Toelatingseisen

Algemene toelatingseisen

  • Bachelordiploma
  • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel gesproken als geschreven
    Let op: Indien toegelaten, worden niet-EU/EER-kandidaten gevraagd een aanvullend bewijs van hun Engelse taalvaardigheid in te dienen.
    De taalvaardigheid van EU/EER-kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprekken.

Aanvullende toelatingseisen

Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor de masteropleiding Artistic Research word je gevraagd een artistiek onderzoeksvoorstel en motivatie, voorbeelden bestaand werk, en curriculum vitae in te dienen.

Advies met betrekking tot je aanmelding:

Digitaal portfolio van artistiek werk - Wat je al gedaan hebt

Wij adviseren je om je te concentreren op recent werk dat als basis kan dienen en jou kan helpen om je onderzoeksvoorstel voort te zetten. Time-based fragmenten (audio of video) kunnen gedeeld worden via links in het PDF-bestand. In de eerste selectieronde zullen we niet meer dan 10 minuten aan time-based bestanden beluisteren, dus als jouw werk langer duurt, maak dan slimme beslissingen over welke fragmenten je absoluut wilt dat de commissie ziet/hoort.

Bestandsspecificaties digitale portfolio: PDF-bestand, idealiter minder dan 20 pagina's

Wat ben je van plan te onderzoeken in je studie, en hoe?

In je onderzoeksvoorstel geef je meer informatie over het werk dat je in je portfolio laat zien en vertel je iets over de onderzoeksrichting, die je de komende twee jaar wilt opgaan.
Wees specifiek = schrijf over het onderwerp, waarom je geïnteresseerd bent en hoe je dit als een artistiek onderzoeksproject gaat benaderen.

Bestandsspecificaties: PDF-bestand, max. 400 woorden

Geef aan wat de belangrijkste tentoonstellingen, evenementen en publicaties zijn waar je bij betrokken bent geweest. Geef ook informatie over eventuele beurzen, prijzen of nominaties die je hebt ontvangen en, indien van toepassing, alle overige informatie die je relevant acht voor je aanmelding.

Bestandsspecificaties: PDF-bestand, 1 A4-pagina

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk online-gesprek met het docententeam.

Als je wordt geselecteerd voor een gesprek, ontvang je binnen zes weken na de aanmelddeadline bericht over het resultaat.

Aanmelddeadlines

Prioriteit deadline: 1 maart

In verband met het beperkte aantal plaatsen adviseren we kandidaten om hun aanmelding zo snel mogelijk in te dienen. We raden met name aan dat niet-EU/EER-studenten zich vóór 1 maart aanmelden, omdat het regelen van financiering, officiële documenten en een studievisum veel tijd kan kosten.

Uiterste deadline: 1 mei

Verzoeken tot aanmelding die na 1 mei worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Opmerking: om je aan te melden moet je je eerst registreren via het Studielink platform en daarna verschillende documenten, incl. een portfolio via een tweede online platform indienen. Houd er rekening mee dat het enige tijd duurt om een volledige aanvraag te uploaden.

Bekijk de stappen van de aanmeldprocedure