Studieprogramma

Studenten textiel- en modevormgeving reageren vaak zintuiglijk en intuïtief op de voortdurend veranderende tijdsgeest en hoe deze zich belichaamt, op onze huid of in de wereld om ons heen. Vanuit die fascinatie maak je in het eerste jaar op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kennis met beide disciplines.

Om je vervolgens goed te kunnen oriënteren krijgen alle studenten gezamenlijk les in zowel artistieke als technische vakken als patroontekenen, weven, breien en druktechnieken. Daarnaast krijg je meer theoretische vakken als kunst-, textiel- en modegeschiedenis. Zo ervaar je waar textiel en mode elkaar overlappen en waarin ze verschillen.

Halverwege het eerste jaar maak je een weloverwogen keuze voor een van de specialisaties.

Programmastructuur

De opbouw van de opleiding is chronologisch van aard.
Ieder jaar is verdeeld in twee semesters, onderbroken door projectweken rondom een specifiek onderwerp.

Het eerste jaar (propedeuse) richt zich voornamelijk op experimenteren; het omverwerpen van vooroordelen en andere beperkende ideeën over ‘stijl’ en de mogelijkheden van het vakgebied. Studenten worden uitgedaagd om voor hen nog onbekend terrein te verkennen en op zoek te gaan naar hun persoonlijke fascinatie. Samen met het aanwezige natuurlijke talent vormt dit het begin van originele ideevorming en een eigen handschrift.

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar volgen alle studenten van de afdeling gezamenlijk basislessen in modeltekenen, experimenteel ontwerpen, visuele communicatie, patroontekenen, weven, breien, druktechnieken, kunst-, textiel- en modegeschiedenis. Daarbij worden zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen beide vakgebieden benadrukt zodat de student aan het einde van dat semester een goed onderbouwde keuze kan maken voor mode of textiel.

In het tweede semester wordt de basiskennis vanuit de eigen discipline verder uitgebouwd en verdiept.

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van het eigen handschrift is het tweede jaar vooral gericht op het vergroten van vaardigheden en vakkennis door bestudering van ambachtelijke technieken en oorspronkelijke historische, sociaaleconomische en culturele achtergronden.

Met een geschiedenis die teruggaat tot aan 1682, het jaar van oprichting, is de KABK de oudste kunstacademie van Nederland. De ontwikkeling van een eigenzinnige artistieke expressie is dan ook ingebed in de context van een gedegen vakopleiding.

Voor modestudenten betekent dat in het tweede jaar o.a. dat je meer kennis van het kleermakersvak krijgt, waarbij je naast patroontekenen, draperie en moulage ook specialistische uitvoertechnieken leert. Voor textielstudenten komt meer focus op specialistische vakken als couture borduren, dessinontwerp en industriële productvormgeving.

Begeleiding vindt daarbij plaats door zeer ervaren professionals die vanuit hun eigen succesvolle internationale praktijk hun rijke vakkennis delen en overdragen.

Een belangrijk onderdeel dit jaar is het leren van diverse vormen van onderzoek, zowel om contextuele verbanden te zien van het eigen werk binnen de geschiedenis en de actualiteit maar ook als wezenlijk onderdeel van een verkennende houding binnen ieder ontwerpproces.

In jaar 2 en 3 worden studenten tevens gestimuleerd actief deel te nemen aan het IST-programma (Individual Study Track); alle afdelingen van de gehele kunstacademie bieden daarbij discipline-overschrijdende projecten aan die de student stimuleren ‘out-of-the-box’ te denken en samenwerkingen op te zoeken binnen deze ‘learning community’. De academie vormt daarmee een vitaal creatief ecosysteem.

Daarnaast bestaat in jaar 2 eventueel de mogelijkheid voor de individuele student om op basis van een gegronde motivatie een semester in het buitenland te studeren bij een van onze exchange-partner opleidingen.

Het derde jaar wordt contact gezocht met de professionele wereld buiten de academie.

Vrijwel het gehele eerste semester is gewijd aan het ontwerpen en uitvoeren van een collectie (mode of textiele vormgeving). Daarbij is extra aandacht voor het leren collectioneren en presenteren in de vorm van een portfolio.

