Het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk (KTP) van Prof. Dr. Janneke Wesseling is van start gegaan in 2007. Het lectoraat KTP houdt zich bezig met de integratie van theorie en praktijk in het kunstonderwijs.

Zo heeft het lectoraat het Art Research Programme opgezet, dat bestaat uit interdisciplinaire cursussen en dat onderzoek en kritische reflectie stimuleert. Onder voorzitterschap van de lector hebben theoriedocenten een nieuwe visie op het theorieonderwijs aan de kunstacademie ontwikkeld.

Deze visie krijgt eveneens zijn neerslag in het praktijkonderwijs. In 2015 heeft het lectoraat een Onderzoeksgroep geïnitieerd waaraan docenten van de KABK zijn verbonden die zich concreet bezig houden met onderzoek in hun kunst- of ontwerppraktijk. Ook organiseert het lectoraat samen met diverse partners symposia, workshops en lezingen.