Een stage wordt door steeds meer KABK-studenten in het buitenland gevolgd.

De stages kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden. De minimum periode is twee hele maanden.

Voor inhoudelijke vragen over stagemogelijkheden in het buitenland en stagebedrijven kun je terecht bij de stagecoördinator van je afdeling.

Stage in het buitenland met een beurs of scholarship

De KABK beschikt over een Erasmus+ beurs voor stages die in Europa plaats vinden en het NL Scholarship voor stages buiten Europa.

De Erasmus+ beurs is bedoeld voor studenten van de KABK die willen stage lopen binnen de EER.

Download de EUC- Student Charter. Hierin vindt je alle informatie over de afspraken van uitwisselingsperiode met Erasmus.

Voor alle studenten (EU en niet-EU) is de deadline drie weken voor het begin van hun stage.

Selectie criteria

  • International Office selecteert studenten aan de hand van hun motivatie brief en cijferlijst. Het hoofd van de afdeling heeft hierin een adviserende rol.
  • Studenten die een exchange gaan doen (studie of stage) in hun thuisland krijgen laatste prioriteit. Beurzen worden dan alleen verstrekt indien er budget over is.
  • Studenten die na hun afstuderen op stage gaan krijgen ook laagste prioriteit. Beurzen worden alleen verstrekt indien er budget over is.

Beursaanvraag deadline

  • 15 juni: als je een buitenlandse stage tijdens semester 1 wil lopen
  • 10 december: als je een buitenlandse stage tijdens semester 2 wil lopen

Het NL Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Voor wie?

Het NL Scholarship is bedoeld voor studenten van de KABK die willen studeren of stage lopen buiten de EER. Je kan de beurs alleen aanvragen tijdens je studie, niet na je studie.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 2.500 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Deadline voor de aanvraag NL Scholarship

  • 1 mei (voor het daaropvolgende academische jaar)

Selectiecriteria

  • Je volgt een voltijd opleiding aan KABK.
  • Je gaat voor minimaal zeven weken en 10 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie of stage vindt plaats in een land buiten de EER.
  • Het hoofd van de afdeling nomineert een student. International Office selecteert studenten aan de hand van hun motivatie brief en cijferlijst.

WilWeg
Op www.wilweg.nl/hollndscholarship vind je informatie over het NL Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl.

De aanvraagprocedure en formulieren voor een studie of stage in het buitenland vind je op de KABK-portal.