Studenten onderzoeken zelfstandig bedrijven in binnen- en buitenland die aansluiten bij hun interesse en profiel, stellen hun curriculum vitae op en werken aan een portfolio waarmee ze gaan solliciteren voor 1 of 2 stages van minimaal 3 maanden. Zo maken ze kennis met de industriële beroepspraktijk.

Het vierde jaar ligt de focus volledig op het aanscherpen, profileren en positioneren van de kritische persoonlijke visie van de individuele student. Je ontwikkelt een afstudeerproject in de vorm van een collectie, een thesis en een eindpresentatie die samen een helder, onderscheidend en betekenisvol antwoord geven op de vraag “Wat ga ik toevoegen aan de wereld van morgen?”

Op dit moment kijkt het werkveld van textiel en mode zeer kritisch naar zichzelf. Er wordt nagedacht over speculatieve scenario’s vol vragen over relevante thema’s als vervuiling, duurzaamheid en transformatie. Het is essentieel dat een jonge ontwerper daarbinnen een uitgesproken standpunt inneemt en dat weet te onderbouwen en communiceren met zijn/haar publiek.

Samenwerkingen met professionals uit aangrenzende vakgebieden wordt gestimuleerd: fotografie, grafisch ontwerp, styling, scenografie, pr & communicatie, partners uit de textiel- en mode-industrie, etc.

Alle eindexamenprojecten zijn onderdeel van de jaarlijkse afdelingspresentatie ‘EXPOSED’ waarbij zowel textiel- als modestudenten uit alle jaren hun werk aan de buitenwereld presenteren. De presentatie heeft bijvoorbeeld de vorm van een show, een expositie of een happening met een begeleidende publicatie.

Daarnaast presenteren alle KABK-eindexamenstudenten hun werk tijdens het academiebrede Graduation Show dat jaarlijks zo’n 7.000 bezoekers trekt.

Vakken & studiepunten 2023-2024 - Richting Textiel

Vakken Semester 1ECTS
Fashion Design 14
Textile Design 14
Technical Design 12
Shape Development 12
Weaving & Textile Theory 12
Knitting 12
Print & Dessin 12
Model Drawing 13
Design Illustration 12
Visual Communication 12
Art History 11
Textile & Fashion History 11
100 Days Program

1.5

Discourse 11.5
Collective 10
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Textile Design 26
Shape Development 23
Weaving & Textile Theory 23
Knitting 23
Print en Dessin 23
Embroidery 12
Model Drawing 22
Visual Communication 22
Art History 21
Textile & Fashion History 21
Collaboration Week

1

Research 21.5
Discourse 21.5
Collective 20
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Textile Design 36
Weaving & Textile Theory 32
TC2 Digital Jacquard 12
Knitting 32
Print & Dessin 32
Embroidery 22
Model Drawing 32
Visual Communication 32
Textile & Fashion History 31
Textile & Fashion in Context 12
Studium Generale1
Individual Study Track (IST)6
Collective 30
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Textile Design 45
CLO3D digital patterning 11
Weaving & Textile Theory 42
TC2 Digital Jacquard1
Knitting 42
Print & Dessin 42
Bio Textile2
Model Drawing 42
Visual Communication 42
Project Textile Museum1
Textile & Fashion History 41
Textile & Fashion in Context 2

2

Individual Study Track (IST)6
Studium Generale1
Collective 40
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Textile Design 56
CLO3D digital patterning 21
Weaving & Textile Theory 52
TC2 digital jacquard 32
Knitting 52
Print & Dessin 52
Model Drawing 52
Visual Communication 52
Visual Representation 11
Textile & Fashion in Context 32
Professional Practice 11
Studium Generale Y31
Individual Study Track (IST)6

Collective 5

0
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Textile Design 66
Weaving & Textile Theory 6

