Toelatingseisen

Minimumeisen

  • Havo diploma, vwo-diploma of een mbo 4-diploma*

  • Een IELTS score van 6 of een TOEFL score 80 (internet-based test) of een TOEFL score 550 (paper-based test)

* Het Voorbereidend jaar is bedoeld voor mensen die hun VWO, HAVO of MBO 4 reeds behaald hebben.

Wanneer je nog niet aan deze toelatingseis voldoet, is het mogelijk een speciale test te doen om aan te tonen dat je over een voldoende havo–denkniveau beschikt. Als de uitslag van de test positief is kan je worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar. Mocht de uitslag negatief zijn wordt je niet toegelaten. Wel is er dan de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met de coördinator om te kijken of er andere mogelijkheden zijn, zoals, om door middel van een contract de benodigde vooropleiding te behalen aan de School voor Jong Talent (SvJT), de eigen VO–school van de Academie.
Zie hiervoor: 'Speccie' - Speciaal gecombineerde leerweg.

Extra toelatingseisen en Tips

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Het resultaat van de toelating is een van deze drie:
- de kandidaat is toelaatbaar
- de kandidaat is niet toegelaten
- de kandidaat ontvangt een individuele opdracht met deadline en krijgt een uitgesteld resultaat.

De toelating bestaat uit:

Een portfolio is een map aangelegd met zelfgemaakt werk en inspiratiebronnen. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook onaf werk, probeersels, aanzetten, materiaalexperimenten, voorbeelden, ideeën en testjes die bij je werkprocessen horen zijn hierin te vinden. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen (kunstenaars, kunstwerken, ontwerpers, ontwerpen, onderwerpen, verhalen, plaatjes etc.), ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. Je kan ook een laptop meenemen waarop jouw filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat je met dit werk laat zien wie je bent, waar je passie ligt en wat jij gedaan heeft hebt de afgelopen tijd.

Op de toelatingsdag heb je de mogelijkheid om een korte verbale toelichting te geven op de meegebrachte werken.

De mogelijkheid bestaat dat er na het gesprek besloten wordt om je een individuele praktische opdracht te geven. Je zal hierover geïnformeerd worden door de studentenadministratie na afloop van de toelatingsdag.

Toelatingsdagen 2019 op de KABK

De toelatingsdagen voor het voorbereidend jaar zullen plaatsvinden op de volgende data:

  • dinsdag 19 februari 2019
  • donderdag 21 maart 2019
  • vrijdag 26 april 2019
  • dinsdag 14 mei 2019
  • dinsdag 11 juni 2019
  • maandag 15 juli 2019*

*Extra toelatingsdag - maandag 15 juli

Op maandag 15 juli zal er een extra toelatingsdag gehouden worden om alle late aanmeldingen en kandidaten die door omstandigheden niet in staat zijn geweest afgelopen 11 juni naar eigen voldoening de toelatingsprocedure te doorlopen, een mogelijkheid te bieden om op de wachtlijst geplaatst te worden. Tot half september zullen de plaatsen die vrij komen worden opgevuld met kandidaten van de wachtlijst. Aanmelden voor 11 juli 12:00 uur.

Gerelateerde studies