Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Om toelating te doen voor het Voorbereidend jaar aan de KABK kan je je inschrijven via de aanmeldlink voor de toelatingsdag.

Maak een account

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een mail met de bevestiging van je aanmelding met daarin ook het verzoek om contact met ons op te nemen voor het maken van een intakegesprek/toelatingsdag.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een toelatingsdag bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. 

Meer informatie en tips om je voor te bereiden vind je onder Toelatingseisen.

De inschrijving is echter pas definitief wanneer het cursusgeld is betaald. Nadere informatie hierover ontvang je per email via de Studentenadministratie.

NB: Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering. De kosten voor deelname aan het voorbereidend jaar in schooljaar 2019-2020 zijn €2.100