Studieprofiel

De Bachelor Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) verbindt het verleden van de beeldende kunst met het heden en de toekomst. We omarmen de geschiedenis en tradities met een discours die gebaseerd is op het heden. Tegelijkertijd onderzoeken en verbeelden we de toekomst van de beeldende kunst die we zien als onmisbare bijdrage aan cultuur, maatschappij en ecologie.

De Bachelor Beeldende Kunst is zowel voltijd als deeltijd te volgen. Een derde optie is het Double Degree traject dat leidt tot zowel een Bachelor Beeldende Kunst als een Bachelor Kunstgeschiedenis. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door het bachelorprogramma Arts, Media and Society aan de Universiteit Leiden. Alle drie trajecten zijn vierjarige programma’s waarin je leert om te gaan met een grote hoeveelheid vrijheid binnen de structuur van een goed gebalanceerd lesprogramma.

Let op: De Double Degree en Deeltijd-programma staan niet open voor inkomende uitwisselingsstudenten.

Waarom kiezen voor de Bachelor Beeldende Kunst

  • Deze opleiding biedt je de vaardigheden, competenties, strategieën en het vertrouwen die nodig zijn om jouw toekomst en de toekomst van de kunst vorm te geven.
  • Je zult vertrouwd raken met een breed scala aan technieken en technologieën die relevant zijn voor het maken van kunst, zoals schilderen, tekenen, grafiek, video, beeldhouwkunst en performance.
  • Je individuele keuze voor de inhoud, vorm en contextualisering van je werk staat daarbij voorop.
  • Net als bij andere studierichtingen geeft de Bachelor Beeldende Kunst je ook toegang tot het volgen van een breed scala aan vakken aan de Universiteit Leiden.

Pas jij goed bij de Bachelor Beeldende Kunst?

Dan zijn de onderstaande punten waarschijnlijk op jouw van toepassing:

  • Je bent nieuwsgierig en vindt het leuk om verschillende technieken en disciplines te verkennen, te onderzoeken en ermee te experimenteren.
  • Je werkt graag zowel individueel als collectief met je medestudenten.
  • Je vindt het leuk om te leren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken met wat je al weet en meebrengt.
  • Je bent niet alleen geïnteresseerd in kunst, maar ook in maatschappelijke, politieke, ecologische en andere domeinen.

Overweeg je het deeltijdprogramma? Lees hier meer.

Inzichten in deze opleiding

Showcase
Website

Specificaties

Graad

Bachelor of Arts

Opleidingsduur

4 jaar

Studielast

240 ECTS

Startmoment

september

Afdelingshoofden

Antoinette Vonder Mühll en Carl Johan Högberg

Aanmelddeadline

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Opleiding / CROHO

B Autonome Beeldende Kunst / 39110

Over het Double Degree traject

Het Double Degree traject biedt BA-studenten Beeldende Kunst aan de KABK de mogelijkheid om tegelijkertijd een BA in Kunstgeschiedenis te behalen, via het bachelorprogramma Arts, Media and Society aan de Universiteit Leiden. Het programma komt voort uit de langdurige en vruchtbare relatie tussen de Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten onder het dak van de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA).

De belangrijkste uitdaging voor studenten die het Combined Degree traject volgen is om te balanceren tussen enerzijds een academische benadering van kunst met een voldoende mate van kritische distantie en anderzijds de artistieke benadering met de nauwste nabijheid tot het eigen maken.

De Beeldende Kunst afdeling aan de KABK erkent de noodzaak om artistieke vaardigheden te verbinden met intellectuele capaciteiten. In feite worden artistieke vaardigheden opgevat als het stevig samengaan van maken en denken. Het Double Degree programma gaat daarin nog een stap verder. Het moedigt studenten aan hun vaardigheden te ontwikkelen in de ondersteunende gemeenschap van kunstbeoefenaars aan de Academie en tegelijkertijd hun reflectieve capaciteiten te definiëren in de gemeenschap van kunstgeschiedenisstudenten van een van de toonaangevende universiteiten.

Toelating tot het Double Degree traject is alleen mogelijk na succesvolle afronding van het propedeusejaar aan de KABK.

Om studenten in staat te stellen in twee parallelle programma's te studeren, is een lijst van vrijstellingen overeengekomen. Aan het eind van het tweede semester van van het eerste jaar, worden geïnteresseerde studenten uitgenodigd om zich aan te melden voor het double degree programma met een korte opdracht, meestal een schrijfopdracht waarin gereflecteerd wordt op een actuele tentoonstelling of kunstproject in de nabije omgeving. Deze tekst vormt de basis voor een kort interview met een team van collega's van de KABK en de Universiteit Leiden.

Geïnteresseerde studenten krijgen meer gedetailleerde informatie tijdens het tweede semester van het eerste jaar.