Studieprogramma

De structuur op de KABK is als een omgekeerde trechter. In de eerste jaren werk je aan veel verschillende opdrachten die als doel hebben je de fundamentele theorieën, concepten en technische vaardigheden bij te brengen. In het tweede jaar van je studie kies je een specialisatie: Documentaire of Fictie. Na het tweede jaar werk je aan langetermijnprojecten die je zelf vormgeeft.

Naast creatief te zijn op het gebied van het maken van werk, dagen we je ook uit om nieuwe verdienmodellen te bedenken, want een professionele fotograaf zijn betekent vandaag de dag meer dan alleen werk produceren.

Programmastructuur

Elk jaar van de bacheloropleiding Fotografie is verdeeld in twee semesters van zestien weken. Een semester is verdeeld in twee blokken van acht weken. De cursussen duren meestal één blok of een volledig semester.

Ieder semester eindigt met een collectieve beoordeling, waarbij je al het werk van de deelnemende vakken van het voorgaande semester organiseert in een persoonlijke en inzichtelijke presentatie. Tijdens een collectieve beoordeling wordt van je verwacht dat je reflecteert op het voorgaande semester en leerdoelen voor het volgende semester formuleert.

Deeltijdopleiding

De onderwijsstructuur van de Bachelor Fotografie stelt ons in staat om de deeltijdvariant ook in vier jaar aan te bieden. De inhoud van de deeltijdopleiding (dt) is vergelijkbaar met die van de voltijdopleiding (vt) maar met een andere organisatiestructuur. Studielast en -intensiteit zijn vergelijkbaar, evenals het niveau van afstuderen.

Deeltijdlessen vinden plaats op twee dagen in de week. Aan het begin van elk jaar ontvang je een jaaroverzicht waarin extra data voor workshops en dergelijke die je moet vrijhouden. Sommige lessen worden gecombineerd met die van de voltijdopleiding. Er zijn één of twee project- of workshopweken per jaar. De deeltijdopleiding heeft minder lessen en vereist meer zelfstudie dan de voltijd variant.

Vanaf studiejaar 2024-25 worden de lessen van het deeltijdprogramma Fotografie op maandag en dinsdag aangeboden.

ECTS Studiepunten

De bacheloropleiding Fotografie, zowel de voltijd (vt) als de deeltijd variant (dt), duurt vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten.

Zie hieronder een overzicht van het studieprogramma per jaar en de vakken en studiepunten per semester.

Ontdekken en visuele ontwikkeling

Het eerste jaar van het programma bestaat uit een intensieve kennismaking met een breed scala aan aspecten die verband houden met het vakgebied fotografie. Door middel van theorie- en praktijklessen, excursies, tentoonstellingen en evenementen verbreed je snel je vaardigheden en kennis op het gebied van fotografie en daarbuiten. Je leert hoe je je studie kunt doorlopen en hoe je je werkproces kunt structureren.

In dit eerste jaar ligt er een sterke nadruk op het verbeteren van je technische vaardigheden, inclusief productie in fotografie. Je wordt uitgedaagd door projecten te doen waarin kennismaakt met verschillende aspecten, zoals documenteren, portretten maken, studiopraktijk en meer. Al deze oefeningen en projecten leren je een verscheidenheid aan strategieën waarmee je werk kunt creëren.

Daarnaast volg je basiscursussen grafisch ontwerp en bewegend beeld om beter inzicht te krijgen in hoe hedendaagse fotografie verweven is met andere media. Door de breedte van het vakgebied fotografie en beeldcultuur te verkennen, ontdek je waar je eigen ware interesses liggen.

Je eerste semester sluit je vlak voor de winterstop af met de zogenoemde Collectieve Beoordeling. In de maand januari heb je een ruime keuze aan workshops om je horizon te verbreden. Onderdeel van deze workshopweken is de Netwerkweek.

Na het tweede semester, aan het einde van het eerste jaar, moet je je ideeën over je eigen interesses en praktijk tijdens de Collectieve Beoordeling onder woorden brengen.

