De hoogte van het collegegeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor de meest up-to-date informatie op deze pagina.

Nadat je bent toegelaten ontvang je een bevestigingsmail van de KABK. Vanaf mei ontvang je van Studielink een e-mailbericht dat je je collegegeld kunt betalen. Het collegegeld moet voor aanvang van de opleiding worden betaald.

Niet-EER studenten die een verblijfsvergunning nodig hebben, moeten het collegegeld, het woongeld en het administratiegeld direct na toelating overmaken om hun studieverblijfsvergunning op tijd geregeld te krijgen.

Ja, je kunt ervoor kiezen om het collegegeld in 8 termijnen te laten afschrijven. Dit kan alleen van een SEPA-bankrekening.

Ja, voor onze bachelor en masteropleidingen kun je studiefinanciering aanvragen via DUO. Voor het Voorbereidend Jaar en de andere voorbereidende programma’s zoals de Oriëntatiecursus is het niet mogelijk om studiefinanciering aan te vragen.

Nee, de KABK heeft geen beurzen voor buitenlandse studenten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen KABK-studenten in aanmerking komen voor financiële voorzieningen. Meer informatie hierover vind je hier. Kijk ook op nuffic.nl voor andere mogelijkheden.

Volgens de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), bedragen de gemiddelde kosten voor het leven in Nederland voor een jaar ongeveer €11.100 (laatste update in januari 2021).