Master Industrial Design lanceert publicatie 'Design Research Research'

23 september 2021

Door mensen in verschillende posities en relaties tot de afdeling Master Industrial Design (MID) van de KABK samen te brengen, wil deze publicatie de vele opvattingen over ontwerpend onderzoek en de overeenkomsten en verschillen daartussen laten zien.

De vraag is hoe deze perspectieven door de MID-afdeling benut zouden kunnen worden, om zo een iets stabielere en gedeelde basis te creëren om vanuit te vertrekken en op terug te komen; om gesprekken op gang te brengen over de uitdagingen en de lusten van onderzoek binnen het kader van Industrieel Ontwerpen.

Concept en tekst door Rosa te Velde, docent aan de KABK-masteropleiding Industrial Design, vormgegeven door Graphic Design alumna Mahtab Zamanifar.

Met bijdragen van:

Alice Twemlow, Lector Design aan de KABK, gaat in op het aloude onderscheid tussen onderzoek voor, naar en door design. Ze benadrukt het doel van onderzoek doen, dat volgens haar het openbaar maken van bevindingen is.

Saskia van Stein
, hoofd van het MA programma Critical Inquiry Lab aan Design Academy Eindhoven, spreekt over artistiek onderzoek, het belang van belichaamd onderzoek, en de uitdagingen van en voor het vakgebied design.

Dori Tunstall
, antropoloog op het gebied van design en decaan van de faculteit Design van OCAD University in Toronto, reflecteert op het belang van onderzoek als onderdeel van het ontwerpproces om de aannames van de student en de implicaties van wat hij wil doen beter te begrijpen en te testen voordat hij iets in de wereld zet.

MID docenten Yassine Salihine en Shailoh Phillips delen hoe zij 'design research' begrijpen en hoe zij hun ideeën concreet vertalen in hun lessen.

En dan delen Honor Newman, Sandipan Nath, Elena Genesio en Johanna Günzl, allen alumni van het MID-programma, hun ervaringen over hun studie aan het programma. Ze spreken specifiek over het onderzoekssemester in het eerste deel van het tweede jaar en hoe ze van daaruit hun afstudeerprojecten ontwikkelden. Ze geven genereus inzicht in hun ontwerponderzoeksprocessen in relatie tot hun persoonlijke doelen en interesses, en gaan uitgebreid in op de stappen die ze hebben gezet. Uit hun reflecties, een of twee jaar na dato, blijkt hoe belangrijk en vormend deze ervaring voor hen is geweest.