Open dag gemist? Kijk de recording van de online Open Dag van 22 januari 2022 terug.

Introductie Voorbereidend jaar

Het Voorbereidend jaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft oriënterende, selecterende en stimulerende doelstellingen. Het is bestemd voor gemotiveerde mensen die nog onvoldoende voorbereid zijn om al toegelaten te kunnen worden tot de eigenlijke studie of behoefte hebben aan een brede oriëntatie en voorbereiding voorafgaand aan de academiestudie zelf. Het Voorbereidend jaar leidt op voor alle studierichtingen van de KABK.

Bekijk het cursusprogramma en de toelatingseisen van het Voorbereidend jaar.

NB: Aanmeldingen van niet-EU/EER-studenten worden niet in behandeling genomen. De KABK kan geen visum aanvraag voor niet-EU/EER-kandidaten voor de Voorbereidend jaar regelen.

Specificaties

Taal

Nederlands/Engels

Duur

1 jaar (lessen drie dagen per week + extra presentatie-, projecten- en excursiedagen)

Hoofd vooropleidingen

Zanne Zwart

Diploma

Bewijs van deelname/Eindrapport

Kosten

Algemene informatie

Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering.

Door het ontbreken van bekostiging door de overheid is het contactonderwijs minder intensief dan de eventueel daarop volgende jaren in de bachelor studie. Er wordt tijdens het voorbereidend jaar veel inzet en initiatief van de studenten zelf gevraagd.

Bij voortijdige beëindiging ná 1 november van het academisch jaar is het niet mogelijk om het collegegeld en de extra kosten terug te krijgen.

De lessen vinden plaats op drie dagen zodat er voor de student voldoende tijd in de week is om werk te creëren, culturele bezoeken af te leggen en voor het hebben van een eventuele bijbaan om in de kosten te kunnen voorzien. Naast deze lesdagen zijn er vijf presentatiedagen, excursies, culturele bezoeken, projecten, en de open dag waarop de student aanwezig dient te zijn.

Gerelateerde studies