nieuw instromende bachelorstudenten

Met ingang van 2020-2021 geldt voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van €1.105,-.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur (CvB) vastgesteld.

Bekijk de tabel met informatie over het collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2022-2023 instromen.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af:
Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie of uit een land aangesloten op het SEPA-netwerk dan kan je via Studielink een machtiging afgeven.

Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen.

Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2022-2023).

Collegegeld voor EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) die in 2022-2023 instromen

EER-studenten

Bacheloropleidingenvoltijd & deeltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten), betalen het wettelijk collegegeld€2.209,-
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd€1.105,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€8.000,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede bacheloropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.000,-
Masteropleidingenvoltijd
Nederlandse en andere EER-studenten (die al een bachelordiploma bezitten), en die een masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het wettelijk collegegeld€2.209,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten (op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€8.000,-
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten, (niet op het gebied van de Kunsten), en een tweede masteropleiding aan de KABK willen volgen, krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.000,-

Let op: niet-EU/EER-studenten moeten aantonen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken door het collegegeld en de kosten voor levensonderhoud vooruit te betalen.
Zie meer informatie over kosten van levensonderhoud en verblijfsvergunning.

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2022-2023).

Collegegeld voor niet-EER-studenten die in 2022-2023 instromen

Bachelor- of Masteropleidingvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€8.000,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€2.209,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd.
Geldt alleen voor bacheloropleidingen
€1.105,-

Vragen?

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Studentenadministratie via studentadministration@kabk.nl