Wil je tijdens je studie een uitwisseling met de KABK doen?
Dat kan!

De KABK werkt samen met kunstacademies binnen en buiten de Europese Unie. Ook als je studeert aan een opleiding die geen partner is van de KABK, kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke studieperiode aan de KABK (zgn. free movers).

Een uitwisseling met de KABK vindt meestal plaats in het tweede of derde jaar van de bachelorstudie. De lengte van het verblijf varieert van één semester tot een heel academisch jaar.

Specifications

Erasmus Code

NL S-GRAVE 05

Taal

Engels

Duur van de uitwisseling

1 semester of 1 jaar

1e semester

september t/m januari

2e semester

februari t/m juni-juli

Deadline voor aanmelden

1 mei voor het 1e semester
10 oktober voor het 2e semester

“The KABK is a really good school if you want to do a lot of research and develop your personal interests. You can try to find yourself.”
Exchange student Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen

Erasmus/Non-Erasmus uitwisselingsstudenten

Een uitwisselingsstudent is een student van een van de partnerinstellingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK). De partnerinstelling kan zowel een Erasmus-partner als een niet-Erasmus-partner zijn. Studenten die aan een uitwisselingsprogramma deelnemen, komen meestal voor een semester of een jaar. Zij studeren niet af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.

Collegegeld

Uitwisselingsstudenten betalen geen collegegeld. Wel moet je rekenen op kosten voor reis, verblijf en studiemateriaal.

Free movers

Internationale studenten die geïnteresseerd zijn in een studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, maar niet afkomstig zijn van een van onze partnerinstellingen, worden beschouwd als 'free movers'.

Collegegeld

Free movers betalen wel een bijdrage naar rato van hun studietermijn (semester of heel jaar), gebaseerd aan het instellingscollegegeldtarief, ongeacht hun nationaliteit.

Toelatingseisen

De toelating is grotendeels gebaseerd op het portfolio en de artistieke kwaliteit. Een gesprek met de student kan plaatsvinden als dat nodig wordt geacht. Studenten Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen dienen een extra vragenlijst in te vullen.

Houd er rekening mee dat de toelating tot het 1e, 2e of 3e studiejaar van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten afhankelijk is van het gepresenteerde werk en het niveau van de student zoals beoordeeld door de toelatingscommissie.

Van alle internationale studenten wordt verwacht dat zij een goed niveau Engels hebben: IELTS Academic test 6, TOEFL 80 (internet-based test) of TOEFL 550 (paper-based test), om de cursussen te volgen.
Een certificaat is niet vereist voor de toelating van uitwisselingsstudenten.

Meld je aan hier als uitwisselingsstudent