Studieprogramma

We beginnen elk jaar door samen te komen als een onderzoeksgemeenschap. Het eerste en tweede jaar en de docenten delen hun huidige projecten en we brengen gedeelde zorgen in kaart. We lanceren ook de publicaties van het vorige semester, gaan op excursie en eten samen.

Jaar 1 en 2

De kern van het programma, in alle vier de semesters, is je eigen studie - praktijkgericht onderzoek gecombineerd met theorie en schrijflessen. Je hebt maandelijks overleg met docenten en je neemt deel aan de leesgroep en Maandag Onderzoeksdagen. Deze zijn gevuld met lezingen en workshops die gegeven worden door gastdocenten, schrijvers en andere creatieve specialisten.

Scriptie

Je scriptie is een project van twee jaar. In het eerste jaar ontwikkel je een gedetailleerd plan met betrekking tot je artistieke interesses. In het tweede jaar bouw je dit uit tot een scriptie van 10.000 woorden.

Tentoonstellingen en excursie

In 2024 is onze partner NEST Ruimte in Den Haag. Elk jaar doen we een excursie naar een cultureel centrum in de EU.

Vakken & studiepunten 2023-2024

De masteropleiding Artistic Research duurt twee jaar en bestaat uit 120 studiepunten.

Vakken Semester 1ECTS
Studio Based Research 115
Theory and Writing 19
Research Days & Guests 14
We are a Research Community 11
External Professional Orientation 11
Assessment Semester 10
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Studio Based Research 214
Theory and Writing 29
Research Days & Guests 23
Public Presentation of Work 13
Professional Practice1
Assessment Semester 20

Totaal studiepunten per semester


30
Vakken Semester 1ECTS
Studio Based Research 314
Theory and Writing 310
Research Days & Guests 34
We Are a Research Community 21
External Professional Orientation 21
Assessment Semester 30
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Graduation Project

19

Theory and Writing 45
Public Presentation of Work 23
Research days & Guests 43
Totaal studiepunten per semester30

Onze kijk op leren en beoordelen

Het artistieke werk dat je maakt en presenteert, de discussies waaraan je bijdraagt en het schrijven dat je voltooit, zijn de manieren waarop je leert. Door middel van de volgende lesvormen ondersteunen we je bij het toewerken naar het behalen van je masterdiploma:

  1. Regelmatige één-op-één tutorondersteuning van zowel praktijk-, theorie- en schrijfdocenten.
  2. Groepskritieken, die tijdens je studie worden ingepland.
  3. Groeps- en individuele training in tekstanalyse en academisch schrijven tijdens de leesgroep.
  4. Discursieve blootstelling aan het werk van bezoekende kunstenaars en andere specialisten. Kritische feedback op je eigen werk van deze bezoekers.
  5. Tentoonstellen, als laatste fase van onderzoek, wordt verkend via openbare tentoonstellingen.
  6. Culturele blootstelling. Goed ontworpen en gerichte excursies.
  7. Beoordelingen. Aan het einde van elk semester maken je docenten een schriftelijke beoordeling van je vorderingen. Hierin staan de gestelde leerdoelen van de afdeling centraal en wordt teruggeblikt op het semester.

OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)