Toelatingseisen

Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs van de School voor Jong Talent en de KABK geldt een uitgebreide toelatingsprocedure. Tussentijds instromen in de School voor Jong Talent is mogelijk. Voor de toelating dient de leerling een afspraak voor een spreekuur te maken via voortraject@kabk.nl.

Portfolio & spreekuur

Naar dit gesprek neemt de leerling een portfolio mee, een map aangelegd met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, digitaal werk, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Onaf werk, probeersels, experimenten en ontdekkingen.

Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, (uit de wereld om je heen en de wereld van de kunsten), ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De leerling kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat de leerling met dit werk laat zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd.

Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en technieken. In het gesprek met de leerling worden al deze aspecten besproken. Na het gesprek kan besloten worden of de leerling toelaatbaar is of niet, ofwel dat een tweede gesprek volgt, al dan niet met een vervolgopdracht.

Als de leerling toelaatbaar is, volgt een tweede toelatingsgesprek met de directeur van de school om naar het schooldeel te kijken. Indien dit ook voldoende is, kan de leerling geplaatst worden.

Studievarianten

Leerlingen kunnen het onderwijs volgen vanaf de brugklas. Nog jongere leerlingen kunnen in combinatie met hun eigen school enkele vakken op de Academie volgen. Tevens is er mogelijkheid tot instroming van leerlingen in latere jaren.

Leerlingen met een vmbo-tl-diploma behaald op een andere middelbare school kunnen toelating doen om op de School voor Jong Talent het havo-diploma te behalen in combinatie met de beeldende kunst.

Leerlingen die het HAS traject hebben gevolgd en Staatsexamen hebben gedaan op VMBO-tl niveau, kunnen een speciale contract-constructie aangaan en enkele vakken op Havoniveau volgen gedurende één contractjaar. Dit is echter alleen van toepassing als het voor de leerling uitgesloten is een regulier Havodiploma te behalen. Het contract toont voor de KABK voldoende vooropleidingsniveau om toelating te kunnen doen voor de bachelor opleidingen.