Studieprogramma

De voltijd Bachelor ArtScience is gericht op een interdisciplinaire aanpak en leert je hoe je verschillende kunstvormen en vakgebieden met elkaar kunt verbinden en overstijgen. Het lesprogramma bevat onder andere de volgende onderwijscomponenten: onderzoeksprojecten, labs, individuele begeleiding, (vaak gecombineerde) theorie- en praktijkvakken.

Een bepalend aspect van ons curriculum is dat je een grote mate van vrijheid hebt bij het kiezen van programmaonderdelen. Vanaf semester 2 wordt je intensief begeleid door een docent die je persoonlijk kiest.

Programma structuur

De twee semesters zijn verdeeld in twee blokken. In de eerste helft van elk semester (blok 1 en 3, ‘Input’) vinden workshop lessen plaats, die meestal een of twee weken duren. In de tweede helft van elk semester (blok 2 en 4, ‘Output’) vinden wekelijkse lessen van een (halve) dag plaats door het gehele blok heen, waardoor de studenten zich bijna volledig op hun individuele projecten kunnen richten.

De meeste lessen hebben een ‘open curriculum’. Dit houdt in dat deze vrij toegankelijk zijn voor studenten van alle bachelor- en masteropleidingen, op een paar uitzonderingen na. De eerstejaars bachelorstudenten hebben voornamelijk vaste lessen met introductievakken, en sommige vakken zijn verplicht voor andere jaren. Met name de eerstejaars masterstudenten hebben een aantal verplichte vakken in hun studieprogramma.

De meeste vakken vragen volledige toewijding. Ze lopen een aantal weken constant door: elke dag van de week, behalve op woensdag. Andere vakken vinden wekelijks plaats gedurende een heel semester, blok of studiejaar. Deze vakken vinden voornamelijk op dinsdag, woensdag en donderdag plaats. Sommige van deze vakken worden aangeboden in samenwerking met andere afdelingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten of het Koninklijk Conservatorium.

Twee keer per jaar (twee weken na de herfstvakantie en twee weken na de voorjaarsvakantie) organiseert de interfaculteit een aantal uitwisselingsweken in samenwerking met de afdelingen Sonologie en Compositie van het Koninklijk Conservatorium. Alle drie de afdelingen bieden vakken van één week aan studenten van de bachelor en master.

Halverwege het semester tonen studenten de voortgang van hun onderzoek door middel van een korte presentatie. Het semester wordt afgesloten met algemene presentaties van hun individuele projecten.

Het afstudeerjaar organiseert halverwege het semester een preview-tentoonstelling (in combinatie met de voor-examens). Hun laatste presentatie aan het einde van het semester is onderdeel van hun eindexamen.

Naast de aangeboden lessen en de mogelijkheden om kennis uit te breiden door de samenwerking met andere afdelingen en instellingen op het gebied van kunst, wetenschap en geesteswetenschappen, is de studie bij ArtScience gebaseerd op individuele en collectieve verkenning. Het studieprogramma ondersteunt dit op een aantal manieren. Centraal staat de persoonlijke coach die elke ArtScience-student raadpleegt.

Met de coach plan je je individueel studieplan, onderzoek, individuele projecten, keuze van interne en externe vakken en alles wat verder te maken heeft met je artistieke en professionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog andere interactiemiddelen om je te begeleiden in jouw individuele ontwikkeling:

  • Presentaties, waar studenten hun vooruitgang in individueel werk laten zien door hun etudes, prototypes en schetsen (semester 1) en eindwerk van het jaar (semester 2) te presenteren.
  • Bachelor and Master Meetings: studenten presenteren en bespreken de voortgang van hun onderzoekprojecten.
  • Preview show: tijdens het afstudeerjaar organiseren bachelor- en masterstudenten in het tweede semester hun eigen Preview Show waarvoor ze verantwoordelijk zijn voor alle aspecten: van financiering tot locatie, van concept en samenstelling tot public relations
  • Thesis Boost: voor de scriptie krijgen afstuderende studenten meerdere 'Thesis Boost'-momenten aangeboden. Individuele begeleiding wordt geboden door een toegewijde scriptiecoach en de persoonlijke coach.

Zoek je meer informatie over deze opleiding? Bezoek de website van de ArtScience Interfaculty

OER 2022-2023

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)