Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

De Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is opgericht op 22 november 1994.

KvK nummer: 41158841
Vestigingsnummer: HRSD41158841
Fiscaal nummer of RSIN: 804871784

De Stichting is gevestigd aan de Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag.

Hieronder vindt u de relevante informatie op basis waarvan aan de Stichting tot Steun de ANBI-status is verleend, zoals de doelstelling van onze instelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting, de bestuurssamenstelling en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording.

Het statutaire doel van de Stichting is het verlenen van steun aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), het (doen) toekennen van prijzen, bijdragen aan het instandhouden van verzamelingen ten behoeve van het onderwijs waaronder een bibliotheek, het bevorderen van deelname aan (internationale) tentoonstellingen.

In de praktijk verleent de Stichting vooral steun aan bijzondere projecten waarin de reguliere onderwijsbegroting van de KABK niet voorziet. Voorts draagt de Stichting jaarlijks bij aan een aantal door de directie van de KABK uit te reiken prijzen aan eindexamenstudenten. De Stichting verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

De Stichting vergadert in beginsel eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun van de directie van de Koninklijke Academie.

De Stichting staat open voor donaties maar verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. In verband hiermee voert de Stichting het beleid dat alleen de vruchten van het vermogen worden aangewend voor het verlenen van steun. Indien het vermogen in enig jaar geen vruchten draagt, dan worden steunaanvragen in beginsel niet gehonoreerd.

Het vermogen van de Stichting wordt op basis van een vrije hand beheerovereenkomst met daarin een defensief beleggingsprofiel beheerd door ABN AMRO Bank N.V. (h.o.d.n. ABN AMRO MeesPierson).

De jaarcijfers van de Stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. De winst- en verliesrekening 2018 is hier te downloaden.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

De heer D.L.C.M. van der Brempt (lid)
De heer G. Dumbar (lid)
De heer T. Cohen Jehoram (voorzitter)
De heer E.W.M. Rodrigo (lid)
Mevrouw I. Rollema (penningmeester/secretaris)

Als administrateur van de Stichting treedt op de heer G.W.A. Zanoni, werkzaam bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
De bestuursleden werken onbezoldigd. Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in de praktijk wordt hiervan nooit gebruik gemaakt.

Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, T. Cohen Jehoram.

De Stichting tot Steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die aan de Stichting tot Steun schenkt de schenking van de belasting aftrekken.

Stichting tot Steun van de KABK
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag

post@kabk.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 804871784

Bijdragen door de Stichting tot Steun

Restauratie kunstwerk Jannis Kounellis - 2020

'Zonder Titel', Janis Kounellis kunstwerk op de KABK 1987
'Zonder Titel', het werk dat Kounellis achterliet op de academie, 1987

In 1987 gaf Jannis Kounellis (1936-2017) een masterclass op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Een week lang konden studenten Beeldende Kunst samen met Kounellis praten, denken, werken, creëren en maken. Naast de beleving die studenten meekregen van het werken met Kounellis, liet Kounellis ook iets achter, een loodvenster. Ter plaatse bedacht en gemaakt in de voormalige aula van de academie, wat nu de grote fotografiestudio is.

Kounellis venster 7 restauratie
Restauratie venster #7, Fred Stolker

Na 33 jaar was het loodvenster toe aan een grondige renovatie. De academie heeft advies ingewonnen van conservator en adviseur Lydia Beerkens en onder toezicht van Ernst Bergmans (vml. hoofd van de deeltijd opleidingen Beeldende Kunst, Fotografie, Interieurarchitectuur en Grafisch Ontwerpen aan de Academie) is het venster gerenoveerd door Stolker Glas uit Nieuwegein en teruggeplaatst in april 2020.

Voor het conserveren van het loodvenster van het kunstwerk van Jannis Kounellis heeft de Stichting een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Ruimte voor studenten 2019

De studenten zijn graag op de academie. In tijden van toenemende digitalisering en intensief gebruik van social media, is de behoefte onderdeel te zijn van de KABK-community en fysiek aanwezig te zijn op de academie onverminderd groot.

De gebouwen van de KABK kennen relatief veel m2 verkeersruimte en– naast de ruimte van de kantine – bieden we de studenten graag meer mogelijkheden om op verschillende plekken in het gebouw ontspannen te werken en te verblijven.

