Studieprogramma

De bachelor Grafisch Ontwerpen bereidt je voor op een kritische denker en veelzijdige designer die in staat is goede visuele communicatieconcepten te ontwikkelen. Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK) worden studenten aangemoedigd om na te denken over de sociale plichten van een hedendaagse ontwerper, om de uitdagingen van het snel groeiende nieuwe-medialandschap het hoofd te bieden en om oplossingen te zoeken voor de problemen van morgen.

Het academische programma is georganiseerd rond de hoofddisciplines Design, Interactie, Beeld, Coderen en Typografie, en rond keuzevakken zoals Letterstudio, Design Research, Bewegend Beeld en Design Praktijk. Onze afdeling wordt wereldwijd erkend vanwege het hoge opleidingsniveau, onderzoeks- en conceptuele lesmethoden en expertise op het gebied van lettertypeontwerp en typografie.

Na afronding van het programma kun je een carrière als individueel grafisch ontwerper nastreven of werken voor een kleine ontwerpstudio of een gevestigd bedrijf. Veel musea, architectenbureaus, non-profitorganisaties, mediabedrijven en softwareontwikkelaars zijn op zoek naar in-house ontwerpers, waardoor het ontwerpvak breed is.

Programmastructuur

Het eerste jaar experimenteer je veel en verken je de verschillende aspecten van grafisch ontwerpen. Deze kwaliteiten worden verkend door middel van uitdagende opdrachten die een beroep doen op de nieuwsgierigheid en creativiteit van de student. Er wordt veel nadruk gelegd op ruimdenkendheid en plezier hebben in het werk. Je probeert verschillende manieren van werken uit en krijgt een eerste idee van je visuele vaardigheden en de waarde van je ideeën.

In het eerste jaar is het belangrijk om een groot aantal werken te creëren, dit schept vertrouwen en creëert veerkracht waar je de rest van de opleiding profijt van hebt.

Uitgangspunten:

 • De inleiding tot het vakgebied Grafisch Ontwerpen is zowel praktisch als theoretisch.
 • De creatieve en intellectuele ontwikkeling van de student staat centraal.
 • De hoofdvakken worden parallel aan elkaar aangeboden. Ze concentreren zich op specifieke aspecten van het beroep en de beroepscultuur, zowel inhoudelijk als technisch, en ze verbreden het referentiekader.
 • Naast de vaste vakken vinden er twee projectweken plaats in het propedeutisch jaar: een afdelingsweek voor alle jaren, waarin de focus ligt op technische vaardigheden en een academiebreed vak voor alle eerstejaars. Je start het eerste jaar met een introductieweek van twee weken gevolgd door een excursie met de afdeling.

Vakken van het studieprogramma:

 • Design
 • Beeld
 • Typografie
 • Type design
 • Interactieve Media
 • Coderen
 • Theorie
 • Academiebreed programma

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 1ECTS class AECTS class B
Design Bundel5-
Graphic Design-5
Letter Design5-
Typography-5
Printed Image

5

-
Interactive Media Design-5
Coding5-
Theory-5
Collective11
Professional Practice Skills + Excursion33
Design Safari22
Project week11
Research1.51.5
Discourse1.51.5
Totaal studiepunten3030
Vakken Semester 2ECTS class AECTS class B
Design Bundel-5
Graphic Design5-
Letter Design-5
Typography5-
Printed Image-5
Interactive Media Design5-
Coding

-

5
Theory5-
Collective Presentation11
Professional Practice Skills33
Design Safari22
Collaboration week11
Research1.51.5
Discourse1.51.5
Totaal studiepunten3030

In het tweede jaar van het grafische ontwerpprogramma voeren studenten een reeks ontwerpprojecten uit die gericht zijn op het verdiepen van hun begrip van het beroep en het verbeteren van hun vaardigheden als ontwerpers. Studenten pakken opdrachten aan die het spectrum bestrijken van praktisch tot conceptueel, met zowel verplichte als optionele taken.

Gedurende het jaar worden studenten begeleid door verschillende docenten die gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden: Design, Beeld, Typografie of Interaction Design. Daarnaast hebben studenten de kans om te kiezen uit cursussen zoals Letterstudio, Design Onderzoek, Bewegend Beeld of Design Praktijk, waardoor ze hun onderwijs kunnen afstemmen op hun interesses. Bovendien creëren studenten hun eigen Individuele Studietrajecten, waardoor ze specifieke ontwerprichtingen kunnen volgen.

