Organisatie

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Organogram van de KABK
Organogram van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Directie

Directeur: Ranti Tjan
Adjunct-directeur onderwijs: Fenna Hup

Academie- en directiesecretariaat

Algemene organisatie

De staf bestaat uit:

Hoofd Bedrijfsvoering: Lizzy Kok (Wnd hoofd)
Hoofd Studentenadministratie: Esther van Oosten
Hoofd Werkplaatsen en Bibliotheek: Bart Vissers
Hoofd ICT (Hogeschool der Kunsten): Dik van Rhijn
Hoofd Huisvesting en Facilitair: Erik Mans
Hoofd Kwaliteitszorg: Leo Capel
Hoofd Marketing & Communicatie: Meher Khan Muztar
Hoofd Internationalisering: Aparajita Dutta
Controller/Hoofd Financiën (Hogeschool der Kunsten): Gerard Zanoni
Hoofd Human Resources (Hogeschool der Kunsten): Jan Willem van der Wal

Onderwijs

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De hoofden worden bijgestaan door één of meerdere coördinatoren.

De afdelingshoofden van de bacheloropleidingen zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Beeldende Kunst: Ranti Tjan (ad interim)
Grafisch Ontwerpen: Lauren Alexander & Chantal Hendriksen (co-hoofden ad interim)
Fotografie: Lotte Sprengers & John Fleetwood
Interactive Media Design: Janine Huizenga
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Herman Verkerk
Textiel en Mode: Mark van Vorstenbos

De afdelingshoofden van de masters zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Artistic Research: Janice McNab
Industrial Design: Maaike Roozenburg
Interior Architecture: Hans Venhuizen
Non Linear Narrative: Niels Schrader
Photography & Society: Shadman Shahid
Type and Media: Erik van Blokland


Lector Kunst Theorie & Praktijk: Prof. Dr. Anke Haarmann
Lector Design: Prof. Dr. Alice Twemlow

Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart
Coördinator van Academiebreed Onderwijs: Liza Swaving

Medezeggenschap

Informatie over de medezeggenschapsorganen is ook te vinden op de website van de HdK

dmr@kabk.nl

Steef Eman, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

cmr@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Ekaterina van Wegen, School voor Jong Talent (OP)
Nabila Ayu Aviani, student KABK
Julien Palluel, student KC
Ron Veprik, student KC
Max Baraitser Smith, student ArtScience

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

contact: l.walcott@kabk.nl
Lisa Walcott, secretaris

Roosmarijn Hompe (chair), docent BA Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
Gerrit Uittenbogaard, docent BA Textiel & Mode
Daniela Rosca, docent BA Fotografie
Student vacature
Student vacature
Student vacature

Meetings 2021-2022
Location: Gipsenzaal

- 12 september 2022: 15.00-17:00
- 17 oktober 2022: 15.00-17:00
- 21 november 2022: 15.00-17:00
- 19 december 2022: 15.00-17:00
- 30 januari 2023: 15.00-17:00
- 13 maart 2023: 15.00-17:00
- 17 april 2023: 15.00-17:00
- 15 mei 2023: 15.00-17:00
- 1 juni 2023: 9.00-12:00 (met Academy Council)
- 19 juni 2023: 15.00-17:00

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Examencommissie

Lotte Sprengers (voorzitter)
Winnie Koekelbergh (vice-voorzitter)
vacature

Lisa Walcott (secretaris)
Lauren Alexander
Yvonne Smeets
Jacob Oostwoud Wijdenes