Voor de inrichting heeft de stichting een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Prijzen voor KABK-afgestudeerden 2019

In 2019 heeft de Stichting een bedrag van € 11.500 beschikbaar gesteld voor eindexamenprijzen .

Prijzen voor KABK-afgestudeerden 2018

In het jaar 2018 is een deel van het vermogen, behalve aan kosten van beheer, administratieve kosten en accountantskosten, besteed aan een aantal door de Koninklijke Academie toe te kennen eindexamenprijzen 2018 . Het gaat hier om een totaalbedrag van € 10.500.

Tentoonstelling in Milan tijdens Salone del Mobile - 2018

Van 17 t/m 22 april 2018 presenteerde de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) werk van alumni tijdens de internationale meubelbeurs Salone del Mobile in Milaan. Meer dan 20 kunstenaars en ontwerpers toonden hun werk onder de titel My Practice, My Politics . Daarnaast heeft de stichting een bijdrage van € 40.000 geleverd ten behoeve van de deelname door alumni van de KABK aan voornoemde beurs in Milaan.

Restauratie lichtkunstwerk De Vlam van Peter Struycken - 2016

Sinds 2008 is het academiegebouw aan de Prinsessegrachtzijde verrrijkt met een lichtkunstwerk van kunstenaar en alumnus Peter Struycken, De Vlam. Het werk van Peter Struycken wordt binnen én buiten de academie zeer gewaardeerd. Een van de overwegingen om een beeldbepalend kunstwerk aan te laten brengen werd ingegeven door de fysieke omgeving van de academie. Hemelhoge kantoorgebouwen aan de zuidkant van de academie zijn van invloed op de zichtbaarheid. Een prominent kunstwerk zoals De Vlam biedt direct een oriëntatiepunt voor de reiziger vanaf Den Haag CS en onderscheidt het academiegebouw van de omgeving. De firma Eurogenie heeft het werk in samenspraak met de kunstenaar aangebracht. In 2016 is het kunstwerk gerestaureerd waarbij de oude LED-lampen zijn vervangen door nieuwe, meer duurzame LED-verlichting, waarna het gerestaureerde werk in 2017 is opgeleverd.

De Stichting tot Steun droeg een bedrag van € 28.314 bij aan de restauratie van De Vlam.

Belettering gevel voorzijde - 2015

De belettering aan de voorgevel van de academie was door de jaren heen zo aangetast en versleten, dat in 2015 is besloten om de belettering aan de voorgevel te vernieuwen. Vanwege de positieve reacties op de belettering aan de achterzijde, is opnieuw letterontwerper Peter Verheul gevraagd het ontwerp uit te voeren. De belettering aan de voorzijde is als het ware een negatief geworden van de letters aan de achterzijde en zijn ontworpen in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, de architectuurstijl van het KABK-gebouw aan de Prinsessegracht. De beletering is uitgevoerd in twee kleuren aluminium met duurzame LED verlichting erachter. Bij de uitwerking van het ontwerp is rekening gehouden met de samenhang met het lichtkunstwerk van Peter Struycken aan deze zijde van het gebouw. Aan de voorzijde is de naam van de academie eveneens in zowel het Nederlands als het Engels weergegeven.

De Stichting tot Steun heeft de belettering aan de voorzijde mede gefinancierd voor een bedrag van € 22.000.

Belettering gevel achterzijde - 2014

Rond 2012 / 2013 heeft de KABK twee panden aan Bleijenburg (een voormalig discotheek én voormalig winkelpand Carl Denig) bij een al bestaand deel van het academiegebouw aan Bleijenburg getrokken. In de panden zijn inmiddels 3 masteropleidingen gevestigd. Om deze gebouwen, nu behorend bij de KABK, vanaf de Herengracht ‘zichtbaar’ te maken, en zo ook die zijde vanaf de binnenstad meer te ontsluiten, is in 2014 besloten duidelijke gevelbelettering aan te brengen. Docent en ontwerper Peter Verheul ontwikkelde voor deze opdracht een lettertype en vertaalde dat naar een 3D letterontwerp met verlichting. De naam van de academie is zowel in het Nederlands als in het Engels aangebracht vanwege het internationale karakter van de opleiding.

De Stichting tot Steun heeft hiervoor € 26.378 ter beschikking gesteld.