Financiële voorzieningen voor studenten

Voor studenten die in financiële problemen zijn geraakt door de huidige Corona-crisis en niet in staat zijn zichzelf te onderhouden, hebben wij enkele mogelijkheden en suggesties op een rijtje gezet.

Overzicht van financiële voorzieningen waar studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking kunnen komen:

Facultaire tegemoetkomingen en beurzen

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent met een aantoonbaar laag inkomen (< 37.000 euro) en/of bijzondere gezinsomstandigheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de leskosten. De aanvraagtermijn loopt tot 1 november van het betreffende schooljaar.

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninklijk Conservatorium: School voor Jong Talent > Praktische zaken > Fondsen

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten van hun kind aanvragen indien er aantoonbaar sprake is van een te laag gezinsinkomen (Ouders dienen documenten te overleggen waaruit het inkomen blijkt). De tegemoetkoming kan betrekking hebben op excursiekosten, kledingkosten, masterclasses, reiskosten of kosten in verband met een gastgezin. De bedragen variëren tussen de € 500,- en € 1.750,- en worden jaarlijks toegekend.

​Landelijke initiatieven

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor eerstejaars buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 5,000 voor de 1e studiejaar. Deze beurs dekt de kosten van levensonderhoud en niet van het collegegeld.

Meer informatie: www.studyinholland.nl

Deadline voor de aanvraag is 1 mei aanstaande.

Stuur je aanvraag naar international@kabk.nl incl. het volgende:

1. Naam
2. Studentnummer (studielink)
3. Studieprogramma (toegelaten of aangemeld)
4. Scholarship motivatiebrief

Jaarlijks verstrekt het VSB-fonds zo’n 165 beurzen aan talentvolle studenten. Hiervan worden aan de HdK twee plaatsen toegewezen en een reserve-beurs. De bandbreedte bedraagt 7.000-10.000 euro. In het geval dat het gehandicapte studenten betreft worden ook alle aanvullende kosten vergoed.

Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen.

Aanvragen kan tot en met 1 maart a.s.

Voor meer informatie neem contact op met Aparajita Dutta, Hoofd International Office, Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het CvB (College van Bestuur) heeft bepaald dat op studenten met vluchtelingenstatus het instellingscollegegeld van toepassing is op het niveau wettelijk collegegeld. De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) biedt deze specifieke mogelijkheid.