Financiële voorzieningen voor studenten

Overzicht van financiële voorzieningen waar studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking kunnen komen:

Facultaire tegemoetkomingen en beurzen

Het profileringsfonds is een voorziening die bij wet verplicht is.

Aan studenten die nog geen Nederlandse graad hebben voor het opleidingsniveau (bachelor of master) waarvoor zij bij de Hogeschool der Kunsten zijn ingeschreven, kan vanuit het Profileringsfonds financiële ondersteuning worden geboden

  • wanneer zij studievertraging hebben opgelopen – buiten hun schuld – waardoor ze geen recht (meer) hebben op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl)

    of
  • wanneer zij in de loop van hun studie aan de Hogeschool der Kunsten - buiten hun schuld - in schrijnende financiële omstandigheden zijn geraakt, die bij aanvang van de studie in redelijkheid niet te voorzien waren, en geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl).

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent met een aantoonbaar laag inkomen (< 37.000 euro) en/of bijzondere gezinsomstandigheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de leskosten. De aanvraagtermijn loopt tot 1 november van het betreffende schooljaar.

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninklijk Conservatorium: School voor Jong Talent > Praktische zaken > Fondsen

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten van hun kind aanvragen indien er aantoonbaar sprake is van een te laag gezinsinkomen (Ouders dienen documenten te overleggen waaruit het inkomen blijkt). De tegemoetkoming kan betrekking hebben op excursiekosten, kledingkosten, masterclasses, reiskosten of kosten in verband met een gastgezin. De bedragen variëren tussen de € 500,- en € 1.750,- en worden jaarlijks toegekend.

​Landelijke initiatieven

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor eerstejaars buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 5,000 voor de 1e studiejaar. Deze beurs dekt de kosten van levensonderhoud en niet van het collegegeld.

Meer informatie: www.studyinholland.nl

Deadline voor de aanvraag is 1 mei aanstaande.

Stuur je aanvraag naar international@kabk.nl incl. het volgende:

1. Naam
2. Studentnummer (studielink)
3. Studieprogramma (toegelaten of aangemeld)
4. Scholarship motivatiebrief

Jaarlijks verstrekt het VSB-fonds zo’n 165 beurzen aan talentvolle studenten. Hiervan worden aan de HdK twee plaatsen toegewezen en een reserve-beurs. De bandbreedte bedraagt 7.000-10.000 euro. In het geval dat het gehandicapte studenten betreft worden ook alle aanvullende kosten vergoed.

Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen.

Aanvragen kan tot en met 1 maart 2018

Vanaf september 2017 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2018 willen starten met een buitenlandse studie of onderzoek. De selectie vindt plaats in maart 2018.

Voor meer informatie neem contact op met Aparajita Dutta, Hoofd International Office, Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het CvB (College van Bestuur) heeft bepaald dat op studenten met vluchtelingenstatus het instellingscollegegeld van toepassing is op het niveau wettelijk collegegeld. De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) biedt deze specifieke mogelijkheid.

Studenten op zoek naar financiële ondersteuning, die niet in aanmerking komen voor één van bovenstaande voorzieningen, worden doorverwezen naar diverse landelijke fondsen.

Diverse landelijke fondsen

Vragen?

Contact

Meer informatie over beurzen kan worden opgevraagd bij decaan Mirjam Pol