Collegegeld voor herinschrijvers

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Herinschrijving betekent voortzetting van dezelfde studie.


Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. Het wettelijk collegegeld voor 2024-2025 is vastgesteld op €2.530,-.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld

Ten aanzien van het beleid met betrekking tot alle niet-wettelijk collegegeld tarieven, heeft het bestuur van de Hogeschool der Kunsten besloten dat vanaf studiejaar 2023-2024 alle tarieven jaarlijks geïndexeerd worden.

De tarieven instellingscollegegeld, cursus- en contractonderwijs zullen jaarlijks meelopen met dezelfde indexatie als die van het wettelijk collegegeldtarief. Het wettelijk collegegeldtarief wordt jaarlijks, voor het studiejaar daarop, in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis daarvan worden de andere tarieven eveneens voor het studiejaar daarop berekend en intern gepubliceerd.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af:
Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Onderstaande bedragen gelden voor één studiejaar (2024-2025)

Instroom 2023-2024

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€10.792,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€5.396,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld
€10.792,-
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2,530.€2.530,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2022-2023

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€9.168,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.584,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€9.168,-
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2,530.€2.530,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2021-2022

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.296,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2,530.€2.530,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2020-2021

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.296,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2019-2020

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€4.296,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€8.592,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschapof asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2018-2019

Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€7.440,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten), krijgen 50% korting op het instellingscollegegeld€3.720,-
Bachelor- en Masteropleidingenvoltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€7.440,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-

Instroom 2017-2018

Bachelor- en Masteropleidingen
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten, betalen het wettelijke collegegeld€2.064,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten), betalen het instellingscollegegeld€7.440,-
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.720,-
Bachelor- en Masteropleidingen
Niet-EER-studenten betalen het instellingscollegegeld€7.440,-
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus betalen het wettelijke collegegeld€2.530,-