Hogeschool der Kunsten Den Haag

De Hogeschool der Kunsten Den Haag is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium. Beide faculteiten hebben een eigen directeur. Samen vormen de directeuren het College van Bestuur.

Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Organogram van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent. Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directie van ACPA is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.

Het Centraal Bureau van de Hogeschool der Kunsten Den Haag valt onder het College van Bestuur.

Informatie voor medewerkers van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium is gepubliceerd op de website van de Hogeschool der Kunsten. Hier is informatie te vinden over personeelsbeleid, bestuur en toezicht, gedragsregels en medezeggenschap en de ANBI-status.

Personeelsbeleid

Hier wordt informatie gedeeld over de hbo-cao, het arbo-beleidsplan en het protocol ziekteverzuim. Ook is hier contactinformatie te vinden van de afdeling Personeel & Organisatie.

Bestuur en toezicht

Hier is informatie te vinden over het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het jaarverslag en jaarrekeningen, statuten en bestuursreglement, en de branchecode.

Medezeggenschap

Hier wordt informatie gedeeld over de Deelmedezeggenschapsraad (DMR), de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Opleidingscommissies.

Gedragsregels

Hier wordt informatie gedeeld over de integriteitscode, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Klachtenregeling ongewenst gedrag en de Klokkenluidersregeling.