3

TC2 digital jacquard 41
Knitting 62
Print & Dessin 62
Model Drawing 62
Visual Communication 62
Visual Representation 21
Textile & Fashion in Context 41
Professional Practice 21
Studium Generale Y31
Individual Study Track (IST)6
Collective 60
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Design Research6
Material Design6
Model Drawing 72
Visual Communication 73
Visual representation 33
Thesis 13
Studium Generale Y41
Individual Study Track (IST)6
Collective 70
Totaal studiepunten per semester25
Vakken Semester 2ECTS
Thesis 24
Graduation Project26
Totaal studiepunten per semester30

Vakken & studiepunten 2023-2024 - Richting Mode

Vakken Semester 1ECTS
Fashion Design4
Textile Design4
Technical Design 12
Shape Development 12
Weaving & Textile Theory 12
Knitting 12
Print & Dessin 12
Model Drawing 13
Design Illustration 12
Visual Communication 12
Art History 11
Textile & Fashion History 11
100 days Program

2

Discourse 12
Collective 10
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Fashion Design 26
Technical Design 24
Shape Development 22
Weaving & Textile Theory 22
Knitting 22
Print & Dessin 22
Model Drawing 22
Design Illustration 22
Visual Communication 22
Art History 21
Textile & Fashion History 21
Collaboration week

1

Research 22
Discourse 22
Collective 20
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Fashion Design 35
Material Design 12
Technical Design 34
Model Drawing 32
Design Illustration 32
Technical Drawing 12
Visual Communication 32
Project week Show Design Y21
Textile & Fashion History 31
Textile & Fashion in Context 11
Individual Study Track (IST)6
Collective 30
Totaal studiepunten per semester

30

Vakken Semester 2ECTS
Fashion Design 44
Material Design 22
Technical Design 44
CLO3D digital patterning 11
Draping 42
Model Drawing 42
Design Illustration 42
Technical Drawing 21
Visual Communication 42
Textile & Fashion History 41
Textile & Fashion in Context 22
Individual Study Track (IST)6
Studium Generale1
Collective 40
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Fashion Design 54
Material Design 32
Technical Design 54
CLO3D digital patterning 21
Draping 22
Model Drawing 52
Design Illustration 52
Technical Drawing 31
Visual Communication 52
Textile & Fashion in Context 32
Professional Practice1
Studium Generale Y31
Individual Study Track (IST)6

Collective 5

0
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Fashion Design 65
Material Design 42
Technical Design 64

Model Drawing 6

2
Design Illustration 62
Technical Drawing 42
Visual Communication 62
Project Week Shoe Design Y31
Textile & Fashion in Context 42
Professional Practice 21
Studium Generale Y31
Individual Study Track (IST)6
Collective 60
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 1ECTS
Design Research5
Material Design 72
Technical Design 74
Draping 31
Model Drawing 72
Design Illustration 73
Visual Communication 73
Thesis 13
Studium Generale Y41
Individual Study Track (IST)6
Collective 70
Totaal studiepunten per semester30
Vakken Semester 2ECTS
Thesis 24
Graduation Project26
Totaal studiepunten per semester30

Competenties

Van afgestudeerden wordt verwacht dat ze aan de volgende eindkwalificaties voldoen:

Studenten kunnen een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een uniek en belangrijk beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dit op een innovatieve manier in een context plaatsen.

Studenten kunnen hun eigen werk en dat van anderen observeren, analyseren, verklaren en evalueren en kunnen de resultaten hiervan gebruiken in hun eigen werk.

Studenten kunnen hun opvattingen, capaciteiten, werk en manier van werken verder ontwikkelen op een manier die past bij hun karakter en gerelateerd is aan hun discipline.

Studenten kunnen een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf creëren en onderhouden.

Studenten kunnen hun werk op een inspirerende manier presenteren en uitleggen en met klanten en andere geïnteresseerde partijen bespreken.

Studenten hebben een visie over de rol en positie van hun discipline in de samenleving en kunnen hun werk en mening relateren aan die van anderen en aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Studenten kunnen samenwerkingen sturen en er zowel inhoudelijk als kwalitatief aan bijdragen.

OER 2023-2024

Onderwijs- en Examenregeling

Informatie over de regelingen met betrekking tot de organisatie van het programma en de daarmee samenhangende beoordelingen en examens vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)