Studieprogramma

De voltijdopleiding Bachelor Grafisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), is opgebouwd rond de hoofdvakken Design, Interaction en Coding, Image en Typography. In het vierjarige programma is er ook de mogelijkheid om extra keuzevakken te volgen, zoals Design Research, Letterstudio, Moving Image en Design Practice waar je bijvoorbeeld alle nuances van het letterontwerpen kunt onderzoeken, bekend kunt raken met artistiek onderzoek of projecten kunt ontwikkelen voor echte klanten. Tijdens je studie verken je alle aspecten van het ontwikkelen van visuele communicatie en ervaar je het gehele werkproces, van het formuleren van een thesis en een bedrijfsplan tot het maken van de eindpresentatie.

Programmastructuur

Het eerste jaar experimenteer je veel en verken je de verschillende aspecten van grafisch ontwerpen. Deze kwaliteiten worden verkend door middel van uitdagende opdrachten die een beroep doen op de nieuwsgierigheid en creativiteit van de student. Er wordt veel nadruk gelegd op ruimdenkendheid en plezier hebben in het werk. Je probeert verschillende manieren van werken uit en krijgt een eerste idee van je visuele vaardigheden en de waarde van je ideeën.

Geleidelijk aan onderzoek je het terrein van de discipline en leer je waar deze historisch in geworteld is. In het eerste jaar is het belangrijk om een groot aantal werken te creëren, dit schept vertrouwen en creëert veerkracht waar je de rest van de opleiding profijt van zult hebben.

Tijdens de eerste beoordeling geef je antwoord op de vraag of grafisch ontwerpen bij je past en of jij geschikt bent voor dit beroep. Je bent in staat om helder te verwoorden bij welke elementen van het beroep jouw interesse ligt.

Uitgangspunten:

 • De inleiding tot het vakgebied Grafisch Ontwerpen is zowel praktisch als theoretisch.
 • De creatieve en intellectuele ontwikkeling van de student staat centraal.
 • De hoofdvakken worden parallel aan elkaar aangeboden. Ze concentreren zich op specifieke aspecten van het beroep en de beroepscultuur, zowel inhoudelijk als technisch, en ze verbreden het referentiekader.

  Naast de vaste vakken vinden er twee projectweken plaats in het propedeutisch jaar: een afdelingsweek voor alle jaren, waarin de focus ligt op technische vaardigheden en een academiebreed vak voor alle eerstejaars. Natuurlijk start het eerste jaar met een introductieweek die deels voor alle KABK-studenten is en deels voor studenten Grafisch Ontwerpen.

Vakken van het studieprogramma:

 • Design
 • Image
 • Typography and Letters
 • Interactive Media
 • Coding
 • Drawing
 • Theory: Current Visual Culture
 • Academy-wide: Art Theory and Introduction to Science

In het tweede jaar werk je aan een reeks uitdagende ontwerp-opdrachten. De nadruk ligt op het vergroten van je begrip van het beroep en het ontwikkelen van je eigen visuele taal. Daarnaast is er volop ruimte voor (artistiek) onderzoek. De opdrachten richten zich op verschillende onderwerpen zoals de openbare ruimte en publieksgroepen. Er zijn realistische en fictieve, optionele en verplichte opdrachten.

Tijdens het jaar wordt het lesgeven van vakken afgewisseld met begeleiding door verschillende docenten in gezamenlijke opdrachten. Iedere docent behandelt een specifiek expertisegebied: ontwerp, beeld, typografie of interactie. Als student krijg je de kans om je werk met verschillende docenten te bespreken, kies je tussen de keuzevakken Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice en formuleer je een Individueel Studietraject.

Het theorieprogramma is gewijd aan het op theoretisch niveau verkennen van de kwaliteiten van verschillende media en de sociale context van de discipline en het verbinden hiervan met je eigen werk. Je gaat je ook richten op de presentatie en tentoonstelling van je werk.

Uitgangspunten:

 • Verbreden van je begrip van de discipline
 • Versterken van je persoonlijke kwaliteiten als ontwerper
 • Meer aandacht voor onderzoek
 • Begeleiding door docenten met verschillende specialisaties in individuele- en gezamenlijke opdrachten
 • Keuze tussen Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice
 • Individueel studietraject als een hulpmiddel om ademruimte of diepte aan het studieprogramma toe te voegen
 • Projecten ter voorbereiding op de beroepspraktijk, zowel klassikaal als binnen het Individuele Studietraject
 • Organisatie van tentoonstellingen en presentaties

Onderdelen van het studieprogramma
Ontwerpopdrachten met begeleiding in:

 • Design
 • Image
 • Typography
 • Interaction
 • Design Theory
 • Elective: Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice
 • Technique: Coding
 • Individual Study Track

Het derde jaar richt zich op complexe ontwerpopdrachten. In dit jaar ligt de nadruk op de relatie tussen grafisch ontwerpers en de maatschappij. Dit komt tot uiting in het theorieprogramma en de opdrachten.

Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat je steeds meer controle over je studietraject krijgt, en er zal veel van je worden verwacht in het derde jaar. Je bent grotendeels verantwoordelijk voor het organiseren van je eigen supervisie en hebt veel vrijheid in hoe je de opdrachten benadert. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen je meer te richten op ontwerpen voor nieuwe media, de relatie van tekst en beeld centraal te stellen, of om opdrachten typografisch te benaderen.

