Studieprofiel afstudeerrichting Beeldende Kunst

De Bachelor Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) verbindt het verleden van de beeldende kunst met het heden en de toekomst. We omarmen de geschiedenis en tradities met een discours die gebaseerd is op het heden. Tegelijkertijd onderzoeken en verbeelden we de toekomst van de beeldende kunst die we zien als onmisbare bijdrage aan cultuur, maatschappij en ecologie.

Deze opleiding biedt je de vaardigheden, competenties, strategieën en het vertrouwen die nodig zijn om jouw toekomst en de toekomst van de kunst vorm te geven. Je zult vertrouwd raken met een breed scala aan technieken en technologieën die relevant zijn voor het maken van kunst, zoals schilderen, tekenen, grafiek, video, beeldhouwkunst en performance.

Je individuele keuze voor de inhoud, vorm en contextualisering van je werk staat daarbij voorop. Net als bij andere studierichtingen geeft de Bachelor Beeldende Kunst je ook toegang tot het volgen van een breed scala aan vakken aan de Universiteit Leiden.

Studenten, docenten en afdelingshoofden vertellen er meer over in onderstaande video:

Voor het academisch jaar 2023-2024 accepteren we geen aanmeldingen voor het deeltijdprogramma Beeldende Kunst

Specificaties

Graad

Bachelor of Arts

Opleidingsduur

4 jaar (voltijd, deeltijd*)

Studielast

Startmoment

september

Kosten

Afdelingshoofden

Antoinette Vonder Mühll en Carl Johan Högberg

Aanmelddeadline

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Opleiding / CROHO

B Autonome Beeldende Kunst / 39110

Inzichten in deze opleiding

Frans vertelt dat de structuur van de opleiding Beeldende Kunst "een zeer aanpasbare ruimte" is. Leer meer over de verschillende studio's o.a. autonoom, painting, sculpture die je na het eerste jaar kunt kiezen en hoe je door je studiopraktijk kunt navigeren terwijl je studiobezoek krijgt van docenten die feedback op je werk geven en inzichten over hun eigen praktijk delen.

screenshot Graduation Catalogue Bachelor Fine Arts
screenshot Graduation Catalogue

Professioneel perspectief

Als beeldend kunstenaar maak je kunstwerken die betekenis aan het leven geven, waardoor je een belangrijke rol in de samenleving vervult. Je onthult verborgen kwaliteiten, brengt een kritisch geluid in maatschappelijke discussies en bent actief betrokken, ofwel concreet of theoretisch.

Je doet dit door middel van tastbare objecten, evenals concepten, performances, publicaties, lezingen en artistieke interventies in politieke, economische en sociale settings. Naast het creëren van werk weet je een plek te veroveren in artistieke en sociale omgevingen als onderzoeker, producent, netwerker, organisator en manager - en dat allemaal tegelijk.