Organisatie

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Organogram van de KABK
Organogram van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Directie

Dagelijkse leiding van de KABK is in handen van directeur Marieke Schoenmakers. Zij is tevens voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Adjunct-directeur onderwijs: Fenna Hup

Academie- en directiesecretariaat

Het directiesecretariaat wordt gevoerd door Georgia Charitopoulou.

Onderwijs

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De hoofden worden bijgestaan door één of meerdere coördinatoren.

De afdelingshoofden van de bacheloropleidingen zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Beeldende Kunst: Klaus Jung
Fotografie: Lotte Sprengers & Rob Hornstra
Grafisch Ontwerpen: Roosje Klap & Niels Schrader
Interactive Media Design: Janine Huizenga
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Herman Verkerk
Textiel en Mode: Mark van Vorstenbos

De afdelingshoofden van de masters zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Artistic Research: Janice McNab
Industrial Design: Maaike Roozenburg
Interior Architecture: Hans Venhuizen
Non-Linear Narrative: Roosje Klap & Niels Schrader
Photography & Society: Lotte Sprengers & Rob Hornstra
Type and Media: Erik van Blokland


Lector Kunst Theorie & Praktijk: Janneke Wesseling
Lector Design: Alice Twemlow

Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart
Coördinator van Academiebreed Onderwijs: Liza Swaving

Algemene organisatie

De staf bestaat uit:

Hoofd Bedrijfsvoering: Gytha Coleman
Hoofd Studentenadministratie: Alex Kortekaas
Hoofd Werkplaatsen en Bibliotheek: Bart Vissers
Hoofd ICT (Hogeschool der Kunsten): Wim Harrewijn
Hoofd Huisvesting en Facilitair: Ferry Lemmers
Hoofd Kwaliteitszorg: Leo Capel
Hoofd Marketing & Communicatie: Nienke van Beers
Hoofd Internationalisering: Aparajita Dutta
Controller/Hoofd Financiën (Hogeschool der Kunsten): Gerard Zanoni
Hoofd Personeel & Organisatie (Hogeschool der Kunsten): Margot Bebseler

Medezeggenschap

Informatie over de medezeggenschapsorganen is ook te vinden op de website van de HdK

Steef Eman, onderwijzend personeel
Rob van den Nieuwenhuizen, onderwijzend personeel
Beleke den Hartog, niet-onderwijzend personeel
Simcha van Helden, niet-onderwijzend personeel
Mirka Kachrimanidou, student
Frederik Klanberg (voorzitter), student

Marco Verhoogt (vicevoorzitter), student
Marcos Kueh Sheng Pang (secretaris), student

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK
Anka Koziel, KC
Beleke den Hartog (voorzitter) KABK
Ilze van der Vlist - de Ridder, KC
Frederik Klanberg, KABK
Alexia Moutaftsi, KABK
Hue Blanes, KC
Orestis Tsiakmas-Willemen (secretaris), KC
Iva Berković, ArtScience (student)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (onderwijzend personeel)

Lisa Walcott, secretaris
Martijn Verhoeven (voorzitter), docent
Gerrit Uittenbogaard, docent
Anne Hoogewoning, docent
Weronika Uyar, student
Milou van Vlijmen, student
Esther van der Heijden, student

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Examencommissie

Lotte Sprengers (voorzitter)
Winnie Koekelbergh (vice-voorzitter)
Lisa Walcott (secretaris)
Klaus Jung
Lauren Alexander
Enno Voorhorst
Jacob Oostwoud Wijdenes