Studieprogramma

De voltijd Bachelor ArtScience is gericht op een interdisciplinaire aanpak en leert je hoe je verschillende kunstvormen en vakgebieden met elkaar kunt verbinden en overstijgen. Het lesprogramma bevat vijf onderwijscomponenten: onderzoeksprojecten, labs, individuele begeleiding, theorie- en praktijkvakken.

Een bepalend aspect van ons curriculum is dat je een grote mate vrijheid hebt bij het kiezen van programmaonderdelen. Vanaf het tweede jaar wordt je intensief begeleid door een docent die je persoonlijk kiest.

Studieprogramma

In het eerste semester, genaamd ‘Input’, liggen bijna alle lessen vast. De lessen zijn verdeeld over vier trajecten en hebben een ‘open curriculum’. Dit houdt in dat deze lessen vrij toegankelijk zijn voor studenten van alle bachelor- en masteropleidingen, op een paar uitzonderingen na. De eerstejaars bachelorstudenten hebben voornamelijk vaste lessen met introductievakken, en sommige vakken zijn verplicht voor andere jaren. Met name de eerstejaars masterstudenten hebben een aantal verplichte vakken in hun studieprogramma.

De meeste vakken vragen volledige toewijding. Ze lopen een aantal weken constant door: elke dag van de week, behalve op woensdag. Andere vakken vinden wekelijks plaats gedurende een heel semester (of studiejaar). Deze vakken vinden voornamelijk op woensdag plaats. Sommige van deze vakken worden aangeboden in samenwerking met andere afdelingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten of het Koninklijk Conservatorium.

Twee keer per jaar (twee weken na de herfstvakantie en twee weken na de voorjaarsvakantie) organiseert de interfaculteit een aantal uitwisselingsweken in samenwerking met de afdelingen Sonologie en Compositie van het Koninklijk Conservatorium. Alle drie de afdelingen bieden vakken van één week aan studenten van het tweede jaar bachelor en hoger.

Het eerste semester wordt afgesloten door middel van individuele presentaties van de studenten waarin zij de resultaten tonen van en reflecteren op de vakken van het afgelopen semester.

Het tweede semester, ’Output’, is bijna volledig gericht op de individuele projecten van studenten. Elke maandag komen alle studenten en docenten bij elkaar op de zogenoemde ‘Manic Mondays’. Alle docenten zijn op deze dag beschikbaar voor begeleiding en andere vormen van het delen van informatie (zoals lezingen, pop-upprojecten, etc.).

Halverwege het semester tonen studenten de voortgang van hun onderzoek door middel van een korte presentatie. Het semester wordt afgesloten met algemene presentaties van hun projecten.

Het afstudeerjaar organiseert halverwege het semester een previewtentoonstelling (in combinatie met de voorexamens). Hun laatste presentatie aan het einde van het semester is onderdeel van hun eindexamen.

Naast de aangeboden lessen en de mogelijkheden om kennis uit te breiden door de samenwerking met andere afdelingen en instellingen op het gebied van kunst, wetenschap en geesteswetenschappen, is de studie bij ArtScience gebaseerd op individuele en collectieve verkenning. Het studieprogramma ondersteunt dit op een aantal manieren. Centraal staat de persoonlijke coach die elke ArtScience-student raadpleegt.

Met de coach plan je je Individueel Studieplan, onderzoek, individuele projecten, keuze van interne en externe vakken en alles wat verder te maken heeft met je artistieke en professionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog andere interactiemiddelen om je te begeleiden in jouw individuele ontwikkeling:

  • Manic Mondays: lezingen, presentaties en andere activiteiten worden georganiseerd in het tweede semester met de hele interfaculteit; tijdens deze sessies krijgen studenten de kans om te praten met andere docenten naast hun vaste coaches.
  • Presentaties, waar studenten hun vooruitgang in individueel werk laten zien door hun etudes, prototypes en schetsen (semester 1 en mid-termpresentaties) en eindwerk van het jaar (tweede semester presentaties) te presenteren.
  • Master Meetings: studenten presenteren en bespreken de voortgang van hun onderzoekprojecten.
  • Preview show: tijdens het afstudeerjaar organiseren bachelor- en masterstudenten ij het tweede semester hun eigen Preview Show waarvoor ze verantwoordelijk zijn voor alle aspecten: van financiering tot locatie, van concept en samenstelling tot public relations
  • Thesis Boost: voor de scriptie krijgen afstuderende studenten in het tweede semester een 'Thesis Boost' in twee delen aangeboden. Individuele begeleiding wordt geboden door een toegewijde scriptiecoach.

Vervolgopleiding

Na het afronden van de Bachelor ArtScience kunnen afstudeerders zich aanmelden voor het masterprogramma aan de ArtScience interfaculteit óf voor studieprogramma’s bij andere postacademische kunstopleidingen in Nederland en in het buitenland.