KABK in Toekomstfestival ‘Leren in 2050’

10 juni 2018

KABK studenten van de Future Learning Research Lab en master studenten Interieurarchitectuur INSIDE hebben deelgenomen aan de viering van het 100-jarig bestaan van het ministerie van OCW binnen het Toekomstfestival ‘Leren in 2050’, georganiseerd door de Ministerie van OCW en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) op 7 juni in NEMO Science Museum in Amsterdam.

Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig jubileum van OCW werden zeven kunstacademies gevraagd om een kunstwerk te maken dat voor hen de toekomst van het onderwijs symboliseert.

BA Interactive/Media/Design - Future Learning Research lab

Tijdens het Toekomstfestival ‘Leren in 2050’ hebben I/M/D studenten de eindresultaten van de Future Learning Research Lab gepresenteerd. In het kader van de Research Lab zijn studenten van de KABK gevraagd om de toekomst van leren op een kunstzinnige manier vorm te geven. Tijdens dit Research Lab – een samenwerking tussen STT, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de KABK – volgden de studenten workshops, bezochten ze technologiebedrijven en verwerkten ze hun eigen visie op de toekomst van leren in kunstwerken en presentaties.

MA Interieurarchitectuur INSIDE

Studenten van de masteropleiding Interieurarchitectuur INSIDE hebben zich onder leiding van het architectenbureau MVRDV gebogen over de vraag: Hoe kunnen schoolgebouwen zich aanpassen zodat ze excellente voorzieningen blijven voor het toekomstig onderwijs? De uitkomsten van dit onderzoek en ontwerp hebben de studenten in een film en hand-out gepresenteerd.