Studieprogramma

De opleiding is de oudste op het gebied van design en industrieel ontwerpen in Nederland en wordt sinds 1950 aan de KABK gegeven. Het bouwt voort op deze lange traditie in industrieel ontwerpen en richt zich op het vertalen van een sterke persoonlijke visie naar toegepast ontwerpen. De opleiding gaat daarbij uit van artistiek onderzoek, cultureel bewustzijn en technische innovatie.

De wereld van vandaag creëert een noodzaak voor ontwerpers die oplossingen kunnen ontwikkelen voor de uitdagingen waar we voor staan. Wij geloven dat op het gebied van industriële productie ontwerpers de mogelijkheid hebben om de wereld van morgen vorm te geven. Door het heroverwegen en herontwerpen van de conventies in de wereld van industriële productie, kunnen ontwerpers bijdragen aan een meer duurzame, zinvolle en cultureel diverse wereld.

Toegepast ontwerp

De opleiding Master Industrial Design (MID) is perfect voor de ontwerper die producten wil ontwerpen binnen een toegepaste context. De noodzaak van deze ontwerpen kan vanuit verschillende invalshoeken komen; een briefing van een klant of de persoonlijke visie of vraagstelling van de ontwerper.

De manier van werken van de ontwerper is gericht op het voldoen aan de criteria die worden gesteld door de context waarin een product wordt gemaakt en gebruikt. Binnen de opleiding MID wordt het vermogen om te creëren uitgedaagd en aangescherpt om persoonlijke ontwerpvaardigheden toe te passen op specifieke behoeften en criteria die voortkomen uit het werken in een complexe industriële en sociale context. Het ontwerp kan van alles zijn: het kan een in grote aantallen geproduceerd consumentenproduct zijn of een uniek voorwerp. Het kan een digitale applicatie, een systeem of zelfs een merk of materiaal zijn.

Ontwerponderzoek

De opleiding MID is gericht op ontwerpprojecten waarin een specifieke onderzoeksvraag het vertrekpunt en de basis van het ontwerp vormt. Artistiek onderzoek en methodisch ontwerp zijn kenmerkend voor de aanpak van de opleiding. Artistiek onderzoek is gericht op het afleiden en interpreteren van betekenis en is een aanvulling op wetenschappelijk onderzoek waarin het verkrijgen van kennis het primaire doel is.

Binnen de ontwerpprojecten van MID onderzoeken we de betekenis binnen het industriële veld; materialen, technieken, productiemethoden en producten. Wetenschappelijk onderzoek kan in de projecten worden gebruikt, maar wordt aangevuld met artistiek onderzoek dat reflecteert op de context van cultuur, geschiedenis, identiteit en samenleving.

De methode en aanpak van het onderzoek kan verschillen. Het hangt samen met het doel, het onderzoek of de onderzoeksvraag (scriptie). Het kan een praktisch onderzoek zijn naar materialen, een cultuurhistorisch onderzoek naar gebruiksvoorwerpen of gereedschap en de manier waarop producten worden of werden gebruikt. Het onderzoek is altijd ter ondersteuning van het algemene ontwerpconcept en is dienovereenkomstig opgezet.

De resultaten van het onderzoek worden gematerialiseerd en vastgelegd in een ontwerp. Gedurende een project hebben onderzoek en ontwerp invloed op elkaar. Binnen MID ontwerpen we onderzoek en onderzoeken we ontwerp.

Industriële veld

We gebruiken een brede definitie van 'industrie' om nieuwe ontwikkelingen en tradities in het veld op te nemen. We benaderen de industrie als een samenhangend geheel dat onder andere concept, product, materiaalontwikkeling, productie, technologie, distributie, communicatie, markt, gebruiker, ontwerp en positionering omvat. Levensduur, onderhoud, veroudering, reparatie en demontage worden ook als belangrijke factoren beschouwd.

Onze focus is om ontwerpers op te leiden die ernaar streven om op een zinvolle en kritische manier binnen de industrie te werken. Door middel van verkenning van en onderzoek naar industriële processen en productiemethoden kunnen onze studenten de productieketen aanpassen, verbeteren en optimaliseren en zo relevantere en duurzamere benaderingen creëren voor het ontwerpen en consumeren van producten. Industrieel ontwerpen als de kruising van cultuur, economie en ecologie.

Aard van de opleiding

De master is een compacte opleiding met een uitgebreid netwerk op industrieel gebied. De docenten die bij MID betrokken zijn, werken allemaal in de industrie en brengen hun netwerk en expertise mee naar de collectieve kennis en cultuur van de opleiding. De opleiding bestaat uit projecten die rechtstreeks uit de industrie komen en omvat excursies en workshops van externe professionals. De opleiding heeft een directe link met het werkveld. De kleinschaligheid van de afdeling zorgt voor een intens en persoonlijk studietraject en hoogwaardige, creatieve, professionele coaching. Tegelijkertijd maakt MID deel uit van de KABK en heeft toegang tot het uitgebreide netwerk en faciliteiten.

Admission requirements

Vakken & studiepunten 2023-2024

De masteropleiding Industrial Design duurt twee jaar en bestaat uit 120 studiepunten.

Vakken Semester 1ECTS
Design Project A 18
Design Project B 18
Design Research 16
Design: Theoretical Framework 16
Design Skills 12
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Design Project A 28
Design Project B 28
Design Research 26
Design: Theoretical Framework 26
Design Skills 22
Collective 20
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Design Research: Collect6
Design Research: Make6
Design Research: Curate3
Design Research: Connect6
Design Research: Story9
Collective 30
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Graduation Project30
Totaal studiepunten per semester30

OER 2022-2023

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)