Organisatie

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Organogram van de KABK
Organogram van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Directie

Directeur ad interim: Paul van Maanen
Adjunct-directeur onderwijs: Fenna Hup

Academie- en directiesecretariaat

Onderwijs

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De hoofden worden bijgestaan door één of meerdere coördinatoren.

De afdelingshoofden van de bacheloropleidingen zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Beeldende Kunst: Klaus Jung
Fotografie: Lotte Sprengers & Dirk-Jan Visser (Wnd. hoofd)
Grafisch Ontwerpen: Roosje Klap
Interactive Media Design: Janine Huizenga
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Herman Verkerk
Textiel en Mode: Mark van Vorstenbos

De afdelingshoofden van de masters zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Artistic Research: Janice McNab
Industrial Design: Maaike Roozenburg
Interior Architecture: Hans Venhuizen
Non-Linear Narrative: Roosje Klap & Niels Schrader
Photography & Society: Lotte Sprengers & Donald Weber (Wnd. hoofd)
Type and Media: Erik van Blokland


Lector Kunst Theorie & Praktijk: Janneke Wesseling
Lector Design: Alice Twemlow

Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart
Coördinator van Academiebreed Onderwijs: Liza Swaving

Algemene organisatie

De staf bestaat uit:

Hoofd Bedrijfsvoering:
Hoofd Studentenadministratie: Esther van Oosten
Hoofd Werkplaatsen en Bibliotheek: Bart Vissers
Hoofd ICT (Hogeschool der Kunsten): Dik van Rhijn
Hoofd Huisvesting en Facilitair: Erik Mans
Hoofd Kwaliteitszorg: Leo Capel
Hoofd Marketing & Communicatie: Nicolette Kersbergen (a.i.)
Hoofd Internationalisering: Aparajita Dutta
Controller/Hoofd Financiën (Hogeschool der Kunsten): Gerard Zanoni
Hoofd Personeel & Organisatie (Hogeschool der Kunsten): Margot Bebseler

Medezeggenschap

Informatie over de medezeggenschapsorganen is ook te vinden op de website van de HdK

dmr@kabk.nl

Steef Eman, onderwijzend personeel
Rob van den Nieuwenhuizen, onderwijzend personeel
Beleke den Hartog, niet-onderwijzend personeel
Simcha van Helden, niet-onderwijzend personeel
Marcos Kueh Sheng Pang (voorzitter), student
Vy Thuy Dang (vicevoorzitter), student
Robin Wielink (secretaris), student
Nabila Ayu Aviani, student

cmr@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK
Anka Koziel, KC
Beleke den Hartog (voorzitter) KABK
Ilze van der Vlist - de Ridder, KC
Frederik Klanberg, KABK
Alexia Moutaftsi, KABK
Hue Blanes, KC
Orestis Tsiakmas-Willemen (secretaris), KC
Iva Berković, ArtScience (student)
Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (onderwijzend personeel)

SPC@kabk.nl
Lisa Walcott, secretaris

Weronika Uyar, student (plv.voorzitter)
Esther van der Heijden, student
vacature, student
Martijn Verhoeven, docent
Anne Hoogewoning, docent
Gerrit Uittenbogaard, docent

Spreekuur 2020-2021
Locatie: Gipsenzaal (of online)

Maandag 14 december, 17.30 – 18.30 uur
Maandag 25 januari, 17.30 – 18.30 uur
Maandag 8 maart, 17.30 – 18.30 uur
Maandag 12 april, 17.30 – 18.30 uur
Maandag 10 mei, 17.30 – 18.30 uur
Maandag 28 mei (incl. DMR), 17.30 – 18.30 uur

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Examencommissie

Lotte Sprengers (voorzitter)
Winnie Koekelbergh (vice-voorzitter)
Lisa Walcott (secretaris)
Klaus Jung
Lauren Alexander
Enno Voorhorst
Jacob Oostwoud Wijdenes