Collegegeld voor herinschrijvers

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Herinschrijving betekent voortzetting van dezelfde studie.

De Rijksoverheid en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn voornemens om studenten financieel tegemoet te komen, gezien de impact van Covid-19 pandemie. Zij stellen geld beschikbaar om het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 te verlagen. De aangepaste tarieven zijn op deze pagina verwerkt. De CMR (medezeggenschapsraad HdK) heeft ingestemd met de voorgestelde tarieven. Het voorstel van het ministerie van OCW moet nog wel worden goedgekeurd in de Tweede en Eerste Kamer.

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2021 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. Het wettelijk collegegeld voor 2021-2022 is vastgesteld op €2.168,-. Met de toegepaste korting binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt dit €1.084,-.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af:
Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2021-2022) en zijn aangepast naar aanleiding van de plannen voor korting collegegeld bekostigd hoger onderwijs vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Instroom 2020-2021

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€3.208,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-

Instroom 2019-2020

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€3.208,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€6.416,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-

Instroom 2018-2019

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€5.416,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€2.708,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€5.416,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-

Instroom 2017-2018

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-€1.258,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€5.416,-€5.416,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€2.708,-€2.708,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijddeeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€5.416,-€5.416,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-€1.258,-

Instroom 2016-2017 en eerder

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-€1.258,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€4.958,-€3.958,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijddeeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€4.958,-€3.958,-
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekerstatus of vluchtelingenstatus betalen het wettelijk collegegeld€1.084,-€1.258,-

Onze opleidingen