Hogeschool der Kunsten Den Haag

The University of the Arts The Hague is the overarching organisation of the Royal Academy of Art, The Hague (KABK) and the Royal Conservatoire (RC).

In the institutional plan of the University of the Arts The Hague for the period 2019 to 2024 we describe the University's ambition and highlight the course we will take to achieve it.

Read the Institutional Plan 2019-2024

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Beide faculteiten hebben een eigen directeur. Samen vormen de directeuren het College van Bestuur. Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent.

Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directie van ACPA is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

Het Centraal Bureau van de Hogeschool der Kunsten Den Haag valt onder het College van Bestuur.

Informatie voor medewerkers

Informatie voor medewerkers van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium is gepubliceerd op de website van de Hogeschool der Kunsten. Op de website is informatie te vinden o.a. over personeelsbeleid, bestuur en toezicht, gedragsregels en medezeggenschap en de ANBI-status.

  • Personeelsbeleid: informatie over de hbo-cao, het arbo-beleidsplan en het protocol ziekteverzuim. Ook is hier contactinformatie te vinden van de afdeling Personeel & Organisatie.
  • Bestuur en toezicht: informatie over het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het jaarverslag en jaarrekeningen, statuten en bestuursreglement, en de branchecode.
  • Medezeggenschap: informatie over de Deelmedezeggenschapsraad (DMR), de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Opleidingscommissies.
  • Gedragsregels: informatie over de Integriteitscode of Gedragscode Omgangsvormen, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Klachtenregeling ongewenst gedrag en de Klokkenluidersregeling.

Downloads