SvJT - Richting beeldende kunst en vormgeving

Op de School voor Jong Talent volg je een unieke opleiding. Je zit 'gewoon' op school en tegelijkertijd volg je een intensief voortraject op het gebied van dans, muziek of beeldende kunst en vormgeving. Eigenlijk volg je dus een dubbele studie en ben je veel op school. Vrijwel alle leerlingen vinden dit geen enkel probleem: ze zijn tenslotte vele uren per dag met hun passie bezig. Daarom proberen we in het reguliere lespakket maximale ruimte te creëren ten behoeve van het voortraject muziek, dans of beeldende kunst en vormgeving, waardoor je aanzienlijk minder 'gewone' lesuren (aardrijkskunde, wiskunde, Nederlands, enzovoorts) volgt dan je leeftijdsgenoten op andere scholen.

Deze extra ruimte zorgt er niet alleen voor dat je meer tijd kunt besteden aan je vakstudie of voortraject, maar het geeft je ook de mogelijkheid om in aanraking te komen met het enorme aanbod van masterclasses, concoursen, voorstellingen, presentaties, excursies, tentoonstellingen en andere activiteiten binnen de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De lesroosters zijn zo ingedeeld dat de kunstvakken zoveel mogelijk aansluiten op het reguliere onderwijs en vice versa. Ook worden alle activiteiten (bijvoorbeeld voorstellingen, exposities of concerten) afgestemd op het schoolprogramma. Tenslotte proberen we rekening te houden met de individuele talenten van de leerling. Binnen de school volgen veel leerlingen dan ook individuele trajecten.

Kunstvakken aan de KABK

Leerlingen die zijn toegelaten voor de richting beeldende kunst en vormgeving krijgen les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, die zich op slechts tien minuten lopen van het Conservatorium bevindt. De leerlingen krijgen in de onderbouw verschillende vakken aangeboden waarin zij onder meer kennismaken met verschillende materialen en technieken en leren hun idee vorm te geven en uit te werken.

Zo verkrijgen zij een goede basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken en een meer individueel gericht traject in te gaan ter voorbereiding op een vervolgstudie in het kunstonderwijs. In het examenjaar werkt de leerling aan een breed portfolio gespecificeerd voor de toelating aan een van de studierichtingen van de KABK.

Curriculum

Het curriculum van het kunstdeel bestaat onder andere uit de vakken Tekenen/Schilderen, Fotografie, Ruimtelijk, Conceptontwikkeling, Theorie, Interdisciplinair en Kunsttheorie, evenals aanvullende modules die oriëntatie bieden op de verschillende afstudeerrichtingen van de KABK. Daarnaast kun je zelfstandig werken binnen de Academie en gebruikmaken van faciliteiten zoals de bibliotheek, de computer–, hout–, metaal–, multimedia, 3d printing, fotografie, grafische en textielwerkplaats.

Aangepaste programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Minimaal vier dagdelen per week zijn de leerlingen op de KABK te vinden (Zaterdag is voor ons een lesdag van 10:00 tot 13:00 uur). Zij worden begeleid door docenten die zowel kennis hebben van het voortgezet onderwijs als het onderwijs aan de Academie zelf. De docenten zijn zelf als kunstenaar actief.

Beoordelingen

Tweemaal per jaar is er een collectief beoordelingsmoment. De leerling richt bij deze zogenoemde kerst- en zomerbeoordeling een eigen plek in binnen het academiegebouw met zijn/haar werk dat het afgelopen semester is gemaakt. Er wordt met alle docenten naar deze presentatie gekeken, vragen gesteld aan de leerling en een beoordeling gegeven.

Mocht de beoordeling tijdens de kerst niet voldoende zijn dan heeft de leerling tot de volgende beoordeling de tijd om zich te verbeteren. Is de eindbeoordeling van het schooljaar onvoldoende dan zal de leerling doorgaans de opleiding niet voort kunnen zetten. In bijzondere gevallen kan besloten worden de leerling voor het kunstdeel te laten doubleren, of tot een taak of een voorwaardelijke bevordering voor het kunstdeel.

Binnen het curriculum wordt ruim aandacht besteed aan excursies, cultuurreizen en exposities. Daarnaast zijn er vele projecten waar leerlingen aan meedoen. Leerlingen mogen ook gebruikmaken van de faciliteiten die de Academie biedt, met inachtneming van regels betreffende de veiligheid in verband met hun leeftijd.

Atelier SvJT

De leerlingen beschikken over een eigen lesruimte, die alleen voor leerlingen van de School voor Jong Talent is bestemd. Vanaf het schooljaar 2014/2015 is er gestart met “Atelier SvJT” en neemt deze lesruimte de vorm van één groot gezamenlijk atelier aan.

Voortgezet Onderwijs

Er wordt onderwijs aangeboden in het profiel Cultuur en Maatschappij (havo, vwo). Andere profielen of vakkenkeuzes zijn mogelijk door intensieve samenwerking met het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. De SvJT heeft een bestuurlijk samenwerkingsverband met de Haagsche Schoolvereniging en het Rijnlands Lyceum in Wassenaar.

Traject

Het voorgezet onderwijs binnen de School voor Jong Talent bestaat uit drie stromen:

  • HAS-traject (voor leerlingen met een vmbo tl-advies)
  • havo
  • vwo (atheneum of gymnasium)

In het havo en het vwo doen de meeste leerlingen examen in het profiel cultuur & maatschappij. Als je andere vakken of een ander profiel wilt volgen is dat bespreekbaar omdat we nauw samenwerken met het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Er is over ons voortgezet onderwijs veel meer te melden. We verwijzen dan ook graag naar onze schoolgids (zie hieronder de PDF).