Kunst en vormgeving zijn bij uitstek internationale disciplines.
De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft dan ook een zeer internationale oriëntatie.

Onze internationale ambitie is terug te zien in de samenstelling van ons curriculum, de studentenpopulatie (circa 65% is van niet-Nederlandse afkomst) en het feit dat alle lessen worden gegeven in het Engels.

Feiten en cijfers

Totaal aantal Bachelor- en Masterstudenten

898

Nationaliteiten

circa 60

Internationale studenten

63%

EU-studenten

Vooral uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Poland

Non-EU-studenten

Vooral uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Rusland en China

Samenwerking en uitwisseling

De KABK werkt nauw samen met internationale partners, kunstacademies van topniveau. Hierdoor bieden we een aantrekkelijk internationaal uitwisselingsprogramma voor studenten, (gast)docenten en andere medewerkers.

Alle onderwijsafdelingen en kwaliteitszorg, internationalisering en de werkplaatsen van de KABK werken actief samen met internationale collega’s. Hierdoor worden ontwikkelingen op artistiek-inhoudelijk en pedagogisch gebied, en innovaties in bijvoorbeeld (materiaal)onderzoek in internationaal verband gevolgd en aangescherpt.

Zie een lijst met onze Erasmus- en non-Erasmus partners.

Studiereizen worden vanaf het eerste jaar georganiseerd naar kunst- en designbeurzen zoals de Documenta in Kassel, de Biennale in Venetië, het Fotofestival in Arles en het Festival International de L’affiche et du Graphisme in Chaumont.

Tijdelijke studie in het buitenland
Studenten en alumni worden expliciet aangemoedigd deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden, tentoonstellingen, artist-in-residencies en uitwisselingsprojecten.
Informatie over tijdelijke studie in het buitenland met een beurs of scholarship

Stage in het buitenland
Buitenlandse stages worden door studenten zelf geregeld en georganiseerd in samenwerking met docenten en International Office.
Informatie over buitenlandse stages met een beurs of scholarship

Algemene informatie over de organisatie van je stage kun je vinden op de KABK-Portal.

De KABK werkt samen met kunstacademies binnen en buiten de Europese Unie. Ook als je studeert aan een opleiding die geen partner is van de KABK, kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke studieperiode aan de KABK (zgn. free movers).

Wil je tijdens je studie een uitwisseling met de KABK doen?

Meer informatie over een uitwisseling met de KABK

Uitwisseling door docenten en stafmedewerkers met collega’s van internationale academies gebeurt regelmatig op de KABK. Er worden bezoekersprogramma’s en expertmeetings georganiseerd en gastdocentschappen uitgewisseld.

Interesse in een uitwisseling met de KABK?

Neem contact op met Aparajita Dutta via exchange@kabk.nl