Het theoretische aspect van het curriculum duikt in de geschiedenis van grafisch ontwerp en contextualiseert het binnen culturele en maatschappelijke kaders. Deze historische verkenning legt betekenisvolle verbanden tussen ontwerpstromingen uit het verleden en het creatieve werk van de studenten, waardoor een dieper begrip van het vakgebied wordt bevorderd.

Bovendien concentreren studenten zich op het verfijnen van hun vaardigheden bij het presenteren en tentoonstellen van hun werk, waardoor ze essentiële inzichten verwerven in de manier waarop hun ontwerpen omgaan met het publiek en de ruimtes. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat studenten in het tweede jaar van het grafische ontwerpprogramma goed voorbereid zijn om de uitdagingen en kansen aan te pakken die in hun carrière als ontwerper in het verschiet liggen.

Uitgangspunten:

 • Verbreden van je begrip van de discipline
 • Versterken van je persoonlijke kwaliteiten als ontwerper
 • Meer aandacht voor onderzoek
 • Begeleiding door docenten met verschillende specialisaties in individuele- en gezamenlijke opdrachten
 • Keuze tussen Letterstudio, Design Onderzoek, Bewegend Beeld of Design Praktijk
 • Individueel studietraject
 • Projecten ter voorbereiding op de beroepspraktijk, zowel klassikaal als binnen het Individuele Studietraject
 • Organiseren van tentoonstellingen en presentaties

Onderdelen van het studieprogramma
Ontwerpopdrachten met begeleiding in:

 • Design
 • Beeld
 • Typografie
 • Interactie
 • Design Theorie
 • Elective: Letterstudio, Design Onderzoek, BewegendBeeld of Design Praktijk
 • Techniek: Coderen
 • Individueel Keuzetraject

Vakken & studiepunten 2023-2024

Vakken Semester 3ECTS class AECTS class B
Image5-
Graphic Design-5
Interactive Media Design5-
Typography-5
Theory5-
Coding-5
Elective: Design Research55
Elective: Design Practice[5]-
Elective: Letterstudio[5]
Elective: Moving Image[5]
Individual Study Track66
Project Week11
Professional Practice Skills11
Studium Generale11
Collective Presentation11
Totaal studiepunten3030
Vakken Semester 4ECTS class AECTS class B
Image-5
Graphic Design5-
Interactive Media Design-5
Typography5-
Theory-5
Coding

5

-
Elective: Letterstudio55
Elective: Moving Image[5][5]
Elective: Design Research[5][5]
Elective: Design Practice[5][5]
Individual Study Track66
Professional Practice11
Studium Generale11
Collective Presentation11
Collaboration and Fieldwork week11
Totaal studiepunten3030

In het derde jaar van de opleiding Grafisch Ontwerpen verschuift de primaire focus naar het verkennen van de dynamische relatie tussen grafisch ontwerpers en de samenleving als geheel. Dit jaar biedt studenten een grotere mate van autonomie bij het structureren van hun eigen toezichtervaringen, waardoor ze aanzienlijke flexibiliteit krijgen bij het benaderen van hun opdrachten.

Studenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun onderzoek naar ontwerpen voor opkomende mediaplatforms te intensiveren, zich te concentreren op het harmoniseren van tekst en beeldmateriaal, of zich te verdiepen in typografische ontwerpmethoden. Het curriculum onderstreept het belang van interdisciplinaire samenwerking en het verwerven van multidisciplinaire kennis. Door gebruik te maken van middelen zoals Letterstudio, Design Onderzoek, Bewegend Beeld, Design Praktijk en het Individueel Keuzetraject hebben studenten de mogelijkheid om hun expertise uit te breiden, zich te specialiseren in specifieke gebieden en aanvullende vaardigheden en technieken te verwerven, waardoor hun onderwijs wordt afgestemd op hun interesses en ambities.

De theoretische component van jaar 3 focust zich op filosofie en de toepassing ervan op hedendaagse maatschappelijke kwesties. Dit curriculum heeft tot doel de ontwikkeling van een persoonlijke visie door studenten op hun rol en verantwoordelijkheden als ontwerpers in de samenleving te faciliteren. Het ondersteunt hun vermogen om te ontwerpen in overeenstemming met hun sociale waarden en principes, waardoor zij een dieper begrip van de ethische dimensies van grafisch ontwerp krijgen.

