Studieprogramma

Het programma duurt vier jaar. Elk jaar wordt begeleid door verschillende studiodocenten en gastdocenten. Daarnaast geven theoriedocenten les in gemixte jaren. Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van ongeveer zeven tot acht weken. Binnen deze blokken vindt al het onderwijs plaats. Tussen de blokken zitten zogenoemde tussenweken. Tijdens deze weken doen studenten aan zelfstudie of gemeenschappelijke studie, terwijl de rest van de afdeling zich ontwikkelt en voorbereidt op het komende blok.

Leidende principes/uitgangspunten

Een vast onderdeel van het vierjarige programma is het werkgroepecosysteem. Dit is vergelijkbaar met korte cursussen van zeven weken waarbij de jaren gemengd zijn. Dit systeem biedt studenten de mogelijkheid om te kiezen en zich te concentreren op een specifieke vaardigheid, medium of onderwerp, van beginners- tot gevorderden niveau. In januari vindt jaarlijks het A Festival of Ideas plaats. Deze week staat in het teken van de viering van ideeën met een programma van onderzoekspresentaties door studenten, alumni en docenten, gastcolleges, workshops, presentaties, filmprogramma's, koken en optredens.

KABK biedt ook een academiebreed programma van een gedeelde onderzoeks- en discourscursus tot lezingsprogramma's en een reeks cursussen (Individual Study Trajectory) waaruit studenten kunnen kiezen. Deze cursussen zijn een goede kans voor studenten om hun persoonlijke potentieel en ambities te ontdekken en hun studie daarop aan te passen.

De studio vormt de basis van het studieprogramma, hierin staan alle interacties en afspraken met docenten, gasten en medestudenten centraal. Ons onderwijs is gebaseerd op het inzicht dat hedendaagse kunst niet op zichzelf gebeurt, maar nauw verbonden is met historische, sociale, politieke en culturele contexten en discoursen.

We willen dat de studenten het beste uit hunzelf halen op het vibrerende en vreemde kruispunt van theorie, onderzoek, gemeenschap en kunst. Wij geloven dat de beste manier om dat te bereiken is door ongewone lesmethoden, zoals gezamenlijke maaltijden, wandelingen, zingen en tuinieren en dit te combineren met meer traditionele lesmodellen zoals bijlessen, het leren van vaardigheden, lezingen en groepsgesprekken.

Het curriculum moedigt de combinatie van studiopraktijk, onderzoek, theorie en schrijven aan. Wij geloven dat het ontwikkelen van een schrijfpraktijk cruciaal is voor elke artistieke ontwikkeling. Zo onderhouden de studenten van jaar één tot en met vier een schrijfpraktijk die helpt bij het formuleren van artistieke vragen, terwijl ze een woordenschat ontwikkelen die past bij hun praktijk. In jaar drie maken de studenten kennis met experimenteel schrijven als onderdeel van de artistieke praktijk, evenals met niet-geschreven experimentele reacties op theoretische teksten en ideeën.

Vakken & studiepunten ECTS 2023-2024 - Voltijd programma

De voltijd bacheloropleiding Beeldende Kunst duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.

Zie hieronder het overzicht van de vakken per studiejaar voor de voltijd programma.

Het eerste jaar is een ontwikkeljaar. Als nieuwe student word je in een wervelwind van indrukken, tegenstrijdigheden en experimenten geworpen. Je maakt kennis met verschillende belangrijke theorieën en concepten, onderzoeksvaardigheden en lesmethoden. Samen stellen we vraagtekens bij onze aannames en breiden we onze vooropgezette ideeën over kunst en kunstgeschiedenis uit, en langzaamaan beginnen we dat cruciale, kritische oog te ontwikkelen dat nodig is om zelf kunst te maken.

Je maakt kennis met verschillende workshops in praktische vaardigheden en leert werken met verschillende materialen: van metaalgieten tot schilderen, van performance tot experimenteel tekenen. Het doel is om een basis te leggen zodat je zowel zelfstandig als samen kunt werken. Jaar één verschilt van de andere drie doordat je werkt vanuit opdrachten in een gestructureerd programma. Een leuk en intens jaar dat de toon zet voor de komende jaren.

