Collegegeld voor herinschrijvers

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.083,- (vt).

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Instroom 2018-2019

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.083
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€6.500
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.250
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijd & deeltijd
Niet-EER-studenten€6.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.083
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken:

 • de kosten van de introductieweek;
 • de kosten van excursies;
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc;
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek;
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.

Instroom 2017-2018

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.083€1.800
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (op het gebied van de kunsten)€6.500€6.500
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten (niet op het gebied van de kunsten)€3.250€3.250
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten€6.500€6.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.083€1.800
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken:

 • de kosten van de introductieweek;
 • de kosten van excursies;
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc;
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek;
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.

Instroom 2016-2017 en eerder

Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
EER-studenten die geen Nederlands Bachelor-, of respectievelijk een Nederlandse Masterdiploma bezitten€2.083€1.800
EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma bezitten €5.500€4.500
Bachelor- en Masteropleidingen
voltijddeeltijd
Niet-EER-studenten €5.500€4.500
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekerstatus of vluchtelingenstatus€2.083€1.800
Schoolfonds KABK voltijd & deeltijd (facultatief)€60

Op vrijwillige basis kun je jaarlijks een bijdrage geven aan het Schoolfonds. Deze bijdrage dient ter dekking van bijzondere kosten ten behoeve van het onderwijs die niet uit de rijkssubsidie kunnen worden betaald en die voor handhaving van hoog gekwalificeerd onderwijs noodzakelijk zijn. Vanaf 1 september 2017 bedraagt de bijdrage aan het Schoolfonds €60,- per jaar.

Iedere student ontvangt aan het begin van het studiejaar een deelnameformulier. Om voor een bijdrage uit het Schoolfonds in aanmerking te komen, kun je een verzoek indienen via het Directiesecretariaat. Het geld uit het schoolfonds is onder meer bestemd voor de volgende zaken:

 • de kosten van de introductieweek;
 • de kosten van excursies;
 • de kosten van tentoonstellingen in academieverband (onder voorwaarden);
 • de kosten van deelname aan vakbeurzen, workshops etc;
 • de kosten van contactbijeenkomsten zoals Open Dagen, schoolfeesten en de diploma-uitreiking, het eindexamenboek;
 • kosten van individuele bijdragen voor projecten in academieverband;
 • ten behoeve van voorzieningen in werkplaatsen, materiaal, experimenten etc.

Onze opleidingen