Financiële voorzieningen voor studenten

Facultaire tegemoetkomingen en beurzen

Het profileringsfonds is een voorziening die bij wet verplicht is.

Aan studenten die nog geen Nederlandse graad hebben voor het opleidingsniveau (bachelor of master) waarvoor zij bij de Hogeschool der Kunsten zijn ingeschreven, kan vanuit het Profileringsfonds financiële ondersteuning worden geboden

  • wanneer zij studievertraging hebben opgelopen – buiten hun schuld – waardoor ze geen recht (meer) hebben op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl)

    of
  • wanneer zij in de loop van hun studie aan de Hogeschool der Kunsten - buiten hun schuld - in schrijnende financiële omstandigheden zijn geraakt, die bij aanvang van de studie in redelijkheid niet te voorzien waren, en geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl).

Uit dit fonds wordt in beginsel een deel van de buitenlandse excursies gefinancierd.

Verder staat het de faculteitsdirectie vrij om studenten in bijzondere omstandigheden uit het schoolfonds een financiële tegemoetkoming te verlenen.

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent met een aantoonbaar laag inkomen (< 37.000 euro) en/of bijzondere gezinsomstandigheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de leskosten. De aanvraagtermijn loopt tot 1 november van het betreffende schooljaar.

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninklijk Conservatorium: School voor Jong Talent > Praktische zaken > Fondsen

Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten  van hun kind aanvragen indien er aantoonbaar sprake is van een  te laag gezinsinkomen. (Ouders dienen documenten te overleggen waaruit het inkomen blijkt).  De tegemoetkoming kan betrekking hebben op excursiekosten, kledingkosten, masterclasses, reiskosten of kosten in verband met een gastgezin. De bedragen variëren tussen de € 500,- en € 1.750,- en worden jaarlijks toegekend. 

​Landelijke initiatieven

Jaarlijks verstrekt het VSB-fonds zo’n 165 beurzen aan talentvolle studenten. Hiervan worden aan de HdK twee  plaatsen toegewezen en  een reserve-beurs. De bandbreedte bedraagt 7.000-10.000 euro. In het geval dat het gehandicapte studenten betreft worden ook alle aanvullende kosten vergoed.

Het CvB heeft bepaald dat op studenten met vluchtelingenstatus het instellingscollegegeld van toepassing is op het niveau wettelijk collegegeld.  De WHW biedt deze specifieke mogelijkheid.

Studenten op zoek naar financiële ondersteuning, die niet in aanmerking komen voor één van bovenstaande voorzieningen, worden doorverwezen naar diverse landelijke fondsen.

Diverse landelijke fondsen

Opleidingsfonds voor vrouwen Mej. Henriëtte BeckVrouw/ Nederlandse/ getalenteerde studenten
Stichting Neeltje Buis Vooral vrouwen
Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch FondsNederlander
Betsy Perk OpleidingsfondsVrouw/ Nederlandse/ buitenlandse studenten vestigen in Nederland
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen                                                               Ingezetene Den Haag /jonger dan 25 jaar
Schuurman, Schimmel & v. Outeren Stichting
Nederlander/ buitenlander/ bachelor
Fundatie van de Vrijvrouwe van RenswoudeNederlander/ jonger dan 30 jaar
Stichting A.F.V.O.M.S.
(Algemeen Fonds Voor Onbemiddelde Muziekstudenten)
Jonger dan 30 jaar, aanschaf instrumenten, materiaalkosten, zomercursussen
Stichting Max Cohen Fonds In beginsel Nederlander of acute nood
Prins Bernhard Cultuurfonds / Dorrie Stoop FondsMaster buiten curriculum/ na Master/minimaal 3 jaar in Nederland
Willem MengelbergFondsMaster/ stimuleren professionele ontwikkeling/jonger dan 28 jaar/ Nederlands paspoort/ vóór 1 mei
Fonds Kwadraat
(v/h het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving)
verstrekt al meer dan veertig jaar met succes rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers.

Vragen?

Contact

Meer informatie over beurzen kan worden opgevraagd bij decaan Paul Deneer