Aanmeld- en portfolio deadline

Aanmeldingen voor de Bachelor Fine Arts openen op 1 oktober.
Om je aan te melden moet je je eerst via Studielink registreren en vervolgens verschillende documenten indienen, waaronder een portfolio.

Bachelor Fine Arts heeft ieder jaar een grote aantal aanmeldingen. We adviseren om je portfolio en vereiste documenten zo vroeg als mogelijk in te dienen.

Voor niet-EU/EER-kandidaten:
De deadline om je volledige aanmelding in te dienen is 1 maart 2024.

Voor EU/EER-kandidaten:
De prioriteitsdeadline om je volledige aanmelding in te dienen is 1 maart 2024.
De uiterste deadline om je volledige aanmelding in te dienen is 1 mei 2024.

We raden EU/EEA-kandidaten aan om hun aanmelding vóór de prioriteitsdeadline in te dienen. Op de uiterste datum van 1 mei bestaat de kans dat er al een wachtlijst is.

Lees hieronder meer over de algemene toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding, evenals de specifieke portfolio-eisen.

Algemene toelatingseisen

 • Diploma voortgezet onderwijs
  Je bent in ieder geval in het bezit van een HAVO, VWO of MBO 4-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma .

 • Engelse taalvaardigheid
  Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel gesproken als geschreven.
  Niet-EU/EER-kandidaten worden gevraagd om aanvullend bewijs van hun Engelse taalvaardigheid.
  De taalvaardigheid van EU/EER-kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprekken.

Aanvullende toelatingseisen

Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor de bacheloropleiding Beeldende Kunst vragen we je om je artistieke talent, intellectuele nieuwsgierigheid en affiniteit met een breed scala aan artistieke disciplines aan te tonen. Je wordt gevraagd om bestaand werk te tonen en je motivatie om te studeren aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten uit te leggen. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd naar de KABK te komen of voor een digitale gesprek om hun portfolio te presenteren aan een selectiecommissie en deel te nemen aan een gesprek.

Je digitale portfolio bestaat uit een brede selectie van werk, bijv. dummy’s, schetsen en notities van ideeën. Het moet een goed overzicht geven van bestaande werken en/of artistieke activiteiten. We zijn geïnteresseerd in alle kunstvormen.

Formaat: PDF (max. 20 MB, max. 25 pagina's)

In de motivatiebrief geef je een overzicht van je huidige artistieke activiteiten en ambities:

 • Beschrijf de belangrijkste onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent met betrekking tot kunst, wetenschap en cultuur en leg de redenen voor je interesse uit.
 • Leg uit waarom je Beeldende Kunst aan de KABK wilt studeren
 • Geef een overzicht van wat je hoopt te bereiken tijdens je studie
 • Beschrijf wat je denkt te gaan doen na je opleiding

Formaat: PDF (max. 1.5 A4 pagina's)

Met daarin:

 • volledige naam, huidig adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • je nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • je vooropleiding
 • je (artistieke) verleden (zie ook portfolio)
 • evt. relevante specialismen
 • werkervaring
 • taalvaardigheden

Als je wordt uitgenodigd voor een fysiek interview aan de KABK, hebben we je portfolio al online bekeken. Daarom vragen we je om 1-2 geselecteerde werken mee te nemen waarvan je denkt dat ze cruciaal zijn geweest voor je artistieke ontwikkeling. We zullen je digitale portfolio ook op een scherm tonen tijdens je interview, voor het geval je het als referentie wilt gebruiken. We zijn vooral geïnteresseerd in werken die je op eigen initiatief hebt gemaakt (geen gegeven opdrachten). De selectiecommissie bestaat uit docenten van de afdeling, een afdelingshoofd, een coördinator en een alum.

In het geval van een online gesprek krijg je nog instructies over hoe het gesprek plaats gaat vinden en wat je moet voorbereiden.

Aanmelddeadline

Niet-EU/EER-kandidaten moeten hun volledige aanmelding uiterlijk 1 maart indienen.

EU/EER kandidaten die gebruik willen maken van de priority deadline moeten hun volledige aanmelding uiterlijk 1 maart indienen.

De uiterste aanmeld deadline voor EU/EER-kandidaten is 1 mei.

We raden EU/EER-kandidaten aan hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Bij de uiterste deadline van 1 mei bestaat de mogelijkheid dat er al een wachtlijst is gevormd.

Bekijk de stappen van de aanmeldprocedure