Minimumeisen

 • Havo diploma, vwo-diploma of een mbo 4-diploma*

 • Van alle voorbereidend jaar-kandidaten wordt er een gemiddeld niveau van Engels verwacht, vergelijkbaar met een IELTS score van 6 of een TOEFL score 80 (internet-based test) of een TOEFL score 550 (paper-based test).
  De taalvaardigheid van kandidaten wordt beoordeeld tijdens het toelatingsgesprek en er hoeft echter geen certificaat te worden ingediend.

* Het Voorbereidend jaar is bedoeld voor mensen die hun VWO, HAVO of MBO 4 reeds behaald hebben.

Wanneer je nog niet aan deze toelatingseis voldoet, is het mogelijk een speciale test te doen om aan te tonen dat je over een voldoende havo–denkniveau beschikt. Als de uitslag van de test positief is kan je worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar. Mocht de uitslag negatief zijn wordt je niet toegelaten.

NB: Aanmeldingen van niet-EU/EER-studenten worden niet in behandeling genomen. De KABK kan geen visum aanvraag voor niet-EU/EER-kandidaten voor de Voorbereidend jaar regelen.

Extra toelatingseisen en Tips

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Tips voor je toelating:

formaat: PDF-bestaand (max. 40 pagina's waarvan 2 pagina's inspiratie uit de kunstwereld)

Een portfolio is een map aangelegd met zelfgemaakt werk en inspiratiebronnen. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook onaf werk, probeersels, aanzetten, materiaalexperimenten, voorbeelden, ideeën en testjes die bij je werkprocessen horen zijn hierin te vinden. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen (kunstenaars, kunstwerken, ontwerpers, ontwerpen, onderwerpen, verhalen, plaatjes etc.), ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. Je kan ook een laptop meenemen waarop jouw filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat je met dit werk laat zien wie je bent, waar je passie ligt en wat jij gedaan heeft hebt de afgelopen tijd.

Handige tips voor het samenstellen van je portfolio

formaat: PDF-bestaand (max. 1 A4)

Beantwoord in je motivatiebrief de volgende vragen:

 • Waarom doe ik het Voorbereidend jaar?
 • Wat verwacht ik van het Voorbereidend jaar?
 • Welke kunstenaars/ ontwerpers en kunstwerken/ ontwerpen inspireren je of bewonder je?
 • Welke culturele activiteiten heb je het afgelopen jaar bezocht/ervaren (denk aan tentoonstellingen, dans- en toneelvoorstellingen, films, concerten, festivals etc.)?
 • Wat is belangrijk voor jou in de maatschappij?
 • Welke tijdschriften/kranten/blogs lees je om op de hoogte te blijven?
 • Hoe heb je de KABK/ het Voorbereidend jaar gevonden?

Op de toelatingsdag heb je de mogelijkheid om een korte verbale toelichting te geven op de meegebrachte werken.

De mogelijkheid bestaat dat er na het gesprek besloten wordt om je een individuele praktische opdracht te geven. Je zal hierover geïnformeerd worden door de studentenadministratie na afloop van de toelatingsdag.

Toelatingsuitslag

Het resultaat van de toelating is een van deze drie:
- de kandidaat is toelaatbaar
- de kandidaat is niet toegelaten
- de kandidaat ontvangt een individuele opdracht met deadline en krijgt een uitgesteld resultaat.

Aanmelden en Toelatingsdagen

De aanmeldingen voor het voorbereidend jaar beginnen op 1 december.
De uiterste aanmeld deadline is op 1 juli 2024.

Toelatingsdagen zijn fysiek (op de KABK) of online (via Teams) op de volgende data:

 • maandag 4 maart 2024 (fysiek)
 • woensdag 3 april 2024 (online)
 • woensdag 8 mei 2024 (fysiek)
 • maandag 27 mei 2024 (online)
 • maandag 10 juni 2024 (fysiek)
 • maandag 24 juni 2024 (online)
 • maandag 8 juli 2024 (fysiek)