Studieprogramma

De Master Artistic Research is opgemaakt als een matrix van praktijkgericht en theoretisch onderzoek. Naast je kunstenaarspraktijk verken je een aantal concepten en posities die belangrijk zijn voor het hedendaagse leven, in individuele tutorials, in de maandelijkse Reading Group en in ons Research Days-programma.

Research Days zijn thematische dagen die elk jaar opnieuw worden vormgegeven en bestaan uit lezingen, seminars, workshops en site-specifieke evenementen. Je gaat verder in op je interesses door middel van een scriptie en neemt ieder jaar deel aan tentoonstellingen die buiten de academie in Den Haag plaatsvinden.

Onze geïntegreerde benadering van deze leermatrix vervaagt de grenzen tussen praktijk, denken, schrijven en delen, met nieuwe en verrassende uitkomsten als resultaat. Reflectie hierop komt van het docententeam, medestudenten en externe specialisten.

Het kernteam van docenten bestaat uit internationaal praktiserende kunstenaars en theoretici en wordt ondersteund door een uitgebreid gastprogramma van kunstenaars, curatoren, dichters, musici en kunsthistorici en andere professionals uit het veld.

We zijn een kleine afdeling en individuele studioruimten bevinden zich in één grote ruimte. We hechten veel waarde aan het peer-to-peer leren en intensieve groepswerk dat deze nabijheid kan opleveren. Onze focus op een zoekende en onderzoekende benadering van de praktijk betekent dat we openstaan voor alle disciplines, met respect voor disciplinaire verschillen.

Programmastructuur

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met docenten over je kernpraktijk en theorie/schrijven, waarin je artistieke en geschreven werk wordt besproken.

Gedurende drie semesters neem je ook deel aan de Reading Group. Actieve groepsparticipatie wordt gestimuleerd door middel van maandelijkse schrijfopdrachten die betrekking hebben op geleverde teksten.

Elk herfstsemester kies je uit een selectie van Research Days. Dit zijn korte intensieve dagen bedacht rond methodologieën en ingevuld door een mix van kerndocenten en uitgenodigde specialisten. Thema's veranderen elk jaar.

Je scriptie is een project van twee jaar. In het eerste jaar helpen korte schrijfopdrachten je om een gedetailleerd plan te ontwikkelen dat is gerelateerd aan je artistieke interesses. In het tweede jaar breid je deze uit tot een scriptie.

Ieder jaar exposeert de afdeling bij onze partners in Den Haag: Quartair en 1646.

Elk jaar organiseren we een betaalbare excursie naar een artistiek evenement of projectruimte binnen Europa.

Competenties

In de loop van twee studiejaren zal de ontwikkeling van de volgende gecombineerde competenties ertoe leiden dat een student na voltooiing van de Master Artistic Research in staat is zelfstandig een kritisch bewuste onderzoekspraktijk na te streven op basis van creatieve, praktische en analytische vaardigheden.

Tevens zijn zij in staat door te gaan met hun eigen onderzoek en beschikken ze over de nodige vaardigheden om, als zij dat willen, een aanvraag voor een praktijkgericht PhD voor te bereiden.

  • Studenten ontwikkelen de conceptuele en ervaringsgerichte middelen die nodig zijn om gedifferentieerde gebieden van bronmateriaal voor artistiek onderzoek te analyseren, dit materiaal te organiseren en er kritisch over te reflecteren (creërend vermogen, organiserend vermogen)

  • Studenten ontwikkelen de conceptuele en ervaringsgerichte middelen die nodig zijn om onderzoeksmateriaal creatief in te bedden of te transformeren in een persoonlijke artistieke praktijk. Ze ontwikkelen hun vermogen om complexe problemen in verband met dit proces op te lossen en het werk binnen de voorwaarden die het stelt te realiseren (creërend vermogen, onderzoekend vermogen, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, professionele competentie)

  • Studenten ontwikkelen de conceptuele en ervaringsgerichte middelen die nodig zijn om kritisch te reflecteren op de artistieke praktijk en het te analyseren om zo tot een betere ontwikkeling van het werk te komen tot een niveau dat past bij een professionele autonome praktijk (creërend vermogen, onderzoekend vermogen, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, communicatief vermogen)

  • Studenten ontwikkelen de technische vaardigheden die nodig zijn voor het uiten van hun artistieke interesses op het niveau van een professionele autonome praktijk (creërend vermogen, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, professionele competentie)

  • Studenten hebben volop de mogelijkheden van de praktijk verkend, waarbij verschillende media en werkwijzen die in hun werk gebruikt kunnen worden zijn getest en uitgebreid (vermogen tot groei en vernieuwing, omgevingsgerichtheid)

  • Studenten hebben het vermogen om kritisch te reflecteren op hun praktijk binnen bredere debatten in hun respectievelijke artistieke disciplines en in relatie tot bredere sociale, ethische en academische discoursen (onderzoekend vermogen, omgevingsgerichtheid, communicatief vermogen)

  • Studenten hebben manieren ontwikkeld om hun originele artistieke onderzoeksmateriaal te presenteren in professionele en openbare contexten zoals tentoonstellingen, performances, seminars en publicaties. Deze projecten hebben het vermogen ontwikkeld om samen te werken: met hun medestudenten, met uitgenodigde externe deskundigen en met externe instellingen. Deze samenkomst met de wereld buiten de instelling is een belangrijk aspect van professionalisering (omgevingsgerichtheid, communicatief vermogen, vermogen tot samenwerken, organiserend vermogen, professionele competentie)

  • Studenten ontwikkelen de nodige discursieve schriftelijke en mondelinge middelen om hun onderzoekspraktijk en artistieke keuzes taalkundig te communiceren. Op deze wijze leren ze hun onderzoek te verspreiden onder gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde doelgroepen, deel te nemen aan debatten die hieruit voortkomen en dus hun onderzoeksinnovaties te delen (communicatief vermogen, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, professionele competentie)

Zie ook: Competenties in kunstonderwijs.

Gerelateerde studies