Financiële voorzieningen voor studenten

Overzicht van financiële voorzieningen waar studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking kunnen komen:

Facultaire tegemoetkomingen en beurzen

Het Profileringsfonds is een voorziening die bij wet verplicht is.

Aan studenten die nog geen Nederlandse graad hebben voor het opleidingsniveau (bachelor of master) waarvoor zij bij de Hogeschool der Kunsten zijn ingeschreven, kan vanuit het Profileringsfonds een eenmalige financiële ondersteuning van maximaal €2.500,- worden geboden

  • wanneer zij studievertraging hebben opgelopen – buiten hun schuld – waardoor ze geen recht (meer) hebben op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl)

of

  • wanneer zij in de loop van hun studie aan de Hogeschool der Kunsten - buiten hun schuld - in schrijnende financiële omstandigheden zijn geraakt, die bij aanvang van de studie in redelijkheid niet te voorzien waren, en geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl).

Voor meer informatie, neem contact op met de Studentendecaan, Mirjam Pol.

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent met een aantoonbaar laag inkomen (< 37.000 euro) en/of bijzondere gezinsomstandigheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de leskosten. De aanvraagtermijn loopt tot 1 november van het betreffende schooljaar.

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninklijk Conservatorium: School voor Jong Talent > Praktische zaken > Fondsen

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten van hun kind aanvragen indien er aantoonbaar sprake is van een te laag gezinsinkomen (Ouders dienen documenten te overleggen waaruit het inkomen blijkt). De tegemoetkoming kan betrekking hebben op excursiekosten, kledingkosten, masterclasses, reiskosten of kosten in verband met een gastgezin. De bedragen variëren tussen de € 500,- en € 1.750,- en worden jaarlijks toegekend.

​Landelijke initiatieven

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor eerstejaars buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 5,000 voor de 1e studiejaar. Deze beurs dekt de kosten van levensonderhoud en niet van het collegegeld.

Meer informatie: www.studyinholland.nl

Deadline voor de aanvraag is 1 mei aanstaande.

Stuur je aanvraag naar international@kabk.nl incl. het volgende:

1. Naam
2. Studentnummer (studielink)
3. Studieprogramma (toegelaten of aangemeld)
4. Scholarship motivatiebrief

Jaarlijks verstrekt het VSB-fonds zo’n 165 beurzen aan talentvolle studenten. Hiervan worden aan de HdK twee plaatsen toegewezen en een reserve-beurs. De bandbreedte bedraagt 7.000-10.000 euro. In het geval dat het gehandicapte studenten betreft worden ook alle aanvullende kosten vergoed.

Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen.

Aanvragen kan tot en met 1 maart a.s.

Voor meer informatie neem contact op met Aparajita Dutta, Hoofd International Office, Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het CvB (College van Bestuur) heeft bepaald dat op studenten met vluchtelingenstatus het instellingscollegegeld van toepassing is op het niveau wettelijk collegegeld. De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) biedt deze specifieke mogelijkheid.

Hoe financier je als niet-Nederlandse student je studie aan de KABK

EU/EEA/Swiss students who are younger than 30 years old when they start studying at the KABK can apply for a regular loan and a tuition fee loan with DUO.

In order to be eligible for a regular loan, you will have to work in the Netherlands for at least 56 hours per month, with an official contract.

The benefit of a regular loan is that in case your parents have a low income, you might also be eligible for a supplementary grant (that you don’t have to pay back when you graduate within 10 years).

The Dutch and English terms (amounts per month 2019-20):

Regular loan€494,39 (or more if you want to)
Supplementary grant€403,17
Tuition fee loan€173,58
Student Travel ProductFor free

Do you pay an institutional tuition fee instead of the statutory tuition fee?

Then the tuition fee loan can be up to € 892.75 per month.

You always have to pay back the loan. The student travel product and the supplementary grant are converted into a gift if you graduate within 10 years. Otherwise, you have to repay those as well.

For more information about a regular loan and possibly a supplementary grant, click here

For a tuition fee loan, there is no obligation of working 56 hours per month.
For more information click here.

Students who start their higher education after 2018, have 35 years to pay back the loan(s). You do not have to repay your student debt immediately. If your student finance ends, the start-up phase starts on 1 January of the following year. This is a 2-year period in which you do not have to repay yet. The interest will continue during this phase.

The repayment phase starts after the start-up phase of 2 years. From then on, you will be required to repay monthly. How much you have to repay per month depends on the amount of your debt and the interest. DUO can take your income into account. Interest rates, established for periods of five years, are practically zero. You can use this calculator tool . (The tool is available in Dutch only. Via the drop-down you can choose the last year in which you were entitled to a scholarship, loan or student travel product (public transport card) in order to see the interest rate).

EU/EEA/Swiss students who are older than 30 years old when they start studying at the KABK can apply for a lifelong learning loan with DUO.

For more information, click here.

Non-EU/EEA students are expected to be able to fund their study programme by themselves. The only possible fund is the Holland Scholarship, but they provide for only a very small amount of the total study and living costs for the full programme of four years.

Non-EU/EEA students could work as a freelancer or try to find a job. In case you would like to work besides the study, your employer will need to have a special Work Permit (tewerkstellingsvergunning), meaning that it might be hard to find a job. Also, due to the study load of the programmes, it turns out to be a tricky combination in practice, working, and studying at the same time.

Links