Studieprofiel Master Artistic Research

Studenten, docenten en het afdelingshoofd vertellen er meer over deze opleiding in onderstaande video:

Dit tweejarige Engelstalige programma is voor kunstenaars die hun kunstpraktijk zien als een onderzoek en dit willen doorontwikkelen. Onze docenten zijn allemaal geëngageerde onderzoekers en nieuwe studenten treden dus toe tot een gemeenschap die alert is op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Het programma is een op zichzelf staande studie die twee jaar duurt. Gedurende deze periode leren studenten omgaan met nieuwe werkmethoden en denkwijzen. We stimuleren experimentele en esthetische benaderingen – en we ondersteunen zowel individuele als collectieve creativiteit. Studenten leren vragen binnen hun werk te verfijnen en de resultaten ervan beter te analyseren. Ze studeren af met een beter begrip van hun praktijk en wat hun beweegredenen zijn, omdat ze een onderzoekende en reflecterende benadering hebben ontwikkeld en beter in staat zijn om met complexiteit om te gaan. MA Artistic Research studenten leren zichzelf ook beter te positioneren binnen het culturele veld en op deze manier maken zij hun praktijk toekomstbestendig.

De MA is opgebouwd uit praktisch en theoretisch onderzoek: verkennen, maken, kritisch bespreken, experimenteren en opschrijven maken allemaal deel uit van de opleiding. Onze docenten ondersteunen bij de individuele studiopraktijk en theoretische ontwikkeling, maar ook tijdens groepskritieklessen en in een leesgroep. Je krijgt feedback op je werk van zowel je docenten, als gastdocenten en je medestudenten.

Studenten behandelen hun kernvragen door middel van het maken van artistiek werk en in de analytische vorm van een geschreven scriptie. Gastcolleges, Research Day programma's, publieke tentoonstellingen, gezamenlijke boekprojecten en excursies zijn verweven in het programma en verbinden individuele studie met maatschappelijke discussies. Deze masteropleiding verkent de grenzen tussen denken, maken, schrijven en delen en levert vaak verrassende resultaten op.

Wij zijn een kleine afdeling die gebouwd is op vertrouwen en zorg voor elkaar. Wij hechten waarde aan peer-learning en samenwerking. Door onze focus op een zoekende en onderzoekende aanpak staan we open voor alle disciplines en dit betekent ook dat we ieders disciplinaire keuzes respecteren.

Specificaties

Graad

Master of Arts

Opleidingsduur

2 jaar voltijd

Studielast

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Afdelingshoofd

Janice McNab

Kosten

Startmoment

september

Opleiding / CROHO

M Master of Arts in Fine Art and Design / 49114

Inzichten in deze opleiding

Luister naar een gesprek met Aleksandra en Omid, tweedejaarsstudenten van de masteropleiding Artistic Research aan de KABK.

Screenshot Graduation Catalogue Master Artistic Research
screenshot Graduation Catalogue

Geïnteresseerd in deze masteropleiding? Bekijk de toelatingseisen van de Master Artistic Research aan de KABK en de mogelijkheden voor studiebeurzen.

Professioneel- & onderzoeksperspectief

De Master Artistic Research is een kunstopleiding en de meeste van onze afgestudeerden zijn werkzaam als beeldend kunstenaar. Een aantal heeft prijzen gewonnen in hun respectievelijke vakgebied of heeft opdrachten, residenties en andere mogelijkheden gekregen om hun onderzoek voort te zetten.

Daarnaast biedt onze opleiding geïnteresseerde studenten een goede basis om verder te studeren voor een praktijkgerichte PhD en om deel te nemen aan postacademische onderzoeksinstituten.