Vakken SvJT Richting Beeldende Kunst en Vormgeving

Als je op de School voor Jong Talent reguliere lessen gaat combineren met de beeldende kunst- en vormgevingsopleiding volg je vier maal per week lessen op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK).

Er zijn twee groepen: de onderbouw (klas 1, 2 en 3) en de bovenbouw (klas 4, 5 en 6).

In de onderbouw ontwikkel je een basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken en een meer individueel gericht traject in te gaan. We werken met drie trimesters per schooljaar.

In de onderbouw is elk trimester opgebouwd uit drie maanden waarvan de eerste twee maanden vakspecifiek en thema-gericht zijn. De derde maand is de ‘trimestermaand’ waar de leerling toewerkt naar één eindproduct voor de trimesterexpositie.

  In dit product is de persoonlijke visie op het thema te zien. Keuze voor materiaal en techniek baseert de leerling op de uitkomsten van een zoektocht waarin procesmatig en experimenteel wordt gewerkt. Oplossingen voor beeldende problemen worden gezocht in de wereld om hen heen én in de wereld van de kunsten.

  Alle leerlingen uit de bovenbouw nemen ook deel aan de trimesterexposities en geven invulling aan deze momenten gebaseerd op respectievelijk waarneming, concept en persoonlijke fascinatie.

  Alle leerlingen gaan op zaterdag naar de academie om te werken aan hun opdrachten onder begeleiding van een coach in het Atelier.

  De vakken die doordeweeks wekelijks gegeven worden zijn:

  Onderbouw

  • 2D
   Praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met tweedimensionaliteit.
  • 3D
   Praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met driedimensionaliteit.
  • Theorie
   Praktische lessen met theoretische onderbouwing en achtergronden waarin de volgende kernwoorden van toepassing zijn: conceptueel, keuze maken 2D/3D, korte schrijfopdracht, vocabulaire uitbreiden, horizonverbreding, culturele bezoeken. Er wordt een culturele dummy bijgehouden.

  Bovenbouw

  • Fotografie 1 semester
   Praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat met fotografie en de foto als drager van beeld te maken heeft.
  • Interdisciplinair 1 semester
   Relaties tussen verschillende kunstdisciplines worden verkend en beproefd, onderzocht en getart. Het stellen van vragen en een onderzoekende manier van werken staan centraal. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere media en meerdere zintuigen: video/film, installatie, 3d-prints.
  • Tekenen/schilderen
   Praktische lessen over waarneming in de breedste zin van het woord op het tweedimensionale vlak. Hierbij behoort ook het bijhouden van een persoonlijk archief, het vastleggen van de afgelegde culturele bezoeken en het opbouwen van een portfolio.
  • Conceptontwikkeling/3D
   praktische lessen in ruimtelijk werk met theoretische onderbouwing over inhoud, concept en betekenis van je eigen werk.
  • Theorie: alleen in klas 5
   Theoretische lessen over de (denk) wereld van de kunsten. Hiertoe behoren ook schrijfopdrachten.

  In de bovenbouw wordt er gestart met het opbouwen van een portfolio, een verzameling met een overzicht van eigen gemaakt werk. Hiervoor zijn er wekelijks individuele bespreekmomenten na de les met de mentor. Voor leerlingen in het examenjaar is het mogelijk om in overleg met de mentor en na het schrijven van een goed plan, de beeldende kunstlessen individueel in te vullen en te werken aan een toelatingsportfolio voor een van de studierichtingen van de KABK of een andere kunstopleiding.

  De reguliere vakken worden aangevuld met onder andere projecten, excursies en workshops. Samenwerking met De Besturing, Filmhuis Den Haag, Het Nationaal Theater, Movies That Matter, Rewire festival, exchange partner in Vittorio Veneto.

  Eindexamenleerlingen maken hun eigen eindexamententoonstelling binnen de academie. Er zijn jaarlijks drie trimesterexposities.