Semester 1ECTS
Studio Practice21
Critical Practice6
100 Day Programme1.5
Discourse1.5
Collective0
Totaal studiepunten30
Semester 2ECTS
Studio Practice20
Critical Practice

6

Research1.5
Discourse1.5
Collaboration Week1
Collective 20
Totaal studiepunten30


In het tweede jaar ga je zelfstandig aan de slag en moet je een interne motor voor maken en denken ontwikkelen. De nadruk in jaar twee ligt op het experimenteren met technieken, wat vaak gepaard gaat met het bouwen van concepten en constructies van lineaire/niet-lineaire verhalen.

Studenten worden vertrouwd gemaakt met verschillende artistieke benaderingen met betrekking tot hun ideeën, concepten en werk, die worden gepresenteerd en besproken. Door middel van lezingen, seminars, leesgroepen en presentaties maken de studenten kennis met belangrijke historische en hedendaagse epistemologieën en discoursen. Op die manier krijgen zij de instrumenten die nodig zijn om hun praktijk te verrijken, inzicht te krijgen in de geschiedenis en context die hedendaagse kunst vormgeven, en kritisch te participeren in onderwerpen die te maken hebben met cultuur en maatschappij.

Semester 1

ECTS

Studio Practice17
Critical Inquiry6
Studium Generale1
Open Practice / IST6
Collective 30
Totaal studiepunten30
Semester 2

ECTS

Studio Practice17
Critical Inquiry6
Studium Generale1
Open Practice / IST6
Collective 40

Totaal studiepunten

30


Jaar drie richt zich op het samensmelten van de artistieke praktijk en onderzoek naar onafhankelijk kunst maken en een verdere contextualisering van het werk. Met een open geest en goed ontwikkelde experimentele vaardigheden beginnen de studenten hun praktijk te ontwikkelen en versterken zij hun besluitvorming. Zij passen hun vaardigheden toe bij het aankaarten van thema’s die voor hen belangrijk zijn en die zij essentieel vinden voor onze cultuur en samenleving. Samenwerking en presentatie maken deel uit van de verkenning.

Studenten plannen en produceren alle aspecten van een tentoonstelling als een test voor de eindexamenshow en als real-life experiment voor hun toekomstige professionele leven. In een reeks seminars krijgen de studenten de kans om dieper in te gaan op verschillende urgente thema’s en discoursen, zoals kunst in de publieke ruimte, digitale verstrengelingen, artistieke onderzoeksstrategieën, queer studies, antropocentrisme, niet-westers en inheems denken of speculatief denken. Onderzoek in de kunsten (en het discours eromheen) wordt ook geanalyseerd en bekritiseerd.

Semester 1ECTS
Studio Practice18
Critical Practice6
IST6
Collective 50
Totaal studiepunten30
Semester 2ECTS
Studio Practice18
Critical Inquiry6
Open Practice / IST6
Collective 60
Totaal studiepunten30


Het laatste jaar heeft als doel studenten voor te bereiden op het opzetten van een professionele kunstpraktijk. De verfijning van een werk, geleid door docenten, externen en discussies met medestudenten, gaat samen met het verbeteren van theoretische en schrijfvaardigheden.

De studenten concentreren zich vooral op de Graduation Show; een complex project dat zich in verschillende spannende richtingen kan ontvouwen. Tegelijkertijd schrijven de studenten een onderzoekspaper, met als doel de ideeën en vragen te formuleren die de studiopraktijk vormgeven, informeren of prikkelen. Het onderzoekspaper is een uitstekende gelegenheid voor de studenten om verder te gaan dan hun aannames en zichzelf uit te dagen om nieuwe manieren te vinden om hun praktijk verder te verbeteren.

Semester 1

ECTS

Studio Practice18
Research Paper

12

Collective 70
Totaal studiepunten30
Semester 2

ECTS

Studio Practice and Final Exam Project27

Research Paper

3

Collective 8

0

Totaal studiepunten30


OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)