Vakken & studiepunten 2022-2023

De masteropleiding TypeMedia duurt een jaar en bestaat uit 60 studiepunten.

VakECTS
Form Studies4
Contrast Research4
Revival Research4
Letter Carving3
Type & Language3
Design Theory3
Coding3
Excursions 13
Workshop Writing Systems3
Presentations0
Totaal studiepunten per semester30
VakECTS
Tutoring - Erik van Blokland4
Tutoring - Peter Verheul4
Tutoring - Paul van der Laan4
Typography2
Tutoring - Fred Smeijers2
Tutoring - various guest tutors2
Excursions 21
Workshops1
Final Project, Deliverables9
Final Project, Handing in materials1
Totaal studiepunten per semester30

OER 2022-2023

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)