De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is onderdeel van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, die door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die aan de Koninklijke Academie schenkt de schenking van de belasting aftrekken. 

Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag (University of the Arts, The Hague)
P.O. Box 11670 NL
2502 AR Den Haag 

www.hogeschoolderkunsten.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 007814951

Faculteit 1:
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / Centraal Bureau  
Prinsessegracht 4, 
2514 AN Den Haag 

Op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag vindt u de relevante informatie op basis waarvan aan ons de ANBI-status is verleend, zoals de doelstelling van onze instelling zoals omschreven in de statuten van de Hogeschool, de hoofdlijnen van het actuele beleid, de bestuurssamenstelling en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording en beloningsbeleid.