De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) leidt studenten op tot zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers, die door hun gedrevenheid, inhoudelijke diepgang en experimentele instelling een betekenisvolle inbreng hebben in hun discipline en de maatschappij.

Een van de manieren waarop we dat doen is door samen te werken met externe partners uit uiteenlopende disciplines. Overheidsinstellingen, musea en theaters behoren tot onze partners, maar ook partijen uit het bedrijfsleven weten de weg naar de KABK steeds beter te vinden. In samenwerkingsprojecten leren studenten functioneren in een opdrachtsituatie.

Samenwerkingen

Recent hebben KABK-studenten meegewerkt aan opdrachten voor ruimtelijk ontwerp, onderzoek, grafisch ontwerp en de ontwikkeling van prijzen en relatiegeschenken. Bekijk een aantal voorbeelden van recente projecten.

Geïnteresseerd in een samenwerking met de KABK?

Word onze partner

Stages

Stages vormen ook een waardevolle bijdrage aan de professionele ontwikkeling van studenten. Een stage is verplicht in alle voltijd bacheloropleidingen Vormgeving. Steeds vaker volgen KABK-studenten een stage in het buitenland.

Geïnteresseerd in een stagiaire van de KABK?

Bied stageplek aan

Werkveldcommissies

Alle onderwijsafdelingen van de KABK hebben een zogenaamde werkveldcommissie waarin professionals uit binnen- en buitenland zitting nemen. Zij adviseren de afdelingen vanuit hun expertise uit het beroepsveld.

Meer informatie over samenwerken met de KABK?

Contact

Neem contact op met Marketing & Communicatie