15e ELIA-conferentie en bezoek internationale partners aan de KABK

29 november 2018

Van 21-24 november vond de 15e ELIA-conferentie (European League of Institutes of the Arts) plaats in Rotterdam. Op deze tweejaarlijkse conferentie bespreken Europese kunstvakopleidingen actuele en urgente thema’s rond het onderwijs in de kunsten. De conferentie werd georganiseerd door Codarts en de Willem de Kooning Academie en had als thema Resilience and the City: Art, Education, Urbanism.

De KABK speelt een actieve rol binnen ELIA, en heeft samen met de Glasgow School of Arts het Platform Internationalisation ELIA gelanceerd, een platform voor iedereen die met internationalisering bezig is binnen het Europese kunstonderwijs.

Voorafgaand aan de conferentie ontving de KABK ruim 30 Europese academiedirecteuren en hoofden Kwaliteitszorg en Internationalisering, de zgn. preferred partners van de KABK. Doel van de ontvangst was om voorafgaand aan ELIA met elkaar te praten over samenwerkingsplannen, en om het onderwijs aan de KABK te presenteren aan de hand van presentaties door studenten en werkplaatsbeheerders.

Internationalisering op de KABK

Internationale samenwerking is een speerpunt van de KABK, dat zich onder meer vertaalt in een actief beleid om studenten, docenten en stafmedewerkers te koppelen aan hun internationale vakgenoten en het werkveld. Stages in het buitenland en studie-uitwisseling maken deel uit van het curriculum, en zogenaamde peer groups zijn opgericht om samen te werken op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, werkplaatsenbeleid en internationalisering.

Najaar 2018 is een pilot gestart rondom internationalisering van het curriculum van de bacheloropleiding Beeldende Kunst. De centrale vraag luidt:

"Hoe sluit een curriculum aan bij de behoeften en verwachtingen van een internationale en sociaal-cultureel diverse studentenpopulatie?"

Lees meer over internationalisering