Wil je tijdens je studie aan de KABK een tijdje in het buitenland sturen? Dat kan!

Een goed doordacht studieplan is de basis voor een uitwisselingsprogramma. Je maakt dit plan in overleg met je (hoofd)docent en International Office zorgt voor contact met de partnerinstelling. Een uitwisseling met de KABK vindt meestal plaats in het tweede of derde jaar van de bachelorstudie. De lengte van het verblijf varieert van drie maanden tot een heel academisch jaar.

Tijdelijke buitenlandse studie met een beurs of scholarship

Als je een uitwisseling wilt doen bij een van onze EU-partners dan kan je een Erasmus+ beurs aanvragen. Mocht je een uitwisseling willen doen of stage willen lopen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dan kan je een NL Scholarship aanvragen.

Als je een studie wilt doen bij een van onze Erasmus partners dan kan je een Erasmus+ beurs aanvragen.

Download de EUC- Student Charter. Hierin vindt je alle informatie over de afspraken van uitwisselingsperiode met Erasmus.

Non-EU/EEA studenten moeten het international office en de studentenadministratie ten minste vijf weken van te voren laten weten dat zij naar het buitenland gaan in verband met IND en visum regels. Alle Erasmusformulieren moeten dan compleet ingevuld en getekend zijn ingeleverd.

EU/EEA studenten moeten alle compleet ingevulde en getekende Erasmusformulieren ten minste drie weken voor de start van de exchange inleveren.

Selectie criteria

  • Het International Office van de KABK selecteert op basis van motivatiebrief en cijfers de studenten die een Erasmusbeurs ontvangen. Hoofd(en) van de afdeling kunnen advies geven over de selectie.
  • Studenten die een exchange gaan doen (studie of stage) in hun thuisland krijgen laatste prioriteit. Beurzen worden dan alleen verstrekt indien er budget over is.

Deadline voor de aanvraag Erasmusbeurs

  • 12 februari (semester 1)
  • 5 september (semester 2)

Het NL Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Voor wie?

Het NL Scholarship is bedoeld voor studenten van de KABK die willen studeren of stage lopen buiten de EER. Je kan de beurs alleen aanvragen tijdens je studie, niet na je studie.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van €2.500 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Selectiecriteria

  • Je volgt een voltijd opleiding aan KABK.
  • Je gaat voor minimaal 7 weken en 10 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie of stage vindt plaats in een land buiten de EER.
  • Het hoofd van de afdeling nomineert een student. International Office selecteert studenten aan de hand van hun motivatie brief en cijferlijst.

Deadline voor de aanvraag NL Scholarship:

  • 1 mei (voor het daaropvolgende academische jaar)