Studieprogramma

De Master Artistic Research aan de KABK accepteert aanmeldingen van kunstenaars uit alle disciplines. Het studieprogramma is opgemaakt als een matrix van praktijkgericht en theoretisch onderzoek. Naast je kunstenaarspraktijk ga je verder in op je interesses door middel van een scriptie. Je neemt deel in onze maandelijkse Reading Group, gastlezingen en Research Intensives, waarin je onderwerpen en concepten verkent die van belang zijn voor het hedendaagse leven. Elk jaar neem je ook deel aan een tentoonstelling die buiten de academie in Den Haag plaatsvindt.

Onze geïntegreerde benadering van deze leermatrix vervaagt de grenzen tussen denken, maken, schrijven en delen, met nieuwe en verrassende uitkomsten als resultaat. Reflectie hierop komt van het docententeam, medestudenten en externe specialisten.

Wij zijn een kleine afdeling, opgericht op vertrouwen en aandacht. We hechten veel waarde aan het peer-to-peer leren en intensieve groepswerk. Onze focus op een zoekende en onderzoekende benadering van de praktijk betekent dat we openstaan voor alle disciplines, met respect voor disciplinaire verschillen.

Programmastructuur

Je hebt maandelijkse bijeenkomsten met je praktijk- en theoriedocenten en in het eerste jaar neem je ook deel aan een maandelijkse Reading Group. Elke zomer publiceren we een geredigeerde versie van het werk van de Reading Group in onze Key Words publicatie. Zie de Key Words editie 2020-2021 . Daarnaast hebben we elk semester een serie van gastlezingen en een Research Intensive over een actueel onderwerp.

Je scriptie is een project van twee jaar. In het eerste jaar helpen korte schrijfopdrachten je om een gedetailleerd plan te ontwikkelen dat is gerelateerd aan je artistieke interesses. In het tweede jaar breid je deze uit tot een scriptie.

In 2022 exposeert de afdeling bij onze partner in Den Haag: NEST Ruimte.

Elk jaar organiseren we een betaalbare excursie naar een artistiek evenement of projectruimte binnen Europa.

Onze benadering van leren en beoordelen

Het artistieke werk dat je maakt en presenteert, de discussies waaraan je deelneemt, en het schrijven dat je voltooit, dragen aan het leerproces bij. Het lesprogramma dat deze voortgang naar een MA ondersteunt, neemt acht belangrijke vormen aan. Deze zijn:

  1. Regelmatige één-op-één begeleiding met zowel praktijk- als theorie/schrijfdocenten
  2. Groeps- en individuele training in tekstanalyse en academisch schrijven binnen de Reading Group
  3. Discursieve kennismaking met het werk van visiting artists en andere specialisten. Kritische feedback op je eigen werk van deze gastdocenten.
  4. Kennismaking met een reeks onderzoeksmethoden in zowel de wetenschap als de geesteswetenschappen, via de Research Week. Artistic Research kent geen vaste methodologie, en het kan waardevol zijn om een breder scala aan benaderingen van kennisvorming te ervaren, zowel van binnen als buiten de beeldende kunsten, dan je praktijk op het eerste gezicht zou doen vermoeden. Bezoeken aan locaties, workshops en gesprekken met externe specialisten kunnen inspirerende benaderingen van hedendaagse onderwerpen openen.
  5. Tentoonstellen, als een afsluitende fase van het onderzoek, wordt verkend door middel van openbare tentoonstellingen. Door het organiseren van deze tentoonstellingen in samenwerking met externe partners bereid je ook professioneel voor.
  6. Culturele uitwisseling. Groepsreizen vergroten je kennis van diverse kunstenaars, middelen en situaties.
  7. Tijdens je hele studie worden er groepsgesprekken georganiseerd.
  8. Beoordeling. Aan het eind van elk semester maken je tutoren een schriftelijke voortgangsbeoordeling. Hierin wordt aandacht besteed aan de gestelde leerdoelen van het studieprogramma, en wordt over het hele semester teruggekeken.

Zie ook: Competenties in kunstonderwijs.