Studieprofiel

De Bachelor ArtScience is een unieke interdisciplinaire kunstopleiding aangeboden door de ArtScience Interfaculty, die ingebed is in zowel de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) als het Koninklijk Conservatorium (KC). Het vierjarige programma stimuleert onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid als benadering van het maken van kunst. We zien dat traditionele kunstvormen zoals muziek, film, theater en beeldende kunst steeds meer beïnvloed worden door maatschappelijke kwesties, wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen.

We bieden een uniek praktijkgericht creatief programma waarin je leert om nieuwe kunstvormen te onderzoeken en te creëren. Het programma bestaat uit theoretische vakken, workshops, onderzoeksprojecten, individuele projecten en individuele coaching. Je leert hoe je verschillende kunstvormen en vakgebieden met elkaar kunt verbinden en overstijgen, en wordt uitgenodigd om kunst opnieuw uit te vinden, wat hard nodig is in deze tijd.

Studenten, docenten en het afdelingshoofd vertellen er meer over deze opleiding in onderstaande video:

Specificaties

Graad

Bachelor of Arts

Opleidingsduur

4 jaar voltijd

Studielast

Startmoment

september

Afdelingshoofd

Taconis Stolk

Aanmelddeadline

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Opleiding / CROHO

B Autonome Beeldende Kunst / 39110

Meer inzichten in deze opleiding

Luister naar een gesprek met Max en Pelle, studenten van de bachelor- en masteropleiding ArtScience, over de manier waarop zij geluid benaderen, de samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag en meer...

Bekijk afstudeerprojecten van afgelopen jaren op graduation.kabk.nl

screenshot Graduation Catalogue Bachelor ArtScience
screenshot Graduation Catalogue