Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

De Hogeschool der Kunsten, waaronder de KABK valt, heeft een voor Nederland unieke samenwerking met de Universiteit Leiden. De samenwerking vindt plaats binnen de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), die artistiek onderzoek en onderwijs in de kunsten verzorgt.

Naast onderzoek in en naar de kunsten biedt ACPA academisch (kunst)onderwijs en kunstvakken voor academici en organiseert het instituut culturele evenementen op het snijvlak van kunst en kennis. Ook is onlangs een Double Degree-traject gestart voor studenten Beeldende Kunst van de KABK.

De twee KABK-lectoraten zijn gewijd aan artistic research: het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk van prof. dr. Anke Haarmann.
Coordinator: Emily Huurdeman en het Lectoraat Design van prof. dr. Alice Twemlow. In artistic research, of practice based research, gaan praktisch handelen (het maken) en theoretische reflectie (het denken) hand in hand. Bij dit type onderzoek kan het ene niet zonder het andere bestaan, zoals ook in de artistieke praktijk maken en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarmee is dit type onderzoek iets wezenlijk anders dan onderzoek naar de kunsten (kunstgeschiedenis, muziek-, theater- en filmwetenschap, culturele studies, ‘performance studies’).