Op de KABK gaan we ervan uit dat iedere student die is toegelaten tot de opleiding van zijn of haar keuze, moet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Ook als de student een functiebeperking heeft.

De KABK wil zich namelijk baseren op wat de student kan en wil, in plaats van op de beperking. Voor studenten met een functiebeperking moet altijd een oplossing op maat worden gemaakt, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student en de mogelijkheden die de academie biedt, al dan niet in aangepaste vorm. Dit maatwerk vereist gezond verstand en creatief denken, mogelijk op een onorthodoxe manier.

Voor studenten met een functiebeperking is het dan ook van groot belang dat zij de studentendecaan al vroeg in het studieproces vertellen over de aard van hun functiebeperking.

Wat is een functiebeperking?

Een functiebeperking is een brede verzamelnaam voor diverse zaken die je studie kunnen vertragen of bemoeilijken. Het kan gaan om functiebeperkingen zoals een chronische ziekte of fysieke aandoening, een leer- of concentratiestoornis en/of psychische beperkingen.

Denk aan een autismespectrumstoornis, AD(H)D, dyslexie, reuma, een eetstoornis, een chronische rugaandoening, astma, enzovoort.

Meld een beperking vooraf

De studentendecaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking of chronische aandoening. Meld je daarom aan het begin van je studie bij haar, ook al heb je nog niet echt problemen. De studentendecaan bespreekt met jou welke mogelijke obstakels je zou kunnen tegenkomen en biedt hulp bij de (preventieve) stappen die je kunt nemen. Het kan ook slim zijn om al snel na aanvang, samen met de studentendecaan en de opleidingscoördinator een persoonlijk studieplan te maken.

Maatwerk

In het persoonlijke plan nemen de KABK en de student elk hun verantwoordelijkheid om deelname aan de studie mogelijk te maken. De student draagt bijvoorbeeld zelf de zorg voor hulp bij het eten en drinken of het gebruik van het toilet. Maar ook het tijdig organiseren van relevante externe hulp als therapie kan daar onder vallen.

De KABK draagt zorg voor materiële of fysieke maatregelen (het gebouw toegankelijk maken voor rolstoelen, specifieke ICT-voorzieningen) en immateriële, organisatorische maatregelen (meer tijd vrijmaken voor een test, flexibiliteit met betrekking tot de aanwezigheid, in een enkel geval extra begeleiding vanuit de school). De KABK is verplicht de nodige aanpassingen door te voeren, tenzij deze onevenredig veel geld en/of tijd kosten.

Informatie en advies

Vroeg in je studieproces kan de studentendecaan en eventueel de opleidingscoördinator met je bespreken welke invloed de beperking heeft of kan hebben op het volgen van de studie. Samen kunnen jullie bespreken hoe je het beste je weg kunt vinden en misschien zelfs wel uitzonderingen kunt aanvragen voor bijvoorbeeld de bindend studieadvies (BSA).

Informatie over de BSA vind je in hoofdstuk 6 van de OER (bacheloropleidingen).

Contact

Studentendecaan

Kijk de contactinfo van de studentendecaan

Opleidingscoördinatoren

Contactinformatie van de opleidingscoördinator vind je hier of onderaan op de pagina van de studie die jouw interesse heeft