Aanmeld- en portfolio deadlines

Om je aan te melden moet je je eerst via Studielink registreren en vervolgens je portfolio, motivatiebrief en CV indienen.

Lees hieronder meer over de deadlines en algemene toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding, evenals de specifieke portfolio-eisen voor het voltijd programma en het deeltijd programma.

Deadlines en Toelatingseisen (voltijd programma)

Deadlines voltijd programma

De bacheloropleiding Fine Arts heeft ieder jaar een grote aantal aanmeldingen. We adviseren om je portfolio en vereiste documenten zo vroeg als mogelijk in te dienen.

De deadline voor niet-EU/EER-kandidaten is 1 maart.
De prioriteitsdeadline voor EU/EER-kandidaten is 1 maart .
De uiterste deadline voor EU/EER-kandidaten is 1 mei.

We raden EU/EEA-kandidaten aan om hun aanmelding vóór de prioriteitsdeadline in te dienen. Op de uiterste datum van 1 mei bestaat de kans dat er al een wachtlijst is.


Algemene toelatingseisen

 • Diploma voortgezet onderwijs
  Je bent in ieder geval in het bezit van een HAVO, VWO of MBO 4-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma .
 • Engelse taalvaardigheid
  Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel gesproken als geschreven.
  Niet-EU/EER-kandidaten worden gevraagd om aanvullend bewijs van hun Engelse taalvaardigheid.
  De taalvaardigheid van EU/EER-kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprekken.


Aanvullende toelatingseisen

Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor de bacheloropleiding Beeldende Kunst vragen we je om je artistieke talent, intellectuele nieuwsgierigheid en affiniteit met een breed scala aan artistieke disciplines aan te tonen. Je wordt gevraagd om bestaand werk te tonen en je motivatie om te studeren aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten uit te leggen.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om naar de KABK te komen, of voor een digitaal gesprek om hun portfolio te presenteren aan een selectiecommissie en deel te nemen aan een gesprek. Sollicitanten met een grote reisafstand kunnen online hun portfolio presenteren en worden geïnterviewd.

Je digitale portfolio bestaat uit een brede selectie van werk, bijv. dummy’s, schetsen en notities van ideeën. Het moet een goed overzicht geven van bestaande werken en/of artistieke activiteiten. We zijn geïnteresseerd in alle kunstvormen.

Formaat: PDF (max. 20 MB), max. 25 paginas

In de motivatiebrief (max. 1.5 A4 paginas) geef je een overzicht van je huidige artistieke activiteiten en ambities:

 • Beschrijf de belangrijkste onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent met betrekking tot kunst, wetenschap en cultuur en leg de redenen voor je interesse uit.
 • Leg uit waarom je Beeldende Kunst aan de KABK wilt studeren.
 • Geef een overzicht van wat je hoopt te bereiken tijdens je studie.

Met daarin:

 • Volledige naam, huidig adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Je nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • Je vooropleiding
 • Je (artistieke) verleden
 • Eventuele relevante specialismen
 • Werkervaring
 • Taalvaardigheden

Als je wordt uitgenodigd voor een fysiek interview, hebben wij je portfolio al bekeken. Daarom vragen wij je 1-2 werken mee te nemen, werken waarvan je denkt dat ze cruciaal zijn voor je artistieke ontwikkeling. Tijdens het toelatingsgesprek delen wij je digitale portfolio ook op een scherm, voor het geval je dit ter referentie wilt gebruiken. Wij zijn vooral geïnteresseerd in werken die je op eigen initiatief hebt gemaakt (geen gedane opdrachten). De selectiecommissie bestaat een of meerdere docenten van de afdeling, een afdelingshoofd, een coördinator en een alum. Als we je vanwege een lange reis uitnodigen voor een online interview, sturen wij je vooraf instructies over hoe het gesprek plaatsvindt.

Deadlines en Toelatingseisen (deeltijd programma)

Deadlines deeltijd programma

De deadlines voor EU/EER-kandidaten zijn 1maart of 1 mei.

Niet-EU/EER-kandidaten komen alleen in aanmerking voor het voltijd programma. Een verblijfsvergunning voor deeltijdstudenten kan niet geregeld worden door de KABK.

Algemene toelatingseisen

 • Diploma voortgezet onderwijs
  Je bent in ieder geval in het bezit van een HAVO, VWO of MBO 4-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma .
 • Engelse taalvaardigheid
  Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel gesproken als geschreven.
  Niet-EU/EER-kandidaten worden gevraagd om aanvullend bewijs van hun Engelse taalvaardigheid.
  De taalvaardigheid van EU/EER-kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprekken.

Aanvullende toelatingseisen

Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor de deeltijd bacheloropleiding Beeldende Kunst, vragen we je om je artistieke talent, intellectuele nieuwsgierigheid en affiniteit met een breed scala aan artistieke disciplines aan te tonen. Je wordt gevraagd om bestaand werk te tonen en je motivatie om deeltijd te studeren aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten uit te leggen.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om naar de KABK te komen, of voor een digitaal gesprek om hun portfolio te presenteren aan een selectiecommissie en deel te nemen aan een gesprek. Sollicitanten met een grote reisafstand kunnen online hun portfolio presenteren en worden geïnterviewd.

Een digitaal portfolio met projecten en kunstwerken (het portfolio kan elke vorm hebben, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, video enzovoort, afhankelijk van wat je hebt gedaan en gedocumenteerd).

Formaat: PDF (max. 20MB)

In de motivatiebrief (max. 2 A4-pagina's) willen we dat je een overzicht geeft van je artistieke activiteiten en je artistieke ambities toelicht:

 • Voorbeelden van formeel (binnen in een organisatie) en informeel (op eigen initiatief, zelfstandig) leren en waarom je in deeltijd Beeldende Kunst aan de KABK wilt studeren.
 • Hoe zie jij jouw beroepservaring passen in het volgen van een bachelor Beeldende Kunst en hoe denk jij deze twee te combineren?
 • Vermeld eventuele ervaringen die je tot nu toe op het gebied van samenwerking hebt, of wat je ideeën zijn over samenwerking.

Met daarin:

  • Volledige naam, huidig adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Je nationaliteit, geboortedatum en -plaats
  • Je vooropleiding
  • Je (artistieke) verleden
  • Eventuele relevante specialismen
  • Werkervaring
  • Taalvaardigheden

Als je wordt uitgenodigd voor een fysiek interview, hebben wij je portfolio al bekeken. Daarom vragen wij je 1-2 werken mee te nemen, werken waarvan je denkt dat ze cruciaal zijn voor je artistieke ontwikkeling. Tijdens het toelatingsgesprek delen wij je digitale portfolio ook op een scherm, voor het geval je dit ter referentie wilt gebruiken. Wij zijn vooral geïnteresseerd in werken die je op eigen initiatief hebt gemaakt (geen gedane opdrachten). De selectiecommissie bestaat een of meerdere docenten van de afdeling, een afdelingshoofd, een coördinator en een alum. Als we je vanwege een lange reis uitnodigen voor een online interview, sturen wij je vooraf instructies over hoe het gesprek plaatsvindt.