Symposium Future of Learning

Het afgelopen semester organiseerden Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Research Lab over de toekomst van leren. Op 13 december organiseren we een afsluitend symposium en een expositie waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Filosoof en publicist Hans Schnitzler geeft een keynote over onderwijs in tijden van digitalisering. Dhoya Snijders (projectleider STT verkenning ‘Altijd bij de les’) presenteert op interactieve wijs de resultaten van de Delphi-studie Lang Leve Leren! en alle kunstwerken van het research lab zijn voor het eerst te bewonderen.

Programma eindsymposium (voertaal: Engels)

15.30 Doors open
16.00 Welcome by Janine Huizenga (hoofd Interactive/Media/Design)
16.05 Keynote by Hans Schnitzler
16.40 ‘The future of learning and technology in the Netherlands’, interactive presentation of STT Delphi by Dhoya Snijders
17.15 Opening expo and ‘borrel’

Details

Datum

13 december 2017 16.30 - 19:00

Locatie

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Prinsessegracht 4, The Hague

Meer info

Anmelden via: https://stt.nl

Entree

Gratis