Studieprofiel Master Non Linear Narrative

Studenten, docenten en het afdelingshoofd vertellen er meer over deze opleiding in onderstaande video:

Non Linear Narrative is een twee jaar durende masteropleiding die journalistieke en forensische onderzoeksmethoden combineert met experimentele, algoritmische processen om de vertaalslag te maken naar beeldende kunst. De verschillende disciplines komen samen in een progressieve benadering van grafisch ontwerp: non-lineair verhalen creëren.

Hierbij vormen de verbanden tussen verschillende informatie stromen de basis om complexe sociaal-politieke vraagstukken te onderzoeken. Door maatschappelijke verantwoordelijkheden met grafisch ontwerp te verweven, claimt de opleiding een nieuwe plek binnen het veranderde werkveld.

De afdeling staat onder leiding van een internationaal team van ontwerpers, programmeurs, filmmakers, kunstenaars en denkers. Elk jaar onderzoekt en presenteert een kleine groep masterstudenten nieuwe visuele narratieve vormen, in samenwerking met overheden en non-gouvernementele organisaties.

Specificaties

Graad

Master of Arts

Opleidingsduur

2 jaar voltijd

Studielast

Startmoment

september

Collegegeld

Afdelingshoofd

Niels Schrader

Aanmelddeadline

1 maart (niet-EU/EER)
1 mei
(EU/EER)

Voertaal

Engels (Zie Taaleisen)

Opleiding / CROHO

M Master of Arts in Fine Art and Design / 49114

Inzichten in deze opleiding

Luister naar een gesprek met Talita Virgínia, tweedejaars student Non Linear Narrative (NLN), die benadrukt het belang van storytelling en politiek georiënteerd zijn als het gaat om het volgen van de masteropleiding NLN aan de KABK.

screenshot Graduation Catalogue Master Non Linear Narrative
screenshot Graduation Catalogue

Geïnteresseerd in deze masteropleiding? Bekijk de toelatingseisen

Project samenwerkingen & onderzoeksopdrachten

Het studieprogramma sluit aan bij opdrachten uit het werkveld: door de unieke positionering van de KABK in Den Haag, dichtbij de verschillende ministeries en internationaal georiënteerde partners en organisaties, doen studenten opdrachten uit het politieke werkveld en wordt het culturele netwerk van de KABK betrokken bij workshops, clinics en gastcolleges.

Interviews with NLN graduates 2021-2022

Van 1 tot 5 juli 2022 presenteerden twaalf afstudeerders van de master Non Linear Narrative hun eindexamenprojecten op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, bekijk hier onze interviews met de jonge ontwerpers.

Na de master

Na het voltooien van Non Linear Narrative is de student in staat complexe sociale thema's te begrijpen en zijn of haar eigen positie als grafisch ontwerper te bepalen. Tegelijkertijd kan de student geschikte visuele en interactieve vormen vinden om die thema's inzichtelijk te maken voor een groot publiek. De ideale afgestudeerde is een nieuwsgierige ontwerper die op de hoogte is van de actualiteit, zijn of haar medium met zorg kiest en bekend is met zowel traditionele als nieuwe media. Hij/zij ambieert een carrière in maatschappelijke organisaties zoals de publieke omroep of een NGO en is in staat om een individuele ontwerppraktijk op te zetten. Er is een groeiende behoefte aan maatschappelijk betrokken, breed georiënteerde ontwerpers.

De masteropleiding Non Linear Narrative leert studenten nieuwe manieren om verhalen te vertellen en vraagt daarmee het nieuws om een standpunt in te nemen ten opzichte van de grafische ontwerpdiscipline.