Semester 1ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 156
Domain: To Create 156
Domain: To Reflect and Position 156
Domain: To Present 156
Domain: To Professionalize 156
Domain: Workshops 11-
Domain: Networkweek 11
-
Semester Presentation 100
Research 11.5-
Discourse 11.5-
Totaal studiepunten per semester3030
Semester 2ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 256
Domain: To Create 266
Domain: To Reflect and Position 256
Domain: To Present 256
Domain: To Professionalize 256
Semester Presentation 200
Collaboration Week1-
Research 21.5-
Discourse 21.5-
Totaal studiepunten per semester3030

Vaardigheid & diepgaand onderzoek

In het tweede jaar duik je verder in de specifieke aspecten van de door jou gekozen specialisatie: Fictie of Documentaire. Het verschil komt vooral tot uiting in langlopende fotografiecursussen die worden gegeven door gerenommeerde specialisten met verschillende achtergronden in de fotografie. Een belangrijk doel voor het tweede jaar is om jouw persoonlijke visie terug te laten komen in jouw projecten. Deze ambitie wordt ondersteund door cursussen als Civil Society Lab, waar je wordt aangemoedigd om je interesses ook aan een breder maatschappelijk kader te verbinden.

Omdat de focus op techniek na het tweede jaar afneemt, is dit het laatste jaar waarin je je technische vaardigheden naar het hoogst mogelijke niveau kunt brengen. Je verdiept je kennis en ervaring met bewegend beeld in een cursus die is afgestemd op de door jou gekozen richting. Daarnaast volg je een cursus die geheel gericht is op presentatietechnieken – passend bij de ambities en intenties van je werk.

Vanaf het tweede jaar biedt het keuzeprogramma Individueel Studietraject (IST) je de mogelijkheid om vakken buiten de afdeling te volgen of projecten te doen die aansluiten bij je persoonlijke interesses. Je kunt er ook voor kiezen om een semester als uitwisselingsstudent door te brengen in het buitenland.

Een van de hoogtepunten van het tweede jaar is de internationale excursie waarbij je binnen een week een werk produceert over een zelfgekozen onderwerp. Aan het project gaat intensief voorbereidend onderzoek vooraf. Na de reis werken jij en je peers samen aan het samenstellen en produceren van een publicatie in een workshop van een week.

In de maand januari heb je een ruime keuze aan workshops om je kennis uit te breiden. Onderdeel van deze workshopweken is de Netwerkweek. Beide semesters worden afgesloten met Collectieve Beoordeling. Aan het einde van het academisch jaar verwoord je tijdens je Collectieve Beoordeling je ideeën over je eigen interesses en praktijk, die als leidraad zullen dienen voor de selectie van je Practice Track and Stations in jaar 3.

Semester 3ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 346
Domain: To Create 346
Domain: To Reflect and Position 356
Domain: To Present 346
Domain: To Professionalize 3

4

6
Domain: Workshops 21-
Domain: Networkweek 21-
Semester Presentation 300
Studium Generale 11-
IST6-
Totaal studiepunten per semester3030
Semester 4ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 446
Domain: To Create 456
Domain: To Reflect and Position 446
Domain: To Present 456
Domain: To Professionalize 456
Semester Presentation 400
Studium Generale 21-
IST6-
Totaal studiepunten per semester3030

Professionalisering en presentatie

Na de eerste twee jaar van je studie word je zelfstandiger in je maken, denken en omgaan met je werk. Deze verschuiving wordt gekenmerkt door een curriculum dat gebouwd is op keuzevrijheid en focus, waarbij je regelmatig jouw plan voor ondersteuning door docenten en medestudenten verbetert.

In het derde jaar van je studie word je uitgedaagd om dieper te duiken door je te verdiepen in een semester lang project rond een bepaald thema, als onderdeel van het vak Fotografiepraktijk. Een drijfveer is het aanbrengen van nuance en subtiliteit in zowel de inhoud als de presentatie van je werk. Er wordt van je verwacht dat je ondernemend te werk gaat, je bewust wordt van je potentiële doelgroep en de consequenties die dit heeft voor je werk.

Je semesterlange project wordt in verschillende vormen gepresenteerd en het wordt ook een publicatie. Er wordt van je verwacht dat je jouw project presenteert op een ander presentatieplatform, met behulp van interactief ontwerp (IMD) of met bewegend beeld (MI). Je rondt het project af met een collectieve publieke interventie of presentatie buiten de academie waar jij en medestudenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren, produceren, publiceren, financieren en op de markt brengen van een project.

Naast de fotografiepraktijk kies je ervoor om in semester 5 twee ‘stations’ te volgen. Stations zijn kortetermijninterventies bedoeld om je kennis te laten maken met een van de brede praktijken van fotografie. Deze helpen je bij het consolideren of verbreden van je interessegebieden, zorgen en methoden, die uiteindelijk je praktijk bepalen.

