De hoogte van het collegegeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor de meest up-to-date informatie op deze pagina.

Ja, je kunt ervoor kiezen om het collegegeld in 8 termijnen te laten afschrijven. Dit kan alleen van een Nederlandse bankrekening.

Ja, dat kan via DUO.

Nee, de KABK heeft geen beurzen voor buitenlandse studenten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen KABK-studenten in aanmerking komen voor financiële voorzieningen. Meer informatie hierover vind je hier. Kijk ook op nuffic.nl voor andere mogelijkheden.

Volgens de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), bedragen de gemiddelde kosten voor het leven in Den Haag voor een jaar bedraagt €10.800 (in 2020).