Stage in het buitenland

Een stage wordt door steeds meer KABK-studenten in het buitenland gevolgd.

De stages kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden. De minimum periode is twee hele maanden. 

Voor inhoudelijke vragen over stagebedrijven kun je terecht bij je eigen studierichting. Bij de studentenadministratie kun je de stagebrochure krijgen (in Nederlands en Engels). 

Stage in het buitenland

De KABK beschikt over een Erasmus+ beurs voor stages die in Europa plaats vinden en het Holland Scholarship voor stages buiten Europa.

De Erasmus+ beurs is bedoeld voor studenten van de KABK die willen stage lopen binnen de EER.

Download hier de EUC- Student Charter.
Hierin vindt je alle informatie over de afspraken van uitwisselingsperiode met Erasmus. 

Selectie criteria

International Office selecteert studenten aan de hand van hun motivatie brief en cijferlijst. Het hoofd van de afdeling heeft hierin een adviserende rol.

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Voor wie?

Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de KABK die willen studeren of stage lopen buiten de EER. Je kan de beurs alleen aanvragen tijdens je studie, niet na je studie.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Selectiecriteria

  • Je volgt een voltijd opleiding aan KABK.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie of stage vindt plaats in een land buiten de EER.
  • Het hoofd van de afdeling nomineert een student. International Office selecteert studenten aan de hand van hun motivatie brief en cijferlijst.

WilWeg
Op www.wilweg.nl/hollndscholarship vind je informatie over het Holland Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl.

Beursaanvraag deadline

  • 1 mei: als je een buitenlandse stage tijdens semester 1 wil lopen
  • 15 februari: als je een buitenlandse stage tijdens semester 2 wil lopen

Meer informatie over stages