Collegegeld voor herinschrijvers

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.143,- (vt).

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Instroom 2019-2020

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.143,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€7.500,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.750,-
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten€7.500,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.143,-

Instroom 2018-2019

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.143,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€6.500,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.250,-
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten€6.500,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.143,-

Instroom 2017-2018

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.143,-€1.800,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€6.500,-€6.500,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.250,-€3.250,-
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten€6.500,-€6.500,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.143,-€1.800,-

Instroom 2016-2017 en eerder

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.143,-€1.800,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten €5.500,-€4.500,-
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten €5.500,-€4.500,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekerstatus of vluchtelingenstatus€2.143,-€1.800,-

Onze opleidingen