Studieprogramma

Elk jaar van de Bachelor Fotografie is verdeeld in twee semesters van 16 weken. Elk semester is verdeeld in twee blokken van 8 weken. Vakken duren meestal een blok of een volledig semester.

Elk semester wordt afgesloten met een collectieve beoordeling, waarin je al het werk uit de verschillende vakken van het voorgaande semester samenbrengt in een persoonlijke en inzichtelijke presentatie. Tijdens een collectieve beoordeling word je in staat geacht te reflecteren op het voorgaande semester en leerdoelen voor het volgende semester te formuleren.

De specialisaties Documentaire en Fictie

In het tweede jaar van je studie kies je een specialisatie: Documentaire of Fictie. Dit heeft geen invloed op de onderwerpen waar je aan werkt, maar zegt meer over de manier waarop je deze onderwerpen benadert. De rol die je als maker neemt bepaalt je keuze voor Documentaire of Fictie.

Studenten Documentaire hebben de neiging om een waarnemer te zijn en 'met' en 'in' de echte wereld te werken. Een student Documentaire is altijd in gesprek met mensen en heeft een oprechte interesse in anderen. Hun werk beschouwt 'wat de wereld is' op dezelfde manier als een columnist reflecteert op wat er in de wereld gebeurt. Het werkveld voor een documentaire fotograaf kan variëren van klassieke documentaire tot beeldende kunst.

Studenten Fictie zijn vaak makers, mensen die ingrijpen en regisseren. De verbeelding speelt een grote rol en mensen functioneren als acteurs die de visie van de auteur laten zien. Fictie gaat over 'wat de wereld zou kunnen zijn' op dezelfde manier als een romanschrijver de wereld die we zien opnieuw uitvindt. Het werk van fictiefotografen is te vinden in de wereld van de commercie, zoals mode en reclame, tot beeldende kunst.

Veel interessant werk wordt gemaakt in het grijze gebied tussen Documentaire en Fictie. Op de KABK is er volop ruimte om actief in dit grijze gebied te werken en we moedigen studenten van beide richtingen aan om samen te werken en elkaar te inspireren.

Programmastructuur


In het eerste jaar maak je op een grondige en intensieve wijze kennis met een breed scala aan aspecten die verband houden met fotografie. Door middel van theorielessen, excursies, tentoonstellingen en evenementen, verbreed je snel je kennis over het fotografische veld en daarbuiten. Je leert hoe je de opleiding kunt indelen en hoe je het werkproces structureert.

In dit eerste jaar ligt er een sterke nadruk op het verbeteren van je technische vaardigheden, inclusief postproductie. Je wordt uitgedaagd door projecten waarin je de rol van straatfotograaf, portretfotograaf, studiofotograaf enzovoort op je neemt. Al deze oefeningen en projecten leren je verschillende strategieën om werk te creëren.

Daarnaast volg je basisvakken in grafisch ontwerp, bewegend beeld en interactief ontwerp om beter te begrijpen hoe hedendaagse fotografie verweven is met andere media. Door de breedte van het fotografische landschap te verkennen, ga je ontdekken waar je eigen ware interesses liggen.

Aan het einde van het eerste jaar dien je een aanvraag in voor de specialisatie Documentaire of Fictie. De motivatie voor je voorkeursrichting wordt duidelijk weerspiegeld in het werk dat je bij de collectieve beoordeling laat zien en wordt onderbouwd door een mondelinge presentatie.

In het tweede jaar duik je verder in de specifieke aspecten van je gekozen specialisatie (Fictie of Documentaire). Het verschil komt vooral tot uiting in langlopende vakken, gegeven door internationaal gerenommeerde specialisten met verschillende achtergronden in de fotografie. Een belangrijk doel van het tweede jaar is om jouw persoonlijkheid in je werk naar voren te laten komen. Hierin word je geholpen door middel van vakken zoals Civil Society Lab, waarbij je wordt aangemoedigd om jouw fascinaties buiten de wereld van de hedendaagse kunst en fotografie te ontdekken.