In de tweede helft van het derde jaar loop je stage bij een professional, op basis van jouw leerdoelen. In twaalf weken bouw je een netwerk op en doe je ervaring op in het vakgebied. Door deze ervaring kun je verschillende elementen van je studie met elkaar verbinden en kun je plannen maken voor je laatste jaar. Na terugkomst van je stage volg je vierweekse vakken die je een start geven in de aanloop naar de vakken van het vierde jaar.

Het Individueel Studietraject (IST) biedt je de mogelijkheid om cursussen buiten onze afdeling te volgen of projecten te creëren die aansluiten bij jouw persoonlijke interesses.

Je kunt er ook voor kiezen om een semester als uitwisselingsstudent door te brengen bij een van onze partnerinstellingen in het buitenland.

Semester 5ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 556
Domain: To Create 556
Domain: To Reflect and Position 5

5

6
Domain: To Present 566
Domain: To Professionalize 556
Semester Presentation00
IST6-
Totaal studiepunten per semester3030
Semester 6ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 646
Domain: To Create 646
Domain: To Reflect and Position 656
Domain: To Present 646
Domain: To Professionalize 656
Semester Presentation 600
IST6-
Totaal studiepunten per semester3030

Profileren & positioneren

In het vierde jaar word je op zowel het gebied van theorie als praktijk uitgedaagd door je te richten op drie grote projecten: een opdracht, een scriptie en je afstudeerwerk. Alle drie de projecten zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. We noemen dit de 'vierdejaarsdriehoek'. Een belangrijke uitdaging is om beter te kunnen verwoorden wie je als maker bent en waar je staat in het professionele veld.

Het werk in opdracht wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever (of klant) buiten de academie en gaat over je interessegebied. Je wordt uitgedaagd in cruciale vaardigheden zoals een proactieve houding, verantwoordelijkheid en je vermogen om samen te werken. Het resultaat moet, naar gelang de wens van zowel jijzelf als de opdrachtgever, worden gepubliceerd in een bestaand (online) tijdschrift, tentoongesteld in een echte tentoonstellingsruimte, of in een andere vorm die een publiek bereikt.

Tegelijkertijd werk je aan je scriptie waarmee je onderzoek doet en schrijft over een zelfgekozen onderwerp dat bijdraagt aan je persoonlijke 'vierdejaarsdriehoek'. De scriptie helpt je jouw positie als maker beter te begrijpen en kan worden gezien als de ruggengraat van je afstudeerwerk.

Je afstudeerproject definieert jou als fotograaf en is jouw ingang naar het professionele veld van de hedendaagse kunst en fotografie. Je ontwikkelt een persoonlijke werkmethode die ervoor zorgt dat je jezelf ook na je afstuderen blijft ontwikkelen als kritische denker en maker.

Naast de drie grote projecten wordt er extra aandacht besteed aan je vaardigheden als ondernemer. Zo leer je een eigen bedrijf opzetten, een project pitchen, offertes schrijven en begrotingen opzetten, branding en netwerken, subsidieaanvragen schrijven en andere aspecten die je voorbereiden op de beroepspraktijk na het afstuderen.

Ook in het vierde jaar biedt het Individueel Studietraject (IST) je de mogelijkheid om vakken buiten de afdeling te volgen of om projecten te maken die aansluiten op je persoonlijke interesses. Tijdens het laatste semester kun je IST gebruiken om aan de publiciteitscampagne en catalogus van je afstudeergroep te werken.

Tijdens je eindexamen laat je een samenhangende visuele presentatie zien van je werk in opdracht, scriptie en afstudeerwerk. Daarnaast geef je een mondelinge presentatie die je werk en de beoogde plaats in het professionele veld verduidelijkt. Na het behalen van je examen, wordt je werk tentoongesteld in de eindexamententoonstelling, de Graduation Show.

Semester 7ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 756
Domain: To Create 7

4

6
Domain: To Reflect and Position 7

5

6
Domain: To Present 756
Domain: To Professionalize 756
Semester Presentation00
Totaal studiepunten per semester3030
Semester 8ECTS vtECTS dt
Domain: To Research 846
Domain: To Create 856
Domain: To Reflect and Position 856
Domain: To Present 856
Domain: To Professionalize 856
Semester Presentation 800
IST6-
Totaal studiepunten per semester3030

Impressies

Admission requirements
Information

OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)