In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) staan de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering.

Hierin vind je allerhande regels die van belang zijn voor je studie.

Education and Examination Regulations 2021-2022

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2020-2021