Het is niet mogelijk om zelf een studentenverblijfsvergunning te regelen!

De studentenadministratie informeert u over de noodzakelijke vereisten om een verblijfsvergunning te regelen.

Alle internationale bachelor-, master- en uitwisselingsstudenten die een visum of verblijfsvergunning nodig hebben, worden door de studentenadministratie gecontacteerd en zullen worden bijgestaan bij de procedure zodra ze zijn geaccepteerd en alle vereiste documenten en betalingen hebben ingediend bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK).

Zie: informatie over het regelen van verblijfsvergunning.

De kosten voor de verblijfsvergunningaanvraagprocedure zijn:

  • aanvraagkosten voor de verblijfsvergunning en
  • naast deze behandelingskosten moet je ook de levensonderhoud kosten en je collegegeld overmaken naar de academie.

Zie voor de actuele hoogte van deze kosten de informatie over het regelen van verblijfsvergunning.

  • Eerst moet je alle benodigde documenten en betalingen aan de academie overleggen.
  • De studentenadministratie stuurt je verblijfsvergunningsaanvraag naar de IND (Nederlandse Immigratiedienst).
  • De IND kan maximaal zes weken de tijd nemen om je aanvraag in behandeling te nemen. Wij informeren je per e-mail wanneer de IND uw visumaanvraag heeft goedgekeurd.
  • Je wordt verzocht contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in je eigen land of het land van bestendig verblijf om je inreisvisum op te halen.
  • Een inreisvisum is slechts 90 dagen geldig en moet worden gevolgd door een verblijfsvergunning voor een langere periode.

Houd er rekening mee dat het tijd kan kosten om een afspraak te maken op de ambassade.

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) is het nationale kantoor dat alle visum- en verblijfsvergunning aanvragen en verlengingen in Nederland behandelt.

De studentenadministratie neemt namens de student contact op met de IND om alle verblijfsvergunningsaanvragen te regelen. Volgens de Nederlandse wet mogen studenten niet zelf een vergunning aanvragen. Meer informatie vind je op hun website  www.ind.nl en op  studyinholland.nl.

Wanneer je wordt toegelaten tot de KABK ontvang je een e-mail van de studentenadministratie met daarin de stappen die moeten worden genomen.

Zodra wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, starten wij je visumaanvraag bij de IND.

Je hoeft je verblijfsvergunning niet zelf aan te vragen.

De Studentenadministratie vraagt jouw verblijfsvergunning aan, die je kort na aankomst in Nederland ontvangt.

Studenten die geen inreisvisum nodig hebben, maar wel een verblijfsvergunning, zijn studenten uit Australië, Zuid-Korea, de VS, Japan, Canada of Nieuw-Zeeland.

We raden je aan om je ticket niet te boeken als je geen inreisvisum hebt.

Nee, EU-onderdanen hebben geen verblijfsvergunning nodig om aan de KABK te studeren.

Britse studenten hebben een verblijfsvergunning nodig, maar worden vrijgesteld van de MVV-plicht (entree visum).

Een verblijfsvergunning voor niet-EU/EER-kandidaten van het Voorbereidend Jaar kan niet door de KABK worden geregeld.

Een verblijfsvergunning voor deeltijdstudenten kan niet door de KABK geregeld worden.