Studieprofiel

De voltijd bacheloropleiding Grafisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bereidt je erop voor een kritische denker en veelzijdige ontwerper te worden die uitzonderlijke visuele communicatieconcepten kan ontwikkelen. Studenten worden aangemoedigd om hun doelen te formuleren door vragen te stellen over de maatschappelijke taken van een hedendaagse ontwerper, om te gaan met obstakels in de snel groeiende digitale mediawereld en door antwoorden te zoeken op hedendaagse zorgen en dynamieken.

Studenten, docenten en de afdelingshoofden vertellen meer over deze opleiding in onderstaande video:

De opleiding bestaat uit traditionele ontwerpvakken als grafisch ontwerpen, beeldontwikkeling, typografie en letterontwerp, maar ook uit digitale vakken als interactief ontwerpen en coderen. Het programma wordt ondersteund door een robuust theoretisch programma dat wisselt tussen kunst- en ontwerpgeschiedenis, filosofie en onderzoek.

Professionele en ondernemersvaardigheden worden in de loop van de tijd opgebouwd, waardoor studenten worden voorbereid op verschillende vakgebieden. Deze sleutelvakken vormen de rode draad en naarmate de studie vordert, zorgen ze steeds vaker voor synergie en sturen ze de individuele keuzes en ontwikkeling van de student aan. Ze worden verder uitgebreid via keuzevakken als ontwerponderzoek, ontwerppraktijk, motion graphics en letterspecialisatie, die uiteindelijk leiden tot zowel praktische als autonome afstudeerprojecten.

Specificaties

Graad

Bachelor of Arts

Opleidingsduur

4 jaar voltijd

Studielast

Startmoment

september

Opleiding / CROHO

B Vormgeving / 39111

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Afdelingshoofden

Lauren Alexander & Chantal Hendriksen

Waarom Graphic Design bij KABK

  • De algehele kwaliteit van het BA-afstudeerwerk is hoog.
  • Je ontwikkelt een fantastische reeks vaardigheden, die de traditionele grafische ontwerppraktijk overstijgen.
  • We vormen een geweldige professionele gemeenschap.

Past deze studie bij jou?

Wil jij Grafisch Ontwerpen studeren aan de KABK? Dan is het volgende waarschijnlijk op jou van toepassing:

  • Je vindt het leuk om nieuwe ideeën te ontdekken, onderzoek te doen en te experimenteren met verschillende concepten en meerdere vaardigheden te gebruiken en deze te combineren in de visuele uitvoering ervan.
  • Je houdt ervan om te leren en nieuwe software en technologieën te gebruiken.
  • Je hebt een oprechte passie voor design en een liefde voor visuele esthetiek.

Meer inzichten in deze opleiding

Luister naar een gesprek met Bachelor Graphic Design studenten – Cami Chebez (4e jaar) en Stefa Bodnia (2e jaar)

Bekijk afstudeerprojecten van afgelopen jaren op graduation.kabk.nl

screenshot Graduation Catalogue BA Graphic Design
screenshot Graduation Catalogue