Studieprogramma

De Master Type and Media aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) is een eenjarige opleiding waarmee studenten zich kunnen verdiepen in de wereld van letterontwerpen en typografie voor verschillende media zoals drukwerk, beeldschermen en interactieve media. De opleiding is uniek door zijn kleine omvang. Studenten werken intensief samen in een groep van maximaal 12 studenten. Zij worden begeleid door docenten afkomstig uit het vakgebied, en experts uit binnen-, en buitenland.

Discussies met vooraanstaande letterontwerpers, typografen en grafisch ontwerpers bieden theoretische diepgang. Excursies naar onderzoeksbibliotheken, speciale collecties en conferenties (Fontstand International Typography Conference, TypeAmsterdam) zorgen voor betrokkenheid bij het professionele veld. De masteropleiding is ook betrokken bij de organisatie en activiteiten rondom de Robothon-conferentie.

Studenten verkennen elk aspect van letterontwerpen: contrast, ritme, proportie en gewicht, evenals de geschiedenis, technologie en digitalisering van letters. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuw (digitaal) gereedschap. Het curriculum wil deskundige ontwerpers voortbrengen met een grondige kennis van, en een uitgesproken affiniteit met, letters en typografie.

Programmastructuur

Aan het begin van het jaar krijgen de studenten een eigen plek in de Type and Media studio. Ze kunnen ook gebruikmaken van alle faciliteiten in de werkplaatsen van de academie.

Verschillende aspecten van het letterontwerpen worden behandeld door middel van praktische en theoretische opdrachten.

Het academisch jaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester heeft een tussentijdse evaluatie in november en wordt afgesloten met een beoordeling in januari. Het tweede semester bestaat uit vier presentaties om de voortgang goed bij te houden, en wordt afgesloten met het eindexamen in juni/juli. Succesvolle beoordelingen van beide semesters zijn vereist voor het afstuderen.

Bij letterontwerpen geldt, zoals bij elke andere creatieve discipline, dat oefening kunst baart. Het eerste semester bestaat uit een reeks opdrachten om het oog en de hand te trainen. De nadruk ligt op de grondslagen van het letterontwerpen. Drawing: het schrijven van lettervormen met verschillende gereedschappen, het in steen hakken van letters en het maken van letters op basis van voorgeschreven parameters met TypeCooker. Spacing: contraststudies van vormprincipes toegepast op een heel lettertype. Codering: parametrisch ontwerp en gereedschapsontwikkeling met Python, Drawbot en Robofont, zodat de ontwerper leert om de workflow van het ontwerpproces van letters te beheersen.

Er is ook een 'revival' opdracht die bestaat uit een essay over de oorsprong en gebruik van een historisch lettertype en een digitale heruitgave. Niet-Latijnse scripts worden verkend in tekenworkshops voor Cyrillisch, Grieks en Arabisch.

Vakken & studiepunten 2023-2024

VakECTS
Form Studies4
Contrast Research4
Revival Research4
Letter Carving3
Type & Language3
Design Theory3
Coding3
Excursions 13
Workshop Writing Systems3
Presentations0
Totaal studiepunten per semester30

In het tweede semester werken de studenten aan een individueel project op basis van hun persoonlijke interesse. Vaardigheden verworven in het eerste semester worden gebruikt om een nieuw lettertype te bedenken, ontwerpen en produceren. Dit kan voor een specifieke context, applicatie, medium of script zijn. De projecten zijn conceptueel zeer divers, nieuwe lettertypes voor bijvoorbeeld kranten, expressieve typografie, wetenschappelijke publicaties of bewegwijzering. De ontwikkeling en het onderzoek voor het lettertype wordt gedocumenteerd en gepresenteerd door middel van een procesboek, een type specimen, een presentatie en een bijdrage aan de groepstentoonstelling. Het examenwerk is te zien tijdens het Graduation Show.

Al het eindexamenwerk wordt beoordeeld en geëvalueerd. De opdrachten uit het eerste semester van de student worden meegenomen in de discussies, evenals creatief vermogen, reflectie, toewijding en de inzichten die de student door de opleiding heeft opgedaan.

Vakken & studiepunten 2023-2024

VakECTS
Tutoring - Erik van Blokland4
Tutoring - Peter Verheul4
Tutoring - Paul van der Laan4
Typography2
Tutoring - Fred Smeijers2
Tutoring - various guest tutors2
Excursions 21
Workshops1
Final Project, Deliverables9
Final Project, Handing in materials1
Totaal studiepunten per semester30

OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)