Uitgangspunten:

 • Het derde jaar concentreert zich op de relatie tussen grafisch ontwerp en de samenleving als geheel.
 • Het curriculum benadrukt het belang van interdisciplinaire samenwerking en multidisciplinaire kennisverwerving.
 • De studenten kiezen voor Letterstudio, Design Research, Moving Image of Design Practice.
 • Individueel studietraject

  Onderdelen van het studieprogramma
  Ontwerpopdrachten met begeleiding in:

  • Design
  • Beeld
  • Typografie
  • Interactie
  • Theory: Filosofie
  • Elective: Letterstudio, Design Onderzoek, Bewegend Beeld of Design Praktijk
  • Techniek: Coderen
  • Individual Study Track

  Vakken & studiepunten 2023-2024

  Vakken Semester 5ECTS class AECTS class B
  Graphic Design5-
  Image-5
  Typography5-
  Interactive Media Design-5
  Coding5-
  Theory, Philosophy-5
  Elective: Design Research55
  Elective: Design Practice[5][5]
  Elective: Letterstudio[5][5]
  Elective: Moving Image[5][5]
  Individual Study Track66
  Collective Presentation11
  Professional Practice Skills22
  Technical Week11
  Totaal studiepunten3030
  Vakken Semester 6ECTS class AECTS class B
  Graphic Design-5
  Image5-
  Typography-5
  Interactive Media Design5-
  Coding-5
  Theory, Philosophy5-
  Elective: Letterstudio55
  Elective: Moving Image[5][5]
  Elective: Design Research[5][5]
  Elective: Design Practice[5][5]
  Individual Study Track66
  Collective Presentation11
  Professional Practice Skills22
  Collaboration and Fieldwork week11
  Totaal studiepunten3030

  De start van het vierde jaar start met een stage van drie maanden in het binnen of buiten Nederland, waardoor studenten waardevolle praktijkervaring kunnen opdoen op het gebied van grafisch ontwerp. Deze praktijkervaring is van onschatbare waarde bij de voorbereiding op je toekomstige beroepspraktijk.

  Het theoretische deel van het laatste jaar draait om de scriptie en biedt essentiële theoretische basis voor je afstudeerproject. Tegelijkertijd krijg je begeleiding ter voorbereiding op het eindexamen. Dit wordt jouw overstap naar het beroep van grafisch ontwerper.

  Uitgangspunten:

  • De focus van het laatste jaar ligt op de positie en positionering van studenten als grafisch ontwerpers binnen hun disciplines en de samenleving.
  • Na de stage werken studenten aan projecten waarmee ze kunnen afstuderen.

  Studieprogramma onderdelen
  Afstudeerprojecten met begeleiding in:

  • Design
  • Beeld
  • Typografie
  • Interactie
  • Theorie: Scriptie
  • Techniek: Coderen
  • Individual Study Track

  Vakken & studiepunten 2023-2024

  Vakken Semester 7ECTS
  Collective Presentation1
  Internship16

  Visual Essay

  3

  Thesis proposal10
  Totaal studiepunten30
  Vakken Semester 8ECTS
  Thesis - Final draft5
  Thesis - Design and Coding5
  Final Exam Project + IST 20
  Totaal studiepunten30

  Learning objectives/Competencies

  De eindkwalificaties zijn samengevat in zeven competenties. De KABK heeft deze competenties samengesteld volgens het document Beroepsprofiel en Opleidingsprofielen Beeldende Kunst en Vormgeving van Overleg Beeldende Kunsten (OBK).

  Er wordt van afstudeerders verwacht dat ze de volgende eindkwalificaties bezitten:

  Je bent in staat om een innovatief concept te ontwikkelen dat voortkomt uit je artistieke ambitie en onderzoek, het uit te werken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en om het op een zinvolle manier te contextualiseren.

  Je bent in staat om je eigen werk en dat van anderen te analyseren, interpreteren en beoordelen, en bent in staat om je bevindingen constructief te overwegen met betrekking tot je eigen werk.

  Je bent in staat om je visie, werk en werkmethoden in de breedte en diepte verder te ontwikkelen door middel van een continu proces van onderzoek en op deze manier een bijdrage te leveren aan je discipline en de maatschappij.

  Je bent in staat om een inspirerende en functionele werksituatie op te zetten en in stand te houden en om je onderzoek, werk en praktijk te organiseren.

  Je bent in staat om effectief je visie, onderzoek en werk te presenteren en een dialoog aan te gaan met klanten en andere geïnteresseerde partijen.

  Je bent in staat om je artistieke praktijk te relateren aan de artistieke en sociale context.

  Je bent in staat om een onafhankelijke bijdrage aan een gezamenlijk product of proces te leveren.

  OER 2023-2024

  Onderwijs- en Examenregeling

  Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)