Omdat de focus op techniek na het tweede jaar afneemt, is dit het laatste jaar om je technische vaardigheden naar het hoogst mogelijke niveau te brengen. Je verdiept je kennis en ervaring met bewegend beeld en interactief ontwerp in vakken die zijn afgestemd op de door jou gekozen richting. Je volgt ook het vak Installation Design dat zich volledig toespitst op presentatietechnieken - in lijn met de ambities in je werk.

In het tweede jaar start ook jouw Individueel Studietraject (IST) - dit geeft je de kans om lessen te volgen buiten je afdeling en projecten te doen die passen bij jouw persoonlijke interesses. Je kunt er ook voor kiezen om een uitwisseling te doen met een van onze partneronderwijsinstellingen in het buitenland.

Eén van de hoogtepunten van het tweede jaar is de internationale excursie waar je in één week een werk maakt rondom een onderwerp naar keuze. Het project wordt voorafgegaan door een intensief voorbereidend onderzoek. Na de reis zullen jij en je medestudenten in een workshop van een week werken aan het samenstellen en produceren van een publicatie.

In het derde jaar van je studie word je uitgedaagd om verdere verdieping te zoeken door een heel semester bezig te zijn met een project rond een bepaald thema. Een drijfveer is om nuance en gelaagdheid in zowel de inhoud als de presentatie van je werk te brengen. Er wordt een ondernemersgeest en een bewustheid van je potentiële publiek van je verwacht en de consequenties die dit heeft voor jouw werk.

Dit langere project zal uiteindelijk de vorm van een eigen publicatie aannemen. Ook wordt er van je verwacht dat je een ander presentatieplatform vindt voor je project, bijvoorbeeld door interactief ontwerp of bewegend beeld te gebruiken. Je sluit het project af door middel van een publieke presentatie buiten de academie waarmee je waardevolle ervaring zult opdoen met het organiseren, bouwen, publiceren, financieren en adverteren van een project, allemaal de verantwoordelijkheid van jou en je medestudenten.

In de tweede helft van het derde jaar ga je een stage van drie maanden doen bij een van de vele veelgeprezen professionals uit ons brede internationale netwerk. Je bouwt een netwerk op en doet ervaring op in het professionele veld. Deze ervaring stelt je in staat verschillende elementen van je studie met elkaar te verbinden en je voor te bereiden op het eindexamenjaar.

In de laatste maand van het jaar ben je samen met je medestudenten en docenten op de KABK en maak je een begin met projecten voor het eindexamenjaar. Dit houdt in dat je een plan voor een werk in opdracht maakt en begint met het schrijven van je scriptie. Meer details zijn te vinden in de beschrijving van het vierde jaar.

Het Individueel Studietraject (IST) biedt je de mogelijkheid om vakken buiten de eigen afdeling te volgen of om projecten te doen die aansluiten op je persoonlijke interesses. Je kunt er ook voor kiezen om een semester op uitwisseling te gaan bij een van onze partnerinstellingen in het buitenland.

In het vierde jaar word je op zowel het gebied van theorie als praktijk uitgedaagd door je te richten op drie grote projecten: een werk in opdracht, een scriptie en je afstudeerwerk. Alle drie de projecten zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. We noemen dit de 'vierdejaars driehoek'. Een belangrijke uitdaging is om beter te kunnen verwoorden wie je als maker bent en waar je staat in het professionele veld.

Het werk in opdracht wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever (of klant) buiten de academie en valt binnen je eigen interessegebied. Je wordt uitgedaagd in cruciale vaardigheden zoals een proactieve houding, verantwoordelijkheid en je vermogen om samen te werken. Het resultaat moet, naar gelang de wens van zowel jijzelf als de opdrachtgever, worden gepubliceerd in een bestaand (online) tijdschrift, tentoongesteld in een echte tentoonstellingsruimte, of in een andere vorm die een publiek bereikt.

Tegelijkertijd werk je aan je scriptie waarmee je onderzoek doet en schrijft over een zelfgekozen onderwerp dat bijdraagt aan je persoonlijke 'vierdejaars driehoek'. De scriptie helpt je jouw positie als maker beter te begrijpen en kan worden gezien als de ruggengraat van je afstudeerwerk.

Je afstudeerproject definieert jou als fotograaf en zal jouw ingang zijn naar het professionele veld van de hedendaagse kunst en fotografie. Je ontwikkelt een persoonlijke werkmethode die ervoor zorgt dat je jezelf ook na je afstuderen blijft ontwikkelen als kritische denker en maker.