Het curriculum benadrukt interdisciplinaire samenwerking en multidisciplinaire kennis. Door optimaal gebruik te maken van Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice en het Individuele Studietraject, kun je je kennis uitbreiden, specialiseren en aanvullende vaardigheden en technieken verwerven.

Het theorieprogramma is in het derde jaar gewijd aan filosofie en reflecteert op actuele maatschappelijke thema's. Het doel is om studenten te helpen bij het ontwikkelen van een eigen standpunt als ontwerper en om hun ideeën over ontwerpen te ondersteunen in overeenstemming met hun sociale visie.

In dit jaar wordt ook een start gemaakt met het schrijven van een thesis. In jaar 3 hoort het onderwerp en de outline duidelijk te zijn, zodat in jaar 4 de thesis verder afgemaakt kan worden. Theoriedocenten geven lessen in onderzoek- en schrijfvaardigheden.

Uitgangspunten:

 • Na het eerste jaar de nadruk te hebben gelegd op de ontdekking van de kwaliteiten van studenten en in het tweede jaar op verdieping van hun begrip van de discipline, concentreert het derde jaar zich op de relatie met de samenleving.
 • De vakken blijven in elkaar over gaan. In het tweede semester begeleiden de docenten een grote opdracht met een maatschappelijk relevant thema.
 • De studenten kiezen voor Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice.
 • Het Individuele Studietraject dient als hulpmiddel voor het toevoegen van ademruimte of diepte aan de opleiding. Daarnaast vinden projecten ter voorbereiding op de beroepspraktijk plaats in het kader van het Individuele Studietraject.

Onderdelen van het studieprogramma
Ontwerpopdrachten met begeleiding in:

 • Design
 • Image
 • Typography
 • Interaction
 • Theory: Philosophy
 • Elective: Letterstudio, Design Research, Moving Image or Design Practice
 • Technique: Coding
 • Individual Study Track

Dit jaar richt zich volledig op de stage en het eindexamen. In het eerste semester lopen de studenten drie maanden stage bij een ontwerpbureau, kunstenaarscollectief, grafisch ontwerper of kunstenaar in het binnen- of buitenland.

Het laatste deel van het eerste semester wordt gebruikt om je scriptie te schrijven en het theoriegedeelte van de opleiding af te ronden. Het schrijven van de scriptie wordt ondersteund door theoriedocenten, terwijl de vormgeving van de thesis wordt ondersteund door docenten Typografie, Coding en IMD/Graphic Design. Je scriptie is je theoretische voorbereiding op je eindexamen.

Naast het schrijven van je scriptie en je stage, word je verder voorbereid voor de periode na de academie door een cursus Professional Practice Skills. Het begin van het tweede semester is verkennend van aard, waarin je werkt aan verschillende ontwerpopdrachten met zowel visuele als op inhoud gebaseerde elementen die zouden kunnen dienen als voorlopers voor het centrale thema van het afstudeerproject.

De laatste fase volgt snel in het tweede semester. Je wordt gemotiveerd door deadlines en je moet hard werken om genoeg werk van voldoende niveau te presenteren om door te gaan naar het afstuderen.

Uitgangspunten:

 • De focus van het laatste jaar ligt op de positie en positionering van studenten als grafisch ontwerpers binnen hun disciplines en de samenleving.
 • Het hele jaar is gewijd aan het eindexamen; vanaf het begin van het jaar werken studenten aan projecten waarmee ze kunnen afstuderen.
 • Het Individueel Studietraject dient als hulpmiddel voor het toevoegen van ademruimte of diepte aan het afstuderen
 • Studenten die afstuderen met letterprojecten maken gebruik van begeleiding van de docenten van Letterstudio.

Studieprogramma onderdelen
Afstudeerprojecten met begeleiding in:

 • Design
 • Image
 • Typography
 • Interaction
 • Theory: Thesis
 • Career Preparation
 • Technique: Coding
 • Individual Study Track

Learning objectives/Competencies

De eindkwalificaties zijn samengevat in zeven competenties. De KABK heeft deze competenties samengesteld volgens het document Beroepsprofiel en Opleidingsprofielen Beeldende Kunst en Vormgeving van Overleg Beeldende Kunsten (OBK).

Er wordt van afstudeerders verwacht dat ze de volgende eindkwalificaties bezitten:

Je bent in staat om een innovatief concept te ontwikkelen dat voortkomt uit je artistieke ambitie en onderzoek, het uit te werken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en om het op een zinvolle manier te contextualiseren.

Je bent in staat om je eigen werk en dat van anderen te analyseren, interpreteren en beoordelen, en bent in staat om je bevindingen constructief te overwegen met betrekking tot je eigen werk.

Je bent in staat om je visie, werk en werkmethoden in de breedte en diepte verder te ontwikkelen door middel van een continu proces van onderzoek en op deze manier een bijdrage te leveren aan je discipline en de maatschappij.

Je bent in staat om een inspirerende en functionele werksituatie op te zetten en in stand te houden en om je onderzoek, werk en praktijk te organiseren.

Je bent in staat om effectief je visie, onderzoek en werk te presenteren en een dialoog aan te gaan met klanten en andere geïnteresseerde partijen.

Je bent in staat om je artistieke praktijk te relateren aan de artistieke en sociale context.

Je bent in staat om een onafhankelijke bijdrage aan een gezamenlijk product of proces te leveren.

OER 2022-2023

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)