De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Organogram van de KABK
Organogram van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Directie

Directeur: Lizzy Kok, Lotte Sprengers, Maaike Roozenburg (interim directorship)
Adjunct-directeur onderwijs: Fenna Hup

Voor een afspraak met de directeur of adjunct-directeur onderwijs kunt u contact opnemen met de office manager.

Algemene organisatie

De staf bestaat uit:

Hoofd Bedrijfsvoering: Lizzy Kok
Hoofd Studentenadministratie: Esther van Oosten
Hoofd Werkplaatsen en Bibliotheek: Bart Vissers
Hoofd ICT (Hogeschool der Kunsten): Dik van Rhijn
Hoofd Huisvesting en Facilitair: Lizzy Kok (waarnemend hoofd)
Hoofd Kwaliteitszorg: Leo Capel
Hoofd Marketing & Communicatie: Meher Khan Muztar
Hoofd Internationalisering: Aparajita Dutta
Controller/Hoofd Financiën (Hogeschool der Kunsten): Gerard Zanoni
Hoofd Human Resources (Hogeschool der Kunsten): Brak Storms

Onderwijs

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De hoofden worden bijgestaan door één of meerdere coördinatoren.

De afdelingshoofden van de bacheloropleidingen zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Beeldende Kunst: Antoinette Vonder Mühll & Carl Johan Högberg
Grafisch Ontwerpen: Lauren Alexander & Chantal Hendriksen
Fotografie: Lotte Sprengers & John Fleetwood
Interactive Media Design: Janine Huizenga
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Herman Verkerk
Textiel en Mode: Sanne Jansen & Gerrit Uittenbogaard

De afdelingshoofden van de masters zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Artistic Research: Janice McNab
Industrial Design: Maaike Roozenburg
Interior Architecture: Hans Venhuizen
Non Linear Narrative: Niels Schrader
Photography & Society: Shadman Shahid
Type and Media: Erik van Blokland


Lector Kunst Theorie & Praktijk: Prof. Dr. Anke Haarmann
Lector Design: Prof. Dr. Alice Twemlow
Lector Film: Prof. Erik Viskil

Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart

Medezeggenschap

Informatie over de medezeggenschapsorganen is ook te vinden op de website van de HdK

dmr@kabk.nl

Malcolm Wamunza (voorzitter), student
Alper Çekinmez, student
Dominic Hughes, student
Yubin Jia, student
Channa Boon, onderwijzend personeel
Steef Eman, onderwijzend personeel
Hilde Barwegen, niet-onderwijzend personeel
Co Knol, niet-onderwijzend personeel

cmr@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
Dominic Hughes, student KABK
Malcolm Wamunza, student KABK
Sara de los Campos, student KC
vacature, student KC

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, ambtelijk secretaris

Leden
Cecilia Bengtsson, docent BA Beeldende Kunst (voorzitter)
Ella Oudhof (vice-voorzitter), student BA Interactive/Media/Design
Akash Kumar, student MA Industrial Design
Alina Lupu, student MA Photography & Society
Artemis Xeniou, student BA Beeldende Kunst
Asrafun Nahar Ruba, student MA Artistic Research
Clifford Vonk, student BA Grafisch Ontwerpen
Christian Kennecke, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Daniela Rosca, docent BA Fotografie
Görkem Yalim, docent MA Artistic Research
Ingrid Costan, student BA Interactive/Media/Design
Laura Flethe, student Master Non Linear Narrative
Shanna Soh, docent BA Textiel & Mode
Vlada Kavalchuk, student BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Wouter van Wessel, student BA Fotografie

Meetings 2023-2024
Locatie: Gipsenzaal

 • 11 september 2023: 16.00-18:00
 • 23 oktober 2023: 16.00-18:00
 • 20 november 2023: 16.00-18:00
 • 18 december 2023: 16.00-18:00
 • 29 januari 2024: 16.00-18:00
 • 11 maart 2024: 16.00-18:00
 • 15 april 2024: 16.00-18:00
 • 24 april 2024: 16.00-18:00
 • 13 mei 2024: 16.00-18:00
 • 10 juni 2024: 16.00-18:00

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
 • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Examencommissie 2023-2024

contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, ambtelijk secretaris

Leden
Winnie Koekelbergh (chair)
Jacob Oostwoud Wijdenes (vice-chair)
Lauren Alexander (Head BA Graphic Design)
Yvonne Smeets (Teacher KonCon)
Ola Lanko (Tutor Photography)
Sanja Medic (Tutor Fine Arts)
Maaike Rozenburg (Head MA Industrial Design)