Naast de drie grote projecten wordt er extra aandacht besteed aan je vaardigheden als ondernemer. Zo leer je een eigen bedrijf opzetten, een project pitchen, offertes schrijven en begrotingen opzetten, branding en netwerken, subsidieaanvragen schrijven en andere aspecten die je voorbereiden op de beroepspraktijk na het afstuderen.

Ook in het vierde jaar biedt het Individueel Studietraject (IST) je de mogelijkheid om vakken buiten de afdeling te volgen of om projecten te maken die aansluiten op je persoonlijke interesses. Tijdens het laatste semester kun je IST gebruiken om aan de publiciteitscampagne en catalogus van je afstudeergroep te werken.

Tijdens je eindexamen laat je een samenhangende visuele presentatie zien van je werk in opdracht, scriptie en afstudeerwerk. Daarnaast geef je een mondelinge presentatie die je werk en de beoogde plaats in het professionele veld verduidelijkt. Na het behalen van je examen, wordt je werk tentoongesteld in de eindexamententoonstelling.

Deeltijdopleiding

De onderwijsstructuur van de Bachelor Fotografie stelt ons in staat om de deeltijdvariant ook in vier jaar aan te bieden. De inhoud van de deeltijdopleiding is vergelijkbaar met die van de voltijdopleiding maar met een andere organisatiestructuur. Studielast en -intensiteit zijn vergelijkbaar, evenals het niveau van afstuderen.

Deeltijdlessen vinden plaats op twee dagen in de week. Aan het begin van elk jaar ontvang je een jaaroverzicht waarin extra data voor workshops en dergelijke die je moet vrijhouden. Sommige lessen worden gecombineerd met die van de voltijdopleiding. Er zijn één of twee project- of workshopweken per jaar. De deeltijdopleiding heeft minder lessen en vereist meer zelfstudie dan de voltijd variant.

Competenties

Van afgestudeerden wordt verwacht dat ze aan de volgende kwalificaties voldoen:

  • Studenten zijn in staat op een zinvolle manier onderscheidende beelden te ontwikkelen en toe te passen die het resultaat zijn van hun onderzoek en artistieke ambitie (creërend vermogen)
  • Studenten zijn in staat hun eigen werk en dat van anderen te contextualiseren en er kritisch op te reflecteren en ze zijn in staat om externe feedback te gebruiken en positief te implementeren in hun eigen werk (vermogen tot kritische reflectie)
  • Studenten zijn in staat om continu hun eigen ambitie, visie en werkmethoden en de professionele praktijk om hen heen te onderzoeken en te analyseren. Hun innovatieve positie daagt het fotografische medium voortdurend uit (vermogen tot groei en vernieuwing)
  • Studenten zijn in staat een inspirerende en professionele werksfeer te creëren. Ze weten hun beroep praktisch in te richten en zijn ambitieus in het vermarkten van hun werk (organiserend vermogen)
  • Studenten weten hoe ze hun publiek en klanten kunnen bereiken en vasthouden. Studenten kunnen op een overtuigende manier hun visie, onderzoek en werk presenteren, zowel mondeling als schriftelijk (communicatief vermogen)
  • Studenten begrijpen hoe hun werk zich verhoudt tot de professionele artistieke en maatschappelijke context (omgevingsgerichtheid) Studenten begrijpen groepsdynamica en kunnen in een samenwerkingsverband onafhankelijke artistieke bijdragen leveren. Studenten zijn ook in staat om samenwerkingspartners te vinden voor hun eigen praktijk (vermogen tot samenwerken).

Vervolgopleiding

Na afronding van de Bachelor Fotografie kunnen afgestudeerden zich aanmelden voor een masteropleiding in design of beeldende kunst. Bijvoorbeeld een andere masteropleiding aan een kunstacademie of aan de KABK zoals de Master Photography & Society . Je kan je ook aanmelden voor een WO-masteropleiding zoals de Master Film & Photographic Studies aan de Universiteit Leiden (voor toelating aan een WO-opleiding is er soms een pre-master traject nodig).

Bekijk alle masteropleidingen van de KABK