Toelatingseisen

Minimumeisen

  • Havo diploma, vwo-diploma of een mbo 4-diploma*

  • Van alle voorbereidend jaar-kandidaten wordt er een gemiddeld niveau van Engels verwacht, vergelijkbaar met een IELTS score van 6 of een TOEFL score 80 (internet-based test) of een TOEFL score 550 (paper-based test).
    De taalvaardigheid van kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprek en er hoeft echter geen certificaat te worden ingediend.

* Het Voorbereidend jaar is bedoeld voor mensen die hun VWO, HAVO of MBO 4 reeds behaald hebben.

Wanneer je nog niet aan deze toelatingseis voldoet, is het mogelijk een speciale test te doen om aan te tonen dat je over een voldoende havo–denkniveau beschikt. Als de uitslag van de test positief is kan je worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar. Mocht de uitslag negatief zijn wordt je niet toegelaten. Wel is er dan de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met de coördinator om te kijken of er andere mogelijkheden zijn, zoals, om door middel van een contract de benodigde vooropleiding te behalen aan de School voor Jong Talent (SvJT), de eigen VO–school van de Academie.
Zie hiervoor: 'Speccie' - Speciaal gecombineerde leerweg.

NB: Aanmeldingen van niet-EU/EER-studenten worden niet in behandeling genomen. De KABK kan geen visum aanvraag voor niet-EU-kandidaten voor de Voorbereidend jaar regelen.

Extra toelatingseisen en Tips

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Het resultaat van de toelating is een van deze drie:
- de kandidaat is toelaatbaar
- de kandidaat is niet toegelaten
- de kandidaat ontvangt een individuele opdracht met deadline en krijgt een uitgesteld resultaat.

De toelating bestaat uit:

Een portfolio is een map aangelegd met zelfgemaakt werk en inspiratiebronnen. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook onaf werk, probeersels, aanzetten, materiaalexperimenten, voorbeelden, ideeën en testjes die bij je werkprocessen horen zijn hierin te vinden. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen (kunstenaars, kunstwerken, ontwerpers, ontwerpen, onderwerpen, verhalen, plaatjes etc.), ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. Je kan ook een laptop meenemen waarop jouw filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat je met dit werk laat zien wie je bent, waar je passie ligt en wat jij gedaan heeft hebt de afgelopen tijd.

Op de toelatingsdag heb je de mogelijkheid om een korte verbale toelichting te geven op de meegebrachte werken.

De mogelijkheid bestaat dat er na het gesprek besloten wordt om je een individuele praktische opdracht te geven. Je zal hierover geïnformeerd worden door de studentenadministratie na afloop van de toelatingsdag.

